Wybory do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego

We wtorek, 6 października zostaną przeprowadzone wybory uzupełniające do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego.

Dziękujemy, że jesteś z nami. Jesteśmy portalem obywatelskim. Nie finansują nas żądne samorządy. Jednak by działać i być niezależnym potrzebujemy Twojego wsparcia. Możesz nas wesprzeć poprzez serwis Patronite.

Dziękujemy za Twoje wsparcie.

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?


W październiku upływa kadencja części Radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego. W związku z tym we wtorek, 6 października zostaną przeprowadzone wybory uzupełniające. Nowo wybrani radni swoją kadencję rozpoczną 20 października br.

Idea Młodzieżowego Sejmiku

Ideą Młodzieżowego Sejmiku jest stworzenie dorastającym pokoleniom możliwości rzeczywistego udziału w procesie podejmowania decyzji na szczeblu regionalnym, a także kształtowanie obywatelskich postaw oraz umiejętności społecznych umożliwiających im udział w szeroko rozumianym życiu publicznym.

Dla zapewnienia możliwie najszerszej reprezentacji młodzieży z obszaru całego województwa, radni wybierani będą spośród kandydatów zgłoszonych przez młodzieżowe rady gmin i miast. A także młodzieżowe rady powiatów oraz gremia konsultacyjne, publiczne i niepubliczne szkoły wyższe oraz osoby indywidualne. Warunkiem kandydowania jest dostarczenie rekomendacji potwierdzających ich aktywną działalność społeczną.

Kto może się ubiegać o mandat

O mandat radnego mogą ubiegać się młodzi ludzie, którzy posiadają status ucznia lub studenta. Kandydaci mają ukończone 15 lat, a nie przekroczyli 24 roku życia. Dla przedstawicieli młodzieżowych rad do objęcia będzie łącznie 20 mandatów, natomiast dla przedstawicieli samorządów studenckich przewidziano 5 mandatów. Dla osób indywidualnych wybory odbędą się w trzech okręgach, w których do obsadzenia będą łącznie trzy mandaty. W okręgu nr 3, obejmującym m.in. Żory dla osób indywidualnych przewidziano 1 mandat. 

W wyniku losowań wyłaniani są radni oraz kandydaci rezerwowi. W przypadku wygaśnięcia mandatu radnego młodzieżowego sejmiku będą oni obejmować kolejno wakujące mandaty.

Warto pamiętać, że zgłoszenia kandydatów ubiegających się o mandat Radnego, przyjmowane będą wyłącznie na formularzach, które można dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, 40-037 Katowice z dopiskiem Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego lub skan wypełnionego formularza na adres e-mail: [email protected] w terminie do 25 września br.

W celu uzyskania dodatkowych informacji można zadzwonić pod nr 32 77 40 018 lub 32 77 40 052. Lub mailowo: [email protected]. Formularz zgłoszeniowy.

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

Raport o stanie gminy. Zadaj pytanie burmistrzowi

Fundusz, czyli strumień pieniędzy dla samorządów

Co z tą Polską? Wybory i zmiany

Zmiana w czasach epidemii Koronawirusa

Radni byli za, a nawet przeciw

Dobre rządzenie – decyzje angażujące zainteresowane strony z poszanowaniem dla wszystkich

Źródło: Gmina Lyski

Previous post Bilety MZK dostępne online
III kolacja międzysektorowa Next post III kolacja międzysektorowa