Ruszył klub seniora w Bełsznicy

W poniedziałek 13 stycznia ruszył klub seniora w Bełsznicy. Na otwarcie przybyli liczni goście, w tym wójt Daniel Jakubczyk, minister Adam Gawęda i Teresa Glenc.

Klub ten powstał dzięki możliwości pozyskania środków w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 (edycja 2019). Klub będzie działał w budynku OSP Bełsznica Ze środków budżetu państwa gmina Gorzyce pozyskała kwotę 150 tys. zł na utworzenie i doposażenie. Natomiast wkład własny Gminy wyniósł ponad 84.701,00 tys. zł. Łącznie na ten cel przeznaczono 234 701 zł.

Celem działania Klubu seniora „Senior+” jest integracja, wsparcie i aktywizacja osób starszych. Powstał on w celu zwiększenia aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym, integracji międzypokoleniowej. Klub przeznaczony jest dla osób 60+ i stwarza możliwości rozwijania swoich pasji, zainteresowań a także spędzania wolnego czasu w miłym towarzystwie.

Seniorzy, to nasz (społeczeństwa) bezcenny skarb, chciałbym by w ramach Klubu dzielili się swoja wiedza i doświadczeniem. Jako rybniczanin, czyli osoba z zewnątrz – nie mieszkająca w Gorzycach , chciałbym poznać historię, kulturę i kuchnie tego regionu. Mam nadzieję, że uda się te wiedzę nie tylko zebrać ale i wydać w w jakiej ciekawej formie

mówi nam Kamil Jakubiak z Superfundacji

Klub seniora w Bełsznicy prowadzić będzie „Superfundacja”. Operatora wybrano w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania Gminy Gorzyce w obszarze pomocy społecznej. Jak powiedział nam Kamil Jakubiak:

Nasze Kluby opieramy o trzy filary: edukację – w każdym wieku można się czegoś nowego nauczyć i wszystkie nasze zajęcia mają temu służyć – aktywizację – zarówno społeczną jaki i zdrowotną (ruchową) oraz najważniejszy partycypację – chcemy by to seniorzy tworzyli ofertę Kubu, podstawowa zasada którą powtarzamy członkom, to ” nie jestem tu gościem, tylko gospodarze.

W tej chwili operator zbiera oczekiwania i pomysły od mieszkańców. Planowane są zajęcia z gimnastyki, kulinarne czy z rękodzieła. Wiosną rozpoczną się zajęcia komputerowe.Ciekawym pomysłem jest wdrożenie ogrodu społecznego co poprzedzone będzie serią wykładów o ogrodnictwie.

Uroczystość otwarcia klubu uświetnił występ zespołu „Bełszniczanki” pod kierunkiem dr hab. Izabelli Zieleckiej – Panek.

Zdjęcia dzięki uprzejmości Superfundacji

Previous post Centrum Organizacji Pozarządowych w Rybniku
Next post Ponad 3 mln na walkę o czyste powietrze