Wybory do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego

Wybory do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego

We wtorek, 6 października zostaną przeprowadzone wybory uzupełniające do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego.


Dziękujemy, że do nas wpadłeś. Pamiętaj, że jesteśmy medium obywatelskim.
Nie jesteśmy na pasku żadnej lokalnej władzy czy firmy.
Szukamy prawdy!
Już teraz możesz pomóc nam się rozwijać. Zerknij tutaj!
lokalsi.net


W październiku upływa kadencja części Radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego. W związku z tym we wtorek, 6 października zostaną przeprowadzone wybory uzupełniające. Nowo wybrani radni swoją kadencję rozpoczną 20 października br.

Idea Młodzieżowego Sejmiku

Ideą Młodzieżowego Sejmiku jest stworzenie dorastającym pokoleniom możliwości rzeczywistego udziału w procesie podejmowania decyzji na szczeblu regionalnym, a także kształtowanie obywatelskich postaw oraz umiejętności społecznych umożliwiających im udział w szeroko rozumianym życiu publicznym.

Dla zapewnienia możliwie najszerszej reprezentacji młodzieży z obszaru całego województwa, radni wybierani będą spośród kandydatów zgłoszonych przez młodzieżowe rady gmin i miast. A także młodzieżowe rady powiatów oraz gremia konsultacyjne, publiczne i niepubliczne szkoły wyższe oraz osoby indywidualne. Warunkiem kandydowania jest dostarczenie rekomendacji potwierdzających ich aktywną działalność społeczną.

Kto może się ubiegać o mandat

O mandat radnego mogą ubiegać się młodzi ludzie, którzy posiadają status ucznia lub studenta. Kandydaci mają ukończone 15 lat, a nie przekroczyli 24 roku życia. Dla przedstawicieli młodzieżowych rad do objęcia będzie łącznie 20 mandatów, natomiast dla przedstawicieli samorządów studenckich przewidziano 5 mandatów. Dla osób indywidualnych wybory odbędą się w trzech okręgach, w których do obsadzenia będą łącznie trzy mandaty. W okręgu nr 3, obejmującym m.in. Żory dla osób indywidualnych przewidziano 1 mandat. 

W wyniku losowań wyłaniani są radni oraz kandydaci rezerwowi. W przypadku wygaśnięcia mandatu radnego młodzieżowego sejmiku będą oni obejmować kolejno wakujące mandaty.

Warto pamiętać, że zgłoszenia kandydatów ubiegających się o mandat Radnego, przyjmowane będą wyłącznie na formularzach, które można dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, 40-037 Katowice z dopiskiem Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego lub skan wypełnionego formularza na adres e-mail: [email protected] w terminie do 25 września br.

W celu uzyskania dodatkowych informacji można zadzwonić pod nr 32 77 40 018 lub 32 77 40 052. Lub mailowo: [email protected]. Formularz zgłoszeniowy.

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

Raport o stanie gminy. Zadaj pytanie burmistrzowi

Fundusz, czyli strumień pieniędzy dla samorządów

Co z tą Polską? Wybory i zmiany

Zmiana w czasach epidemii Koronawirusa

Radni byli za, a nawet przeciw

Dobre rządzenie – decyzje angażujące zainteresowane strony z poszanowaniem dla wszystkich

Źródło: Gmina Lyski

Klaudia Garbacz

Mieszkanka Czerwionki-Leszczyn. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się nauczaniem i tłumaczeniem na język angielski i włoski. Aktywnie działa jako wolontariusz w rejonie powiatu rybnickiego.