Centrum Organizacji Pozarządowych w Rybniku

Wspieranie organizacji pozarządowych

Idea utworzenia Centrum Organizacji Pozarządowych w Rybniku, to idea ważna i potrzebna. Miejsce w którym wsparcie i pomoc otrzymać mogą początkujące organizacje pozarządowe, grupy nieformalne zamierzające się sformalizować lub takie, które chcą – nadal nie formalnie – działać na rzecz własnej społeczności lokalnej jest bardzo ważne. Nie możemy bowiem myśleć o budowaniu społeczeństwa obywatelskiego bez organizacji pozarządowych. Dlatego tak ważne jest wspieranie organizacji pozarządowych. Wiemy to my – przedstawiciele tych organizacji, wie to również Miasto Rybnik

Konkurs na prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych na terenie Miasta Rybnika

Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2020 roku realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych na terenie Miasta Rybnika ogłoszony został 20 listopada 2019 roku, a kwota przewidziana na jego realizację wynosiła 100 000,00 zł. Do konkursu przystąpiło dwóch oferentów: Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych i – w partnerstwie –  Fundacja Cylinder i Fundacja Imago.

Nikogo pewnie nie zaskoczę, jeśli napiszę, że liderem w tym wyścigu było Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych. Organizacja, która od lat działa na rzecz rozwoju organizacji pozarządowych i społeczeństwa obywatelskiego. Organizacja, której w dużej mierze zawdzięczamy to, że Centrum Organizacji Pozarządowych w ogóle w Mieście istnieje. To ta ekipa, która często – jeszcze kilka lat temu – podkreślała, że Rybnik jako jedno z niewielu miast w regionie takiego centrum jeszcze nie miało, co – jak na największe miasto w subregionie zachodnim – było bardzo zaskakujące. To ta ekipa, która pierwsza takie centrum w Rybniku prowadziła. Zaskoczeniem dla wielu okazało się więc to, że w 2020 roku to zadanie publiczne poprowadzi ktoś inny. 

Wybór realizatora tego zadania publicznego w Rybniku wydaje się być transparentny, a zainteresowani bez problemu mogą zapoznać się ze szczegółami pracy komisji konkursowej. Stowarzyszenie CRIS – jak można wyczytać w protokole – nie uwzględniło w swojej ofercie wkładu własnego osobowego, minusem był też mniejszy, od zadeklarowanego przez kontr-oferenta, poziom finansowego wkładu własnego. Imago i Cylinder wspólnie bowiem zadeklarowali wniesienie 25 350,00 zł. Nie wiadomo czy to były jedyne powody, które przesądziły o rozstrzygnięciu, zmiana realizatora jednak nastąpiła, a w pozarządowym rybnickim świecie pojawił się szum. 

Centrum Organizacji Pozarządowych. Nowe otwarcie, nowe działania, nowe miejsce. 

Nowe Centrum Organizacji Pozarządowych swoją działalność prowadzić będzie w Centrum Biznesowym zlokalizowanym przy ul. Żorskiej 14. Oferta zakłada organizację warsztatów i szkoleń, konsultacje dotyczące bieżącej działalności, a także konsultacje specjalistyczne (prawne i księgowe). Ważnym elementem będą również działania ukierunkowane na promocję trzeciego sektora, a także mały regranting. Imago i Cylinder założyli, że przeznaczą 2 000,00 zł na dwie inicjatywy dla młodych organizacji pozarządowych. Przekazanie pieniędzy poprzedzone będzie warsztatami, a całość służyć ma edukacji i przygotowaniu wybranych organizacji do realizacji zadań i projektów o wyższym poziomie trudności. 

Brzmi dobrze, ale … diabeł tkwi w szczegółach. Wysokość przekazanej dotacji i świadomość, że rzecz dotyczy działalności całorocznej, sprawia że pojawiają się wątpliwości. Jak to wygląda w ofercie? Plan to sześć szkoleń po cztery godziny, łącznie 24 godziny wsparcia grupowego. Wsparcie specjalistyczne: zaledwie 30 godzin rocznie. Mało. Za mało, jeśli uświadomimy sobie ile małych organizacji pozarządowych liczy na wsparcie Centrum Organizacji Pozarządowych. Za mało, bo są przecież jeszcze grupy nieformalne. Realizatorzy są jednak świadomi tych ograniczeń i w związku z tym – na spotkaniu organizacyjnym – przedstawili pewien “plan naprawczy”. Świat pozarządowy jest w Rybniku bardzo różnorodny. Różnimy się – co naturalne – celami, ale też doświadczeniem czy posiadanym potencjałem. I to jest zasób który ma posłużyć do rozwoju idei COP. 

Biznesowe śniadania, pozarządowe kolacje. 

Świat biznesowy spotyka się rano, w trakcie biznesowych śniadań. Świat pozarządowy spotykać będzie się wieczorami, przy kolacji. W planach jest dziesięć branżowych spotkań w formie kolacji. W ich trakcie liczyć będziemy mogli na dyskusję, networking, ale i na prezentację lokalnych NGO. Kolacje w założeniu mają wzmocnić sektor, a sieciowanie służyć wymianie potencjałów. To rozwiązanie uzupełniające ofertę “minimum”. 

Jak wyglądać będzie styczeń w COP? Pierwszy planowany krok to badanie potrzeb rybnickich organizacji pozarządowych i diagnoza ich możliwości. Możemy bowiem oczekiwać pomocy, ale możemy też pomagać i dzielić się tym, co posiadamy. Kierunek wydaje się słuszny, wszak sieciowanie i łączenie potencjałów, w imię idei synergii może przynieść tylko skutek pozytywny. 

Wielokrotnie odesłałem ludzi i zainteresowane podmioty do COP-u prowadzonego przez Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych, bo po prostu ufałem ich doświadczeniu. Czas pokaże czy podobne zaufanie w świecie pozarządowym zdobędzie Cylinder i Imago. 

Ferie z MOSiR 2020 Previous post Trwają ferie z MOSiR
Next post Ruszył klub seniora w Bełsznicy