Wodzisław bez budżetu na przyszły rok!

Niesamowity przebieg głosowania nad budżetem w Wodzisławiu. 10 radnych było „za”, 10 „przeciw”, a jedna osoba wstrzymała się od głosu. Prezydent – Mieczysław Kieca jest bardzo rozczarowany. Jest już planowana następna sesja.

Jak podkreślał prezydent dochody mają wynieść 255,43 mln zł, a wydatki 260,27 mln zł. Natomiast deficyt budżetowy – 4,83 mln zł (ujemny wynik finansowy miał zostać pokryty z pożyczki w wysokości 3,26 mln zł oraz sprzedaży papierów wartościowych za 1,57 mln zł). Radni na poprzedniej sesji nie zgodzili się na podwyżkę podatków lokalnych, a projekt budżetu zakładał wpływy z tego tytułu. Dlatego nie będzie dochodu.

Ta decyzja spowodowała zachwianie parametrów projektu budżetu o luce w wysokości 700 tys. zł  – mówił prezydent Mieczysław Kieca.

Sytuacja ta nie spełnia wymogów uchwały, gdyż jest ujemną nadwyżką operacyjną.

W imieniu radnych, którzy zagłosowali przeciw głos zabrał Ireneusz Skupień:

 Nie głosowaliśmy przeciwko projektowi budżetu, który został przedstawiony przez prezydenta. Głosowaliśmy przeciwko projektowi budżetu proponowanego przez koalicję większościową.

Powiedział także, że koalicja doprowadziła do tego, że budżet jest „okaleczony” i „niezbilansowany”, a koalicja nie chce wziąć za niego odpowiedzialności. Nie potrafiła również wskazać źródeł finansowania deficytu.

Jak wynika z treści art. 240 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, w przypadku nieuchwalenia budżetu przez Radę Miejską do dnia 31 stycznia dalsze postępowanie w sprawie należy już do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Jest to, tzw. budżet zastępczy.
Jest to z jednej strony nadzwyczajny środek umożliwiający funkcjonowanie gminy, a z drugiej strony stanowi swoistą dolegliwość dla Rady Gminy, niewywiązującej się ze swych obowiązków.

Budżet zastępczy ustalany jest z włodarzem miast w zakresie podstawowych wydatków, co oznacza, że zablokowane są wszelkie działania inwestycyjne.

Previous post Ferie z MOKiem w Czerwionce – Leszczynach.
Next post Informacja dla przedsiębiorców: do 8 stycznia macie czas na zgłoszenie do Małego ZUSu.