Radni byli za, a nawet przeciw

Inicjatywa uchwałodawcza, czyli propozycja zmiany prawa lokalnego, zgodnie z zapisami ustawy i Statutu gminy Czerwionki-Leszczyn przysługuje, m.in. każdemu radnemu. Mając na względzie dbałość o ekologię, edukację mieszkańców oraz działania, zmierzające do zrównoważonego rozwoju zaproponowałem projekt uchwały, który jeszcze w grudniu przekazałem za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej pozostałym koleżankom i kolegom radnym.

Uchwała dotyczyła podjęcia wszelkich możliwych i prawnie dopuszczalnych działań, zmierzających do wyeliminowania z używania w urzędzie gminy i jednostkach organizacyjnych opakowań i naczyń plastikowych. Proponowane zmiany miały przede wszystkim na celu zaprzestanie używania jednorazowych sztućców, talerzy, kubeczków i słomek oraz butelek plastikowych. W dokumencie nie było wskazania ani nawet propozycji żadnego terminu, kiedy mielibyśmy dojść do stanu pożądanego, a zapisy o „możliwych” działaniach, dają bardzo elastyczne i zdroworozsądkowe podejście do tematu. Racjonalnym byłoby, np. wykorzystywanie w urzędzie dystrybutorów wody, a pracownikom wykonującym prace w terenie przekazywania wody, czy innych napoi w bidonach lub termosach.

Podobne uchwały zostały już przyjęte w wielu miastach i gminach

Wymogi ograniczania wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko, tj. wprowadzania, m.in. zakazu wykorzystywania i sprzedaży plastiku jednorazowego użytku, dla którego dostępne są zamienniki wynikają z prawa krajowego oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i mają obowiązywać już od 2021 roku. Należy również zaznaczyć, że pomysł zaproponowanych rozwiązań nie jest czymś nowym w regionie i podobne uchwały zostały już przyjęte w wielu miastach i gminach. Zasadnym wydają się być zatem działania, mające za zadanie przygotowanie, w procesie rozłożonym w czasie, do zastosowania i wdrożenia stosownych ograniczeń, kiedy będzie to już obowiązkowe. To również w mojej opinii, dobra lekcja edukacyjna dla wszystkich mieszkańców gminy, dotycząca zobrazowania problemu i przykładowych działań proekologicznych naszego samorządu.

Na 4 dni przed planowanym głosowaniem wydano zarządzenie

Mieliśmy, jako radni ponad dwa miesiące na analizę sytuacji problemowej. W ramach zaopiniowania uchwały, zostały przedłożone różnego rodzaju wyliczenia, dane statystyczne i skutki planowanych działań, które w znacznej mierze potwierdzały zasadność wyznaczonego kierunku, co podkreślała także większość radnych w dyskusjach na komisjach branżowych. W ramach toczącej się debaty padały różne argumenty i stanowiska niektórych radnych, np. że rada to powinna, przede wszystkim apelować w podobnych sprawach do mieszkańców. Kompetencją rady miejskiej (na podstawie art. 18 ustawy o samorządzie gminnym) jest stanowienie prawa miejscowego i określanie kierunków działania gminy, a uprawnieniami Burmistrza jest realizacja zadań publicznych zgodnych z obowiązującymi przepisami. Na 4 dni przed planowanym głosowaniem na sesji, Burmistrz wydał Zarządzenie dotyczące podjęcia działań eliminujących ze stosowania plastikowych produktów jednorazowego użytku. Dlaczego zatem radni, którzy wcześniej chcieli poznać zdanie Burmistrza w tej sprawie, które jest tożsame z moimi propozycjami, zagłosowali przeciwko tej uchwale?

Burzliwa dyskusja

Najważniejsze jednak jest to, że odbyła się szeroka dyskusja w przedmiotowym temacie, wzrosła świadomość mieszkańców w zakresie możliwych działań proekologicznych oraz będą realizowane działania, ograniczające zużycie plastikowych przedmiotów jednorazowego użytku w urzędzie oraz pozostałych jednostkach. Pomimo przegranego głosowania za uchwałą, nadal będę w imieniu mieszkańców zgłaszał propozycje do realizacji, służące dobru wspólnemu. Bycie młodym i nowym radnym (jak czasami jest mi to zarzucane) nie oznacza, że nie można być skutecznym i trzeba być starym, żeby być mądrym. Wiedza jaką posiadamy jest zmagazynowana w naszych rozumach i mózgach, a nie w dziesiątkach lat spędzonych na jakimś stołku. Jurek Owsiak, powiedział nam dwa lata temu podczas spotkania z „Lokalnymi bohaterami” w Muzeum Śląskim znamienne słowa, nawet jak rzucają Ci kłody pod nogi, rób dobre rzeczy bo ludzie to docenią.

Masz inne zdanie w tym temacie? A może uważasz, że czegoś w nim zabrakło?

Previous post Around The Rock w Czerwionce-Leszczynach odwołany!
Next post Potwierdzono 4 nowe przypadki koronawirusa w Polsce