Autor: Marcin Stempniak

Społecznik, działacz lokalny i pracownik samorządowy. Pomysłodawca i realizator projektów społecznych, w tym dofinansowanych z UE. Współzałożyciel i Prezes stowarzyszenia Aktywni Społecznie ASy. Radny Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.