Raport o stanie gminy

Raport o stanie gminy. Zadaj pytanie burmistrzowi

Czym jest raport o stanie gminy? Jak mieszkańcy Czerwionki-Leszczyny mogą wziąć udział w debacie z burmistrzem? O tym pisze dla nas Marcin Stempniak.

Dziękujemy, że jesteś z nami. Jesteśmy portalem obywatelskim. Nie finansują nas żądne samorządy. Jednak by działać i być niezależnym potrzebujemy Twojego wsparcia. Możesz nas wesprzeć poprzez serwis Patronite.

Dziękujemy za Twoje wsparcie.

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?


Raport o stanie gminy

Już drugi rok z rzędu, mieszkańcy mogą zabierać głos w ramach debaty nad raportem o stanie gminy. Raport został przekazany radnym kilka dni temu. My zamieszczamy go tutaj, aby mieszkańcy Czerwionki-Leszczyn mieli możliwość zapoznania się z działalnością naszego samorządu w 2019 roku. Dokument liczący w przypadku naszej gminy 102 strony, zawierać powinien w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady gminy.

Ustawa nakłada na radę gminy obowiązek rozpatrzenia raportu podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, w której oprócz radnych również mieszkańcy mają prawo się wypowiedzieć. Ustawa o samorządzie gminnym reguluje również tryb i formę udziału mieszkańców w dyskusji. W przypadku gminy powyżej 20tyś mieszkańców muszą złożyć do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 50 osób. Zgłoszenie powinno zostać złożone najpóźniej na dzień przed terminem zwołanej sesji, na której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Prawdopodobnie w Czerwionce-Leszczynach odbędzie się 26 czerwca br.

Radni są przedstawicielami mieszkańców

Zgodnie z zapisami Art. 23. 1. ustawy, radny powinien utrzymywać stałą więź z mieszkańcami. W szczególności przyjmować zgłaszane przez mieszkańców gminy postulaty i przedstawiać je organom gminy do rozpatrzenia. Mając na względzie przede wszystkim dobro wspólne mieszkańców naszej gminy od początku obecnej kadencji bardzo mocno kładziemy nacisk na rzetelną informację . Ważne jest dla nas również usprawnienie komunikacji pomiędzy burmistrzem i urzędem a mieszkańcami. Rozpatrując wspomniany raport o stanie gminy za 2019 roku, chcielibyśmy poznać zdanie mieszkańców. Zgłaszane uwagi, wnioski i postulaty moglibyśmy wspólnie przeanalizować i wykorzystać do pracy nad tym co najważniejsze.

Nowa strategia rozwoju gminy

W tym roku kończy się realizacja strategii rozwoju gminy. Już dzisiaj powinniśmy i chcemy porozmawiać z różnymi grupami mieszkańców jak wspólnie zadbać o naszą gminę. Zachęcamy wszystkich, którzy chcą zwrócić uwagę burmistrzowi i radnym co należałoby zmienić, poprawić czy zaniechać aby wszystkim żyło się lepiej. Wiemy, że przedstawiciele różnych grup społecznych, w tym m.in. młodzieży, seniorów, rodziców, pracujących, przedsiębiorców, itd. mają różne potrzeby i priorytety. Jadnak to właśnie szeroka dyskusja pomoże nam zaplanować nową strategię rozwoju, która powinna obowiązywać już od 2021 roku.

Co jest dla Nas teraz najważniejsze

Mieszkańcy nie mogą być tylko zapraszani do wyrażania swoich postulatów i poparcia dla różnego rodzaju działań gminy w dniu wyboru „swojego” radnego czy burmistrza. Jesteśmy z radnym Michałem Tomanem zwolennikami systematycznego kontaktu i rozmowy z mieszkańcami, choć nie wszystkim to się podoba. Dzisiejszy świat i zmieniająca się rzeczywistość jak np. czasy pandemii, narzucają częste modyfikacje i dostosowywanie się do panujących realiów. Coś co kiedyś wydawało się mało znaczące może być dzisiaj priorytetowe do załatwienia i odwrotnie.

Czego zatem potrzebują mieszkańcy Czerwionki-Leszczyn? Czy powinno się tworzyć np. nowe place zabaw, kluby seniora, odrestaurowywać skwery i parki, budować parkingi, ścieżki rowerowe czy remontować drogi i chodniki, a może monitoring miejski i fotopułapki w lasach; czy ważniejsza jest przyjazna przestrzeń publiczna czy walka ze smogiem; a może dylematem jest wybór pomiędzy sprawną gospodarką śmieciową czy nowoczesną edukacją naszych dzieci? Z wieloma sprawami musimy się zmierzyć, ale to mieszkańcy powinni współdecydować na czym musimy oszczędzać a gdzie powinniśmy inwestować.

Weź udział w debacie lub zgłoś swoje uwagi

Mieszkańcy naszej gminy są rzadko włączani do dyskusji o przyszłości. Zbyt rzadko słucha się ich opinii. Być może niektórzy przyzwyczaili się do tradycji, swojej nieomylności czy głosowania i podejmowania uchwał bez większej refleksji nad konsekwencjami dla mieszkańców.

My jednak chcemy prowadzić politykę dialogu. Dlatego Już dzisiaj zachęcamy mieszkańców Czerwionki-Leszczyn do wysyłania nam na adres: [email protected] wniosków i pytań do raportu, zagadnień do przyszłej strategii czy kwestii związanych z rozwiązywaniem bieżących problemów w naszej gminie.

fot. Photo by Shelagh Murphy on Unsplash

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

grafika powietrze slaskie Previous post Oczyszczacze powietrza dla przedszkoli na Śląsku
Rewitalizacja terenów pogórniczych Next post Współpraca w dziedzinie rewitalizacji terenów pogórniczych