Artur Sola Pierwsza myśl, która nasuwa się to, odpowiedzialność przy gospodarce własnymi odpadami, czyli sumienne selektywne zbieranie odpadów w wydzielonych frakcjach. Osobiście przez cały okres...