klimat

Jak możemy zmieniać klimat – od ogółu do szczegółu

Jak możemy zmieniać klimat? Unijne fundusze na zmiany klimatu w regionie, czyli jak mieszkańcy mogą skorzystać ze wsparcia. Trwają szerokie konsultacje, dotyczące funduszu sprawiedliwej transformacji. Komisja Europejska, kraje członkowskie, samorządy lokalne i wspólnoty samorządowe zastanawiają się w jaki sposób bezpiecznie oraz jak najmniej odczuwalnie ekonomicznie i społecznie przejść przez proces transformacji. Receptą na planowane działania mają być środki z unijnego funduszu na rzecz sprawiedliwej transformacji, które w latach 2021-2027 dla Polski mają wynieść 3,5 mld €.

Dziękujemy, że jesteś z nami. Jesteśmy portalem obywatelskim. Nie finansują nas żądne samorządy. Jednak by działać i być niezależnym potrzebujemy Twojego wsparcia. Możesz nas wesprzeć poprzez serwis Patronite.

Dziękujemy za Twoje wsparcie.

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?


Długoletni proces, aby był zrealizowany w sposób skuteczny, efektywny i zracjonalizowany wymaga oprócz funduszy również wieloletnich planów, strategii i licznych programów. Realizowane i wdrażane działania powinny odpowiadać na potrzeby lokalnej i regionalnej gospodarki, przekwalifikowywania pracowników i rekultywacji środowiska naturalnego.

Co to oznacza dla mieszkańców naszego regionu?

Transformacja energetyczna będzie dotyczyć nas wszystkich, ale w dużym stopniu może dotknąć pracowników sektorów okołowydobywczych. Sektor górniczy zatrudnia na Śląsku ok. 72,5 tys. osób, co stanowi ok. 4,9% całkowitego zatrudnienia w regionie (dane za 2018 r.). Zgodnie z szacunkami jedno miejsce pracy w górnictwie generuje ok. 3 miejsc pracy w sektorach okołogórniczych. Kluczowym celem sprawiedliwej transformacji jest zatem zaplanowanie stopniowego, z poszanowaniem godności ludzkiej i przy zapewnieniu ciągłości rozwoju gospodarczego regionu, stylu życia społeczeństwa. Dwukierunkowe działania powinny zmierzać jednocześnie do zapewnienia stabilności zatrudnienia osób pracujących w przemyśle górniczym, ale również tworzenia nowoczesnych miejsc pracy, rozwoju firm i przedsiębiorstw oraz zapewnienia dostępu do szkoleń, nauki nowych umiejętności oraz zdobywania potrzebnych kompetencji. Budowa i obsługa odnawialnych źródeł energii może stworzyć co najmniej tyle samo miejsc pracy ile będzie wygasać w perspektywie lat w przemyśle okołogórniczym.

Rozpoczęcie procesu zmian gospodarczych, społecznych i środowiskowych zaczęło się już wiele lat temu i zauważalne są dzisiaj efekty trafionych pomysłów w tym zakresie. Jednym z przykładów może być, np. nowy kierunek kształcenia w rybnickim Zespole Szkół Technicznych – Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Nowy kierunek, pozwala na kształcenie pracowników w obszarze przyszłościowych inwestycji wykorzystujących kolektory słoneczne, pompy ciepła i inne urządzenia energetyki odnawialnej. Perspektywy i tendencje rynku pracy, wprost wskazują na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów od energetyki odnawialnej i nowe, innowacyjne zawody.

Zaangażowanie samorządów w trwających procesach zmian w regionie jest znaczące i powinno być nadrzędne w aspekcie dystrybucji środków unijnych, rządowych i własnych dla wdrażania strategii i programów.

Co to oznacza dla lokalnych władz i samych mieszkańców?

Kierunki zmian ustalone na poziomie Unii Europejskiej, koordynowane przez polski rząd, profilowane przez władze województwa powinny być wdrażane przez gminy i miasta w sposób ustalony z mieszkańcami. Jednocześnie należy pamiętać o dywersyfikacji finansowania inwestycji w odnawialne źródła energii. Dotacje z UE i budżetu państwa powinny być również wsparte przez lokalny samorząd, a inwestycje współfinansowane także przez samych mieszkańców. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za klimat i przestrzeń jaką pozostawimy po sobie następnym pokoleniom. Według badań, wynikających z raportu ONZ (2019r.) wynika, iż przy zbyt małym zaangażowaniu w dbaniu o naszą planetę, drastyczne skutki odczujemy już za 10 lat. Jednocześnie wyliczono, iż przez ostatnie 30 lat wysłaliśmy do atmosfery więcej CO2 niż przez całą ludzkość, a wzrost temp. o 2 stopnie oznacza ok. 200-400 milionów ludzi zagrożonych głodem i 1,5 mld ludzi bez dostępu do wody.

Każda aktywność w odnawialne źródła energii może przyczynić się do zminimalizowania zagrożenia zbyt szybkiej zapaści społeczno -gospodarczej. Jako mieszkańcy również możemy się do tego przyczynić. Magazynowanie wody opadowej, budowa przydomowej instalacji OZE do produkcji energii, wymiana źródła ciepła na bardziej ekologiczne, ograniczanie powstawania dużej ilości odpadów, ponowne wykorzystywanie zasobów, minimalizowanie zakupu produktów jednorazowego użytku, itd. Wszyscy mamy wpływ na ochronę naszej planety.

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

Fundusz, czyli strumień pieniędzy dla samorządów

beauty Previous post Beauty w czasie pandemii. Rozmawialiśmy z lokalnymi stylistkami
Remigiusz Rączka Next post Sobotnie warsztaty z Remigiuszem Rączką