COP Kolacja międzysektorowa

Pozarządowa kolacja w Rybniku

Pierwsza pozarządowa kolacja w Rybniku

Spotkania sieciujące ukierunkowane na współpracę i budowanie wzajemnych relacji w dzisiejszych czasach stają się normą. Od lat w taki sposób działa świat biznesu. Biznesowe śniadania – znane również i w Rybniku – w pewnym sensie zostały skopiowane przez świat pozarządowy. Skoro jednak poranki były już zajęte, to … czas na kolacje. 

Pierwsza pozarządowa kolacja międzysektorowa odbyła się 13 sierpnia 2020 roku w Restauracji Kassandra. Organizatorem spotkania było Centrum Organizacji Pozarządowych w Rybniku, które na zlecenie Miasta Rybnika prowadzi Fundacja Cylinder i Fundacja Imago. Sektor pozarządowy – na spotkaniu – dopisał. Obecni bowiem byli przedstawiciele zarówno największych rybnickich organizacji pozarządowych, jak i tych z ambicjami, by dołączyć do grona tych pierwszych. Wizja wymiany doświadczeń, sieciowana kontaktów czy po prostu rozmowy o problemach i codzienności okazuje się istotna dla wszystkich. Niezależnie od stażu aktywności i wysokości rocznego budżetu. W trzecim sektorze liczy się bowiem misja i zaangażowanie, oraz to w jaki sposób przekładają się one na działanie. 

Organizatorzy nie mają jednak zamiaru tworzyć koła wzajemnej adoracji, dlatego od samego początku wizja pozarządowych kolacji opierała się o transgresję sektorów. Tak właśnie! Pierwsza kolacja, była w istocie pierwszą kolacją międzysektorową. A wśród przybyłych licznie przedstawicieli trzeciego sektora, pojawili się również reprezentanci świata biznesu. Łączenie potencjałów w działaniu wydaje się zasadne i ważne dla przedstawicieli obu tych sektorów.    

Kolacja: co było na stole?

Pierwsza kolacja miała do zaoferowania wiele smakołyków. Do skonsumowania była wiedza, którą serwowali zaproszeni goście. Wśród nich był Zastępca Prezydenta Miasta Pan Piotr Masłowski i Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Pani Joanna Hawel, Pani Monika Czubak i Pani Alicja Andraszyk reprezentujące Kancelarię księgowo – podatkową AV sp. z o.o. i – na końcu – Pan Mariusz Juszczyk właściciel firmy Digital Forecast

Tę pierwszą kolację otworzył Pan Piotr Masłowski, którzy przedstawił również prognozę sytuacji organizacji pozarządowych w Rybniku na rok 2021. Prognoza wskazuje na zbliżające się zaciskanie pasa, stąd też pojawiły się nawiązania do nazwy miejsca spotkania. Mitologiczna Kassandra – jak wiadomo – jest bowiem synonimem złowróżbnej prorokini, wieszczącej nieszczęście. Piotr Masłowski nie chciał przyjmować takiej roli. Zależało mu jednak na rzetelnym przedstawieniu sytuacji miasta i jej przełożenia na następne lata. 

Ważne dla przedstawicieli NGO było również wystąpienie przedstawicieli AV sp. z o.o. Goście I Międzysektorowej Kolacji mogli poznać programy wsparcia i pomocy dla NGO w ramach funkcjonującej tarczy 4.0. Tutaj na szczególną uwagę zasługuje tutaj niskooprocentowana – i bezzwrotna –  pożyczka z Funduszu Pracy oferowana organizacjom pozarządowym, w ramach której uzyskać można do 5 000,00 zł wsparcia. 

Ostatni z zaproszonych gości skrótowo zaprezentował 8 najczęściej popełnianych błędów przy sporządzaniu oferty sponsorskiej dla biznesu. Sukces w nawiązywaniu relacji międzysektorowych nie jest bowiem dziełem przypadku, a efektem dobrze zaplanowanych i przemyślanych kroków, które służą obu stronom.   

Pozarządowa kolacja: menu na przyszłość. 

Pierwsza międzysektorowa kolacja minęła. Plany są jednak ambitne, do końca roku Centrum Organizacji Pozarządowych z Rybnika planuje jeszcze dziewięć spotkań tego typu. To oznacza, że zorganizowane będą dwie kolacje w miesiącu. Wszystkie według podobnego schematu: prezentacja dwóch wybranych organizacji pozarządowych, a później dyskusja przy kolacji. . 
Co ważne, już dziś organizacje pozarządowe zainteresowane prezentacją swojej działalności lub planów na przyszłość mogą zgłaszać swój akces do udziału w prezentacjach. Miejsca jest sporo: możliwość taka otrzyma minimum osiemnaście rybickich stowarzyszeń i fundacji. O tym co będzie się działo w Centrum Organizacji Pozarządowych w Rybniku pewnie będziemy Państwa na łamach portalu obywatelskiego lokalsi.net jeszcze nie raz informować.

Koksownia Radlin z dofinansowaniem Previous post Koksownia Radlin z dofinansowaniem
Koleje Śląskie Next post Koleje Śląskie z nową ofertą