wyniki ankiety

Wyniki ankiety Aktywnych Społecznie

W terminie od 3 do 17 sierpnia 2020 roku zostało przeprowadzone badanie ankietowe mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w formie elektronicznej (internetowo), którego pomysłodawcami byli radni Marcin Stempniak i Michał Toman, członkowie stowarzyszenia Aktywni Społecznie ASy. W związku z planowanymi pracami nad opracowaniem nowej strategii rozwoju gminy, inicjatorzy badania chcieli poznać oczekiwania i potrzeby mieszkańców. Celem badania było poznanie słabych i mocnych stron gminy oraz propozycji i pomysłów mieszkańców na dalszy rozwój Czerwionki-Leszczyn. Jakie są wyniki ankiety?

Dziękujemy, że jesteś z nami. Jesteśmy portalem obywatelskim. Nie finansują nas żądne samorządy. Jednak by działać i być niezależnym potrzebujemy Twojego wsparcia. Możesz nas wesprzeć poprzez serwis Patronite.

Dziękujemy za Twoje wsparcie.

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?


Zalety i wady Czerwionki-Leszczyn

W jednym z pierwszych zagadnień, zapytano o atuty i mocne strony gminy. Prawie 30% badanych odpowiedziało, iż lokalizacja i bliskość autostrady są niewątpliwą zaletą Czerwionki-Leszczyn. Jednocześnie jako słabą stronę gminy ponad 9% respondentów wykazało, problemy z osobami nietrzeźwymi i spożywającym alkohol w miejscach publicznych oraz niewystraczających działaniach służb w tym zakresie. Ponad 8% ankietowanych wskazało na zaśmiecone i zanieczyszczone parki, ulice i chodniki oraz nieskuteczne zarządzanie gminą przez lokalne władze. W odpowiedzi na pytanie dotyczące współpracy mieszkańców z władzami gminy w zakresie planowania przyszłych działań, ponad 83% badanych zadeklarowało chęć wypełniania ankiet, ok. 52% przesyłania swoich propozycji i wniosków, a prawie 30% chęć uczestnictwa w spotkaniach z Burmistrzem i radnymi.

Priorytety

W zakresie obszarów jakie powinny być szczególnie wspierane w opinii ankietowanych, priorytetowe są: poprawa bezpieczeństwa, w tym wdrożenie monitoringu (52%), walka ze smogiem połączona z edukacją ekologiczną (51,4%), wsparcie finansowe programów zdrowotnych dla mieszkańców jak np. dopłaty do szczepień (48%) oraz kultura, turystyka i sport (47,4%). W ankiecie zadano również pytanie o preferowane inwestycje. W odpowiedziach najczęściej się powtarzających, mieszkańcy wskazali remonty dróg (56%), uporządkowanie parków, skwerów i terenów zielonych (49,1%), budowę nowych placów zabaw (43,9%), remonty chodników (41%) czy modernizację i wybudowanie obiektów sportowych typu bieżnia, tor rowerowy tzw. pumptrack, itp. (37,6%).

Jak mieszkańcy rozdysponowaliby środki?

Mieszkańcy, decydując hipotetycznie o przeznaczeniu 10 milionów złotych w przyszłym 2021 roku wykazali, że wydali by takie środki na: place zabaw (19,2%), uporządkowanie parków (17,4%), remonty dróg (15,1%), monitoring (12,8%), walka ze smogiem, w tym dofinansowanie do wymiany pieców (11,6%), utworzenie nowych miejsc parkingowych (8,7%).

Zapytano również o konieczność zwiększenia środków na tzw. inicjatywy lokalne mieszkańców, którzy sami inicjują pomysły. Od kilku lat ta kwota wynosi ok. 60 tys zł, natomiast wniosków do Burmistrza wpływa znacznie więcej i duża część ciekawych projektów mieszkańców nie może zostać sfinansowana. Niecałe 70% ankietowanych wskazało, że kwota na realizację pomysłów mieszkańców powinna być zwiększona. Zapytano również o możliwość wprowadzenia w naszej gminie budżetu obywatelskiego, który polega na wyborze najlepszych pomysłów na działania lub inwestycje, które wskażą sami mieszkańcy. Tutaj ponad 87% badanych wskazało na zasadność takiego instrumentu do współpracy mieszkańców z władzami gminy.

Czy władze wyciągną wnioski?

Czy wnioski, postulaty i potrzeby mieszkańców znajdą upodobanie u władz gminy? Czy otrzymane przez gminę środki finansowe z tzw. tarczy dla samorządów w wysokości 5 mln 782 tyś zł będą przynajmniej w części zagospodarowane zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców?

Prezes Rady Ministrów ogłosił kolejny nabór wniosków o wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Termin składania wniosków mija 30 września br. Wobec powyższego, złożę niezwłocznie do władz gminy stosowne wnioski, które są zgodne z oczekiwaniami mieszkańców (wynikającymi z badania ankietowego) oraz moimi postulatami o których mówiłem również m.in. w kampanii wyborczej. Środki z przedmiotowego funduszu, tzw. II transzy dla samorządów mogą być przeznaczone wyłącznie na wydatki majątkowe w tym na wsparcie projektów inwestycyjnych, których wartość kosztorysowa nie jest niższa niż 400 tys. zł.

Będę konsekwentnie zabiegał o działania zgodne z potrzebami mieszkańców u władz Czerwionki-Leszczyn. Pomimo bycia w tzw. mniejszości w radzie miejskiej, pozostaję wierny swoim postulatom i utożsamiam się z tezą jednego z liderów społecznych: „Nigdy nie jest tak, że nie mamy żadnego wpływu. Nawet jak czuję się bezradny czy bezsilny, to nigdy nie usprawiedliwia tego, żebym nic nie robił! Nigdy nie wiesz, czy twoje działanie czegoś nie zmieni! Nie wiesz, czy ten twój czyn, chociaż mały, nie spowoduje jakiś zmian.”.

Zachęcamy do zapoznania się z całością prezentacji:

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

Raport o stanie gminy. Zadaj pytanie burmistrzowi

Fundusz, czyli strumień pieniędzy dla samorządów

Co z tą Polską? Wybory i zmiany

Zmiana w czasach epidemii Koronawirusa

Radni byli za, a nawet przeciw

Dobre rządzenie – decyzje angażujące zainteresowane strony z poszanowaniem dla wszystkich

oczyszczacze Previous post Będą oczyszczacze powietrza dla niektórych przedszkoli
przemoc Next post Przemoc z „miłości” do ojca