Informacja dla przedsiębiorców: do 8 stycznia macie czas na zgłoszenie do Małego ZUSu.

Od nowego roku do 8 stycznia, przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na małą skalę, ponownie będą mogli skorzystać z ulgi w rozliczeniach z ZUS.

Z Małego ZUSu będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność gospodarczą w poprzednim roku, przez co najmniej 60 dni. Niższe składki dotyczą jednak tylko ubezpieczeń społecznych (wypadkowego, emerytalnego, rentowego,  chorobowego). Ulga nie obejmuje składki zdrowotnej.

Osoby, którego pragną skorzystać z ulgi powinny zgłosić się do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego, z kodem rozpoczynającym się od 0590 lub 0592. Zgłoszenia mogą składać osoby, które nie korzystały w roku 2019 z Małego ZUSu. Natomiast osoby, które korzystały z tej ulgi w 2019 r, a chcą nadal z niej korzystać, muszą złożyć formularz ZUS DRA cz. II lub ZUS RCA cz .II z ustaloną na 2020 rok, najniższą podstawą wymiaru składek. Dokumenty te płatnik składa razem z kompletem rozliczeniowym, za styczeń 2020, w terminie do 10.02 lub 15.02.  Trzeba to zrobić do 8 stycznia 2020.

Do „małego ZUS” nie mają prawa nowi przedsiębiorcy, gdyż jeden z warunków to prowadzenie działalności w poprzednim roku, przynajmniej przez 60 dni.

Previous post Wodzisław bez budżetu na przyszły rok!
Next post Napad na bank w Radlinie i Godowie.