Osiedle Dobrych Ludzi

Gorsza dzielnica …

Dzielnica Boguszowice Osiedle w Rybniku funkcjonuje w mentalności wielu rybniczan, jako dzielnica gorsza. Dzielnica z piętnem patologii. Na hasło “Pekin” – które to w języku potocznym określa dzielnicę – przez lata drżeli mieszkańcy innych dzielnic. Przestrzeń dzielnicy realnie i symbolicznie była zawłaszczona przez jej gorszy element. “Pekin City – kto wiedzie zabity” – głosił jeden z napisów na ścianie, który miał za zadanie ostrzegać przyjezdnych. 

Mieszkańcy dzielnicy są świadomi jej historii, nie wypierają się jej. Nie ma jednak w nich zgody na dalsze przedstawianie Boguszowic Osiedla w takim świetle. Dzielnica mocno się zmieniła. To nie to samo osiedle, które 15-20 lat temu zbudowało sobie własną legendę. 

Ogromny potencjał

Dzielnica Boguszowice Osiedle dziś, to dzielnica ogromnych potencjałów. Tym głównym są mieszkańcy, jest to bowiem jedna z najliczebniejszych dzielnic w Rybniku. To w tej dzielnicy rozwinęła się jedna z najprężniej działających w mieście organizacji pozarządowych – Stowarzyszenie “17-tka”, która tylko w tej dzielnicy prowadzi świetlicę dla dzieci, klub młodzieżowy, Klub Integracji Społecznej i Klub Seniora. “17-tka” to również osiedlowi pedagodzy ulicy, integracyjny klub aktywnych dla społeczności lokalnej i Rybnicki Bank Drugiej Ręki. Organizacja zajmuje się również rewitalizacją

To jednak nie wszystko, organizacji działających na rzecz mieszkańców i społeczności lokalnej jest więcej. Fundacja przy Spółdzielni Mieszkaniowej Południe, Stowarzyszenie Pasjonaci czy Stowarzyszenie “Razem Lepiej” . Są też organizacje wolontaryjne zajmujące się zwierzętami: ich leczeniem i adopcją. W Boguszowicach działają aż dwie! Jest też wiele grup nieformalnych które inicjują lub wspierają dobre inicjatywy. To ogromny potencjał energii i wolontaryjnego dobra, dlatego mieszkańcy nie mają wątpliwości, że ich dzielnica to “Osiedle Dobrych Ludzi”.

Fot. Tomasz Wiśniewski

Osiedle Dobrych Ludzi  

Mieszkańcy patrzą na dzielnicę przez pryzmat tych pozytywnych inicjatyw. A jest ich wiele: sprzątanie osiedlowego parku, akcja szycia maseczek w okresie zagrożenia epidemicznego, „pogotowie zakupowe” dla osób starszych i niesamodzielnych, niezwykła akcja adopcji zwierząt czy fajna akcja siania łąk kwietnych. Jest też najnowszy pomysł mieszkańców: Boguszowickie Obiady Czwartkowe, czyli akcja wspierania osób starszych i niesamodzielnych w postaci dostarczania ciepłego posiłku.

Dzielnica dysponuje ogromnym potencjałem pozytywnych ludzi, którzy codziennie wspierają rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Zależy mi, żeby to właśnie z tymi pozytywnymi obrazami kojarzono naszą dzielnicę. Dlatego też akcja #OsiedleDobrychLudzi jako jeden z celów stawia sobie nagłaśnianie pozytywnych inicjatyw realizowanych – bardzo często – przez wolontariuszy, będących mieszkańcami dzielnicy Boguszowice Osiedle. Akcja ma na celu ukazanie pozytywnych stron dzielnicy i swoiste odczarowanie jej wizerunku. Chcemy – i ja osobiście chcę – pokazać ile wspaniałych inicjatyw podejmują mieszkańcy na rzecz własnej społeczności lokalnej. To coś, co nas wyróżnia i o czym należy głośno mówić – mówi Grzegorz Głupczyk, jeden z pomysłodawców akcji.

Fot. Kamil Szumiak

W ramach akcji powstanie sieć wolontariuszy, która ułatwi współpracę i wymianę informacji, ważna jest też identyfikacja wizualna. Używanie hasztagu #OsiedleDobrychLudzi pozwoli w łatwy sposób dotrzeć do wszystkich inicjatyw realizowanych wolontaryjnie na rzecz dzielnicy. To dobra droga, żeby łączyć różne wydarzenia właśnie z dzielnicą Boguszowice Osiedle, czyli z Osiedlem Dobrych Ludzi.

zamknięcie ulicy Previous post Zamknięcie ulicy Okulickiego w Rybniku
chrońmy lasy Next post By chronić europejskie lasy