Uwaga! Ważna informacja dla mieszkańców Dębieńska

W gablotach pojawiły się obwieszczenia Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny, dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego. Obszar, o którym mowa, obejmuje rejony ulic Odrodzenia, Jesionka oraz Grabowej.

Burmistrz Wiesław Janiszewski, zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Od 16 stycznia do 13 lutego 2020 roku w siedzibie urzędu Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny zostanie udostępniony projekt wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Wgląd do niego będzie:

  • w poniedziałki od godz. 14.00 – 17.00,
  • we wtorek, środę, czwartek i piątek od godz. 10.00 – 13.00,
  • na stronie internetowej urzędu (menu podstawowe/ informacje urzędu/ planowanie przestrzenne/ plany na etapie opracowania/ plan obejmujący obszar w rejonie ulic Odrodzenia, Jesionka i Grabowej.

Dyskusja publiczna

Dyskusja publiczna nad projektem odbędzie się 3 lutego 2020 roku, o godz. 16.00 w Centrum Kulturalno – Edukacyjnym w Czerwionce – Leszczynach (ul. 3 Maja 36A).

Jak możemy przeczytać w treści ogłoszenia:

Każdy kto kwestionuje ustalenia, przyjęte w projekcie miejscowego planu może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia miejscowości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 27 lutego 2020 r.

Projekt podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa. Uwagi można składać na piśmie do Burmistrza, również do 27 lutego 2020 r.

Previous post Rusza przebudowa ulicy Mszańskiej w Wodzisławiu
Next post WOŚP: Wiemy ile zebrała Czerwionka-Leszczyny

Ja - Wioleta Grzybek, dziennikarka portalu lokalsi.net przeprasza Zarząd Partii Polska 2050, a także Mirosława Małka - kandydata w wyborach do senatu RP wyznaczonych na 15 października 2023 roku, którego zmierza zgłosić Komitet Wyborczy Polska 2050, za nieprawdziwe wypowiedzi poprzez nazywanie Partii Polska 2050 "podróbką", zarzucanie utworzonemu Komitetowi Wyborczemu Polska 2050, że wprowadza w błąd wyborców; zarzucanie, że Partia Polska 2050 przywłaszczyła sobie nazwę Stowarzyszenia Polska 2050 oraz, że start kandydata Komitetu Wyborczego Polska 2050 do Senatu RP jest formą zemsty na kontrkandydacie innej partii.

This will close in 0 seconds