Nowa kadencja Młodzieżowej Rady Miasta w Raciborzu

Niedawno, dzięki determinacji radnego Michała Tomana powstało Młodzieżowe Forum Samorządowe w Czerwionce – Leszczynach. Jak się okazuje ten pomysł realizuje (i realizowało) coraz więcej miejscowości.

8 stycznia odbyło się pierwsze posiedzenie Młodzieżowej Rady Miasta Racibórz nowej kadencji.

Przewodniczący Rady Miejskiej – Leon Fiołka otworzył sesję i wyjaśnił zgromadzonym zakres obowiązków.

W tej kadencji większy nacisk kładzie się na obecności młodzieżowych radnych. W przypadku trzech nieusprawiedliwionych nieobecności – mandat osoby wygasa.

Dotychczasowa przewodnicząca – Ewa Trystucha przeprowadziła ślubowanie. Jego treść brzmiała następująco:

„Ślubuję uroczyście obowiązki radnego Młodzieżowej Rady Miasta Racibórz sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojego Miasta i jego młodych mieszkańców.”

Do nowego zarządu MRM w Raciborzu weszli:

  • Przewodnicząca Rady: Patrycja Rzotki,
  • I Wiceprzewodniczący: Tymoteusz Kędzior,
  • II Wiceprzewodniczący: Szymon Szmanda,
  • Sekretarz: Amadeus Kruty.

W dalszej części sesji omawiano realizowane projekty, takie jak: Turniej wiedzy o społeczeństwie, I dzień wiosny dla najmłodszych, czy Raciborska Giełda Talentów. Kolejna sesja ma się odbyć 5 lutego 2020 roku.

Informacje i zdjęcie pochodzą ze strony urzędu w Raciborzu.

Previous post Dotacje dla NGO w Radlinie rozdane. Pół miliona na sport
Next post Gdzie jesteśmy w gospodarce odpadami? – oczami eksperta