szkoła

Zakończenie projektów w Rudach

21 grudnia 2020 r. w Rudach, odbyło się uroczyste zakończenie dwóch projektów realizowanych przy wsparciu środków zewnętrznych.

Dziękujemy, że jesteś z nami. Jesteśmy portalem obywatelskim. Nie finansują nas żądne samorządy. Jednak by działać i być niezależnym potrzebujemy Twojego wsparcia. Możesz nas wesprzeć poprzez serwis Patronite.

Dziękujemy za Twoje wsparcie.

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?


Uroczystości z okazji zamknięcia projektów

W uroczystościach zakończenia projektów udział wzięli: marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski, starosta raciborski Grzegorz Swoboda, wójt Gminy Bierawa Krzysztof Ficoń, dyrektor biura Subregionu Zachodniego Adam Wawoczny, nadleśniczy Nadleśnictwa Rudy Raciborskie Witold Witosza, sekretarz Nadleśnictwa Janusz Popadiuk oraz burmistrz Paweł Macha wraz z zastępcą Sylwia Brzezicką-Tesarczyk.

W ramach wizyty w Rudach zaproszeni goście odwiedzili okolice remontowanych dróg, zwiedzając Bazylikę i Zespół Klasztorno-Pałacowy w Rudach oraz termomodernizowanie przedszkole.

„Zaprojektuj i wybuduj”

Pierwszy z projektów to „Przebudowa drogi gminnej ul. Cysterska i ul. Sobieskiego w Rudach” w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zadanie realizowane było przy udziale pomocy finansowej przyznanej na operację typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Działania były objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość zrealizowanych prac to: 2.978.035,75 zł. Natomiast wykonawcą robót był: HUCZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Boronowie. Zakres prac obejmował przebudowę ulicy Cysterskiej na całej jej długości, a także ulicy Sobieskiego na długości 538 m. W ramach wykonywanych prac wykonano rozbiórkę istniejącej nawierzchni, całkowitą wymiana podbudowy, wymiana istniejących krawężników oraz wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej. Aktualnie droga posiada w pierwszym odcinku do Przedsiębiorstwa PREFROW kategorię KR 5, natomiast w dalszej części KR 3. Łączna długość przebudowanego odcinka drogi wynosi 1559 mb.

W ramach prac wykonano również remont parkingu przed budynkiem Nadleśnictwa w Rudach.

Głównym celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa pieszych i pojazdów oraz warunków ruchu drogowego.

Termodynamizacja budynku przedszkola

Drugi z projektów to termomodernizacja budynku przedszkola w Rudach. Zrealizowano go w ramach projektu: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kuźnia Raciborska”. Zadanie zrealizowano przy udziale pomocy finansowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Wartość prac to: 734.462,23 zł. Wykonawcą robót była Firma Remontowo-Budowlana, Andrzej Cwik z Turza. Zakres prac obejmował kompletną termomodernizację budynku z uwzględnieniem wszystkich ścian zewnętrznych, piwnic oraz dachu. Wymieniono instalację elektryczną wraz z lampami, instalację centralnego ogrzewania wraz z wymiana istniejącego kotła węglowego na kocioł na pellet. Wykonano również montaż powietrznych pomp ciepła ze zbiornikami CWU 270l. W zakresie prac wykonano również kompletny remont piwnic, oraz malowanie wszystkich pomieszczeń przedszkola.

Obraz może zawierać: drzewo, niebo, roślina, na zewnątrz i przyroda
szkoła

Zdjęcia i źródło: Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

basen Previous post Nauka pływania w Marklowicach
Czyste powietrze plakat Next post Opowiedzą o programie „Czyste Powietrze”