Wodzisław bez budżetu na przyszły rok!

Niesamowity przebieg głosowania nad budżetem w Wodzisławiu. 10 radnych było „za”, 10 „przeciw”, a jedna osoba wstrzymała się od głosu. Prezydent – Mieczysław Kieca jest bardzo rozczarowany. Jest już planowana następna sesja.

Jak podkreślał prezydent dochody mają wynieść 255,43 mln zł, a wydatki 260,27 mln zł. Natomiast deficyt budżetowy – 4,83 mln zł (ujemny wynik finansowy miał zostać pokryty z pożyczki w wysokości 3,26 mln zł oraz sprzedaży papierów wartościowych za 1,57 mln zł). Radni na poprzedniej sesji nie zgodzili się na podwyżkę podatków lokalnych, a projekt budżetu zakładał wpływy z tego tytułu. Dlatego nie będzie dochodu.

Ta decyzja spowodowała zachwianie parametrów projektu budżetu o luce w wysokości 700 tys. zł  – mówił prezydent Mieczysław Kieca.

Sytuacja ta nie spełnia wymogów uchwały, gdyż jest ujemną nadwyżką operacyjną.

W imieniu radnych, którzy zagłosowali przeciw głos zabrał Ireneusz Skupień:

 Nie głosowaliśmy przeciwko projektowi budżetu, który został przedstawiony przez prezydenta. Głosowaliśmy przeciwko projektowi budżetu proponowanego przez koalicję większościową.

Powiedział także, że koalicja doprowadziła do tego, że budżet jest „okaleczony” i „niezbilansowany”, a koalicja nie chce wziąć za niego odpowiedzialności. Nie potrafiła również wskazać źródeł finansowania deficytu.

Jak wynika z treści art. 240 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, w przypadku nieuchwalenia budżetu przez Radę Miejską do dnia 31 stycznia dalsze postępowanie w sprawie należy już do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Jest to, tzw. budżet zastępczy.
Jest to z jednej strony nadzwyczajny środek umożliwiający funkcjonowanie gminy, a z drugiej strony stanowi swoistą dolegliwość dla Rady Gminy, niewywiązującej się ze swych obowiązków.

Budżet zastępczy ustalany jest z włodarzem miast w zakresie podstawowych wydatków, co oznacza, że zablokowane są wszelkie działania inwestycyjne.

Previous post Ferie z MOKiem w Czerwionce – Leszczynach.
Next post Informacja dla przedsiębiorców: do 8 stycznia macie czas na zgłoszenie do Małego ZUSu.

Ja - Wioleta Grzybek, dziennikarka portalu lokalsi.net przeprasza Zarząd Partii Polska 2050, a także Mirosława Małka - kandydata w wyborach do senatu RP wyznaczonych na 15 października 2023 roku, którego zmierza zgłosić Komitet Wyborczy Polska 2050, za nieprawdziwe wypowiedzi poprzez nazywanie Partii Polska 2050 "podróbką", zarzucanie utworzonemu Komitetowi Wyborczemu Polska 2050, że wprowadza w błąd wyborców; zarzucanie, że Partia Polska 2050 przywłaszczyła sobie nazwę Stowarzyszenia Polska 2050 oraz, że start kandydata Komitetu Wyborczego Polska 2050 do Senatu RP jest formą zemsty na kontrkandydacie innej partii.

This will close in 0 seconds