Uwaga! Ważna informacja dla mieszkańców Dębieńska

W gablotach pojawiły się obwieszczenia Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny, dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego. Obszar, o którym mowa, obejmuje rejony ulic Odrodzenia, Jesionka oraz Grabowej.

Burmistrz Wiesław Janiszewski, zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Od 16 stycznia do 13 lutego 2020 roku w siedzibie urzędu Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny zostanie udostępniony projekt wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Wgląd do niego będzie:

  • w poniedziałki od godz. 14.00 – 17.00,
  • we wtorek, środę, czwartek i piątek od godz. 10.00 – 13.00,
  • na stronie internetowej urzędu (menu podstawowe/ informacje urzędu/ planowanie przestrzenne/ plany na etapie opracowania/ plan obejmujący obszar w rejonie ulic Odrodzenia, Jesionka i Grabowej.

Dyskusja publiczna

Dyskusja publiczna nad projektem odbędzie się 3 lutego 2020 roku, o godz. 16.00 w Centrum Kulturalno – Edukacyjnym w Czerwionce – Leszczynach (ul. 3 Maja 36A).

Jak możemy przeczytać w treści ogłoszenia:

Każdy kto kwestionuje ustalenia, przyjęte w projekcie miejscowego planu może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia miejscowości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 27 lutego 2020 r.

Projekt podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa. Uwagi można składać na piśmie do Burmistrza, również do 27 lutego 2020 r.

Previous post Rusza przebudowa ulicy Mszańskiej w Wodzisławiu
Next post WOŚP: Wiemy ile zebrała Czerwionka-Leszczyny