Przyznano dotacje dla organizacji pozarządowych

Przyznano dotacje dla organizacji pozarządowych

Burmistrz Radlina przyznała dotacje dla organizacji pozarządowych, na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Radlin na rok 2021. 

Dziękujemy, że jesteś z nami. Jesteśmy portalem obywatelskim. Nie finansują nas żądne samorządy. Jednak by działać i być niezależnym potrzebujemy Twojego wsparcia. Możesz nas wesprzeć poprzez serwis Patronite.

Dziękujemy za Twoje wsparcie.

Burmistrz Radlina przyznała dotacje dla organizacji pozarządowych, na wsparcie realizacji zadań publicznych. Dotacje na rok 2021 przyznane są w następujących dziedzinach:

  • kultury fizycznej i sportu
  • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
  • ochrony i promocji zdrowia
  • ekologii i ochrony zwierząt
  • działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

Dotacje udzielona podmiotom wymienionym w zarządzeniu będzie realizowana po podpisaniu umowy z dotowanym, określającą warunki przekazywania, wykorzystania i rozliczania otrzymanych środków
finansowych. Natomiast wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta Radlin. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Spis podmiotów oraz więcej informacji można znaleźć tutaj.

Źródło i grafika: Miasto Radlin

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

Więcej w lokalsi.net

Więcej w lokalsi.net

Klaudia Garbacz

Mieszkanka Czerwionki-Leszczyn. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się nauczaniem i tłumaczeniem na język angielski i włoski. Aktywnie działa jako wolontariusz w rejonie powiatu rybnickiego.