Czarne chmury nad Łaziskami.

W grudniu 2019 roku poseł Ruchu Narodowego Krystian Kamiński złożył interpelację poselską, skierowaną do Ministra Aktywów Państwowych p. Jacka Sasina, w której poruszył przyszłość kopalni „Bolesław Śmiały” w Łaziskach Górnych oraz znajdującej się tuż obok Elektrowni „Łaziska”. Interpelacja była skutkiem pojawiających się głosów w przestrzeni publicznej o braku perspektyw dla istnienia dwóch największych zakładów w Łaziskach Górnych. Z otrzymanej odpowiedzi można niestety wysnuć raczej smutne wnioski.

Elektrownia Łaziska

Aktualnie Elektrownia „Łaziska” jest wyposażona w sześć bloków energetycznych o łącznej mocy 1155MWe. Dwa bloki posiadają moc 125MW, pozostałe cztery 225MW. Co ważne, wszystkie bloki przekroczyły już obliczeniowy czas, na który były projektowane. Obecnie bloki 9-12 (o mocy 225MW) mają podpisane kontrakty na Rynku Mocy: blok nr 9 do 2025 roku, blok 11 i 12 do 2023 a blok 10 i 11 do 2028.

Minister stwierdza, że w chwili obecnej brak jest perspektyw na pracę tych bloków po roku 2025. Już w tym roku dwa bloki (o mocy 125MW) zostaną definitywnie wyłączone z eksploatacji. Powyższe fakty, o których informuje Minister Sasin nie pozostawiają żadnych wątpliwości. Elektrownia „Łaziska” jest elektrownią, która za 5 lat przestanie istnieć

KWK Bolesław Śmiały

Tuż obok Elektrowni „Łaziska” znajduje się, należąca do Polskiej Grupy Górniczej KWK – „Bolesław Śmiały”, która od początków swego istnienia jest związana z łaziską elektrownią. W ubiegłym tygodniu o tych zakładach zrobiło się głośno, gdyż część działaczy związkowych wyszła na tory, blokując transport węgla do pobliskiej Elektrowni, która nie zaopatruje się w węgiel w KWK „Bolesław Śmiały”, tylko kupuje go z innych źródeł, w tym jak twierdzą związkowcy – z Rosji, podczas gdy kopalniane zwały węgla pękają w szwach.
W roku 2018 roku KWK „Bolesław Śmiały” wygenerowała stratę netto na poziomie 91,1 mln PLN. Co ciekawe, w tym samym roku do budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego wpłynęło ponad 98 milionów PLN w formie podatków i opłat. W roku 2019 KWK „Bolesław Śmiały” zanotowała zysk netto ok 10 milionów PLN (dane przed audytem sprawozdania finansowego przez biegłych). Jednak z uwagi na aktualną politykę dekarbonizacyjną istnieje duże ryzyko pogorszenia wyników za 2019 rok za skutek odpisu wartości aktywów. Warto dodać, że zysk 10 mln PLN netto powstał po wpłacaniu prawie 139 milionów PLN w formie podatków i opłat do budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Czy kopalnia jest zatem rentowna w świetlne wyników finansowych i podatków które płaci do budżetu?

Jaka przyszłość czeka te zakłady?

KWK „Bolesław Śmiały” eksploatuje złoże „Łaziska” na podstawie koncesji ważnej do 31 lipca 2020 (aktualnie trwają starania o przedłużenie koncesji do 2040 roku). Zasoby przewidziane do wydobycia ze złoża szacuje się na ok. 26 milionów ton, co ma wystarczyć do 2037 roku (szacunkowe roczne wydobycie na poziomie ok. 1,5 milionów ton). Zakładając, że kopalnia uzyska zgodę na dalszy fedrunek to zasoby przewidziane do wydobycia są dość skromne jak na kilkanaście lat fedrunku. Dużo gorsze jest jednak widmo likwidacji sąsiedniej Elektrowni „Łaziska” po roku 2025. Bo mimo sprowadzania węgla od innych odbiorców, Elektrownia nadal jest głównym odbiorcą węgla z Bolesława. I tego głównego odbiorcy niebawem zabraknie.
Szansą dla KWK „Bolesław Śmiały” mogła być eksploatacja złoża „Za rowem bełckim”, w którym znajduje się ok. 85 mln ton zasobów przewidzianych do eksploatacji. Mimo koncesji poszukiwawczej na to złoże, w ramach której wykonano dodatkowe otwory geologiczne z powierzchni, które pozwoliły lepiej rozpoznać złoże, aktualnie nie przewiduje się wystąpienia o koncesję na eksploatację złoża „Za rowem bełckim”, a ewentualne zielone światło dla tej drogi wynikać będzie z oceny otoczenia rynkowego PGG.

Masz inne zdanie w tym temacie? A może uważasz, że czegoś w nim zabrakło?

Previous post W Radlinie już działają czujniki jakości powietrza
Next post Pijany kierowca sfingował napad i kradzież samochodu. Nagrał go monitoring