gospodarowanie odpadami

Zmiany w stawkach za gospodarowanie odpadami w Lyskach

Od 1 stycznia 2021r. następuje zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Lyski Nr RG.0007.215.2020 z dnia 30 listopada 2020r.

Dziękujemy, że jesteś z nami. Jesteśmy portalem obywatelskim. Nie finansują nas żądne samorządy. Jednak by działać i być niezależnym potrzebujemy Twojego wsparcia. Możesz nas wesprzeć poprzez serwis Patronite.

Dziękujemy za Twoje wsparcie.

Wszyscy uczestnicy dotychczasowych biegów przebieli już razem około 60 000 km. Już od kilkunastu dni trwają zapisy do XVI edycji biegu, a na liście startowej rejestracji dokonało już prawie 200 osób.

Tegoroczny limit uczestników wynosi 600 osób. Zapisów można dokonać na portalu w kwocie:

 • 55 zł do dnia 24.09.2023,
 • w późniejszym terminie (od 25.09.2023 do 05.10.2023) w kwocie 80 zł,
 • w dniu zawodów (15.10.2022) pod warunkiem niewyczerpania limitu 600 osób w kwocie 120 zł. 

Rywalizacji na dystansie 10 km w „biegu głównym”, zgodnie z tradycją będzie w tym dniu towarzyszył „bieg po zdrowie” na dystansie ok. 2,5 km.  Tu limit uczestników wynosi 750 osób.

Opłata startowa to”

 • 15 zł do dnia 5.10.2023 oraz
 • 25 zł w dniu biegu pod warunkiem niewykorzystania limitu uczestników.

Miło nam poinformować, że zamknęliśmy długą listę sponsorów biegu, którym już dziękujemy za  wsparcie. Prezentujemy ich w grafice.

mówią Organizatorzy

Wszystkie informacje można uzyskać na stronie internetowej. Już teraz serdecznie zapraszamy do udziału w XVI Żorskim Biegu Ulicznym!

Informacja i grafiki: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?


Jak informuje urząd w Lyskach, zmianie ulegną stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Lyski Nr RG.0007.215.2020 z dnia 30 listopada 2020r.

Co się zmieni?

 • ustalono stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 29,00 zł. miesięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość, jeżeli odpady zbierane i odbierane są w sposób selektywny,
 • ustalono podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 87,00 zł. miesięcznie od osoby, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Jak informuje urząd:

Jeśli firma odbierająca odpady powiadomi gminę o niedopełnieniu przez właściciela nieruchomości selektywnego zbierania odpadów komunalnych Wójt Gminy w drodze decyzji naliczy podwyższoną stawkę opłaty

Taniej, gdy masz kompostownik

1 stycznia 2021r. nastąpi zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi z nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym. Zwolnienie wyniesie 1,00 zł. miesięcznie
(od każdego mieszkańca nieruchomości).

Zmiana stawek dla nieruchomości niezamieszkałych

Zmianie ulegnie także miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (tj. firm) za pojemnik lub worek, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

UM Lyski

Roczna, ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjnowypoczynkowe wynosi 145,50 zł. Podwyższona roczna ryczałtowa stawka opłaty wynosi 291,00 zł., jeżeli nie jest wypełniany obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny.

Nowe deklaracje

Od 1 stycznia 2021r. zmienia się wzór deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciel nieruchomości ma obowiązek złożyć ją w Urzędzie Gminy Lyski (ul. Dworcowa 1A, 44-295 Lyski). Deklarację można także złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Elektronicznych Usług Publicznych (PeUP). Przed wysłaniem deklaracji należy ją podpisać podpisem elektronicznym lub potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Terminy złożenia deklaracji:

 • Podczas, gdy na nieruchomości zamieszka pierwszy mieszkaniec lub powstaną odpady komunalne właściciel nieruchomości ma obowiązek złożenia deklaracji w terminie 14 dni.
 • Gdy zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na nieruchomości właściciel nieruchomości ma obowiązek złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
 • Kiedy zmniejszenia wysokości zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji za okres wsteczny za wyjątkiem następujących przypadków:

– złoży deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana,

-w związku ze śmiercią mieszkańca złoży deklarację w terminie 6 miesięcy do dnia tego zdarzenia.

Terminy płatności za:

 • I kwartał do 15 marca danego roku,
 • II kwartał do 15 czerwca danego roku,
 • III do 15 września danego roku,
 • IV kwartał do 15 grudnia danego roku

Gmina nie ma obowiązku przypominać o konieczności uregulowania opłat.

Źródło: Gmina Lyski

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

radlin Previous post Przyznano dotacje dla organizacji pozarządowych
podwyżka podatku Next post Podniesiono podatki od nieruchomości w Radlinie

Ja - Wioleta Grzybek, dziennikarka portalu lokalsi.net przeprasza Zarząd Partii Polska 2050, a także Mirosława Małka - kandydata w wyborach do senatu RP wyznaczonych na 15 października 2023 roku, którego zmierza zgłosić Komitet Wyborczy Polska 2050, za nieprawdziwe wypowiedzi poprzez nazywanie Partii Polska 2050 "podróbką", zarzucanie utworzonemu Komitetowi Wyborczemu Polska 2050, że wprowadza w błąd wyborców; zarzucanie, że Partia Polska 2050 przywłaszczyła sobie nazwę Stowarzyszenia Polska 2050 oraz, że start kandydata Komitetu Wyborczego Polska 2050 do Senatu RP jest formą zemsty na kontrkandydacie innej partii.

This will close in 0 seconds