Za dwa dni rusza głosowanie na Wodzisławski Budżet Obywatelski

W Wodzisławiu Śląskim rusza kolejna edycja Wodzisławskiego Budżetu Obywatelskiego. Pierwsza edycja odbyła się w 2015 roku. W tym roku głosowanie potrwa od 23 stycznia do 5 lutego.

Budżet obywatelski, zwany również partycypacyjnym, to proces współdecydowania o wydatkach miast. Jest to narzędzie nie tylko do pobudzania obywatelskości, ale dobre narzędzie edukacyjne dla mieszkańców. Mają oni możliwość poznania jak przebiega proces inwestycyjny w mieście. Ponieważ na ten cel wyodrębniona jest część budżetu miasta, często włodarze oponują przed wprowadzeniem go w swojej miejscowości. Bo przecież oddanie kawałka władzy tak strasznie boli.

Mieszkańcy w ramach Wodzisławskiego Budżetu Obywatelskiego zgłosili 49 pomysłów. Do głosowania po weryfikacji dopuszczono 25 z nich. Pełną listę projektów można znaleźć tutaj.

Jak głosować?

Głosowanie odbędzie się w następujących formach:

1. na papierowej karcie do głosowania udostępnionej indywidualnym mieszkańcom w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego (budynek 4b, pokój 115 – 116), po uzyskaniu oświadczenia o miejscu zamieszkania i podaniu daty urodzenia. Przed wydaniem karty wymagane jest okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość,

2. elektronicznie, na formularzu elektronicznym za pośrednictwem internetu, (www.bo.wodzislaw-slaski.pl).

Każdy mieszkaniec może oddać jeden głos na jeden projekt. Głos oddaje się poprzez postawienie znaku „x” w kratce obok wybranego projektu. Za karty nieważne uznane zostaną karty niezgodne z ustalonym wzorem. W głosowaniu mogą wziąć udział tylko mieszkańcy Wodzisławia Śląskiego.

Za głosy nieważne uznane zostaną karty:

– wypełnione nieczytelnie i niezawierające wymaganych danych lub podpisów,

– zawierające więcej wskazań projektów niż jeden,

– niezawierające żadnych wskazań projektów,

– gdy mieszkaniec zagłosował więcej niż jeden raz.

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować?

Previous post Życzenia dla babci i dziadków
Next post Mieszkaniec Czerwionki-Leszczyn podłożył bombę w Wyrach!