radlin

Przyznano dotacje dla organizacji pozarządowych

Burmistrz Radlina przyznała dotacje dla organizacji pozarządowych, na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Radlin na rok 2021. 

Dziękujemy, że jesteś z nami. Jesteśmy portalem obywatelskim. Nie finansują nas żądne samorządy. Jednak by działać i być niezależnym potrzebujemy Twojego wsparcia. Możesz nas wesprzeć poprzez serwis Patronite.

Dziękujemy za Twoje wsparcie.

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?


Burmistrz Radlina przyznała dotacje dla organizacji pozarządowych, na wsparcie realizacji zadań publicznych. Dotacje na rok 2021 przyznane są w następujących dziedzinach:

  • kultury fizycznej i sportu
  • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
  • ochrony i promocji zdrowia
  • ekologii i ochrony zwierząt
  • działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

Dotacje udzielona podmiotom wymienionym w zarządzeniu będzie realizowana po podpisaniu umowy z dotowanym, określającą warunki przekazywania, wykorzystania i rozliczania otrzymanych środków
finansowych. Natomiast wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta Radlin. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Spis podmiotów oraz więcej informacji można znaleźć tutaj.

Źródło i grafika: Miasto Radlin

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk Previous post Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk zebrało 1 410,00 zł
gospodarowanie odpadami Next post Zmiany w stawkach za gospodarowanie odpadami w Lyskach