Razem Lepiej siać!

Razem Lepiej. Idea założycielska

Stowarzyszenie “Razem Lepiej” powstało na początku tego roku. Jego celem jest wspieranie działalności Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 39 w Rybniku. W gronie założycieli znaleźli się przedstawiciele pracowników i rodziców. Stowarzyszeniem zarządza Pani Joanna Wasyluk – Skiba, w zarządzie jest też Dyrektor Przedszkola Pani Anna Kubera i dwójka przedstawicieli Rady Rodziców. 

Idea założycielska była prosta: działać na rzecz przedszkola, wspierać rozwój małych podopiecznych, pomagać rodzicom, działać międzypokoleniowo i na rzecz społeczności lokalnej dzielnicy Boguszowice Osiedle z Rybnika

Nie samymi ideami jednak organizacja żyje. Od początku ich działalność opierała się o współpracę. Naturalnym partnerem jest Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 39 w Rybniku, ale w dzielnicy realizowany jest również projekt rewitalizacji. Działa tam też wiele organizacji pozarządowych, jest też klub seniora. Partnerów jest zatem wielu.
A i pomysłów nie brakuje. 

Razem Lepiej. Pierwsze kroki. 

Pierwsze kroki łatwiej wykonać, gdy jest ktoś kto może je sfinansować. Okazja taka pojawiła się bardzo szybko. W Województwie Śląskim Instytut Pracy i Edukacji ogłosił konkurs “Śląskie Lokalnie 2020”, którego celem jest m.in. rozwój młodych organizacji pozarządowych. A taką niewątpliwie Stowarzyszenie “Razem Lepiej”.

Efektem tej współpracy jest projekt “Małe pszczółki” i pierwsze 5 000,00 zł, które organizacja otrzymała na swoje działania. Projekt wpisuje się w cele, które postawili sobie członkowie “Razem Lepiej”: promowanie zdrowego odżywiania, propagowanie ekologii, a także współpraca międzypokoleniowa i działalność na rzecz społeczności lokalnej.

Co zakłada projekt? Warsztaty ekologiczne, spotkania z pszczelarzem, warsztaty kulinarne i takie poświęcone zdrowemu żywieniu. To jednak nie wszystko …

Siejemy i sadzimy! 

Członkowie stowarzyszenia postanowili zasiać pierwszą łąkę kwietną, pojawił się również pomysł budowy hoteli dla owadów i utworzenia ogródków w skrzyniach, w których przedszkolaki pielęgnowały by zasadzone warzywa i zioła. A że “Razem Lepiej” to pomysł ten został zrealizowany we współpracy z całą społecznością lokalną. Do akcji zaproszeni zostali rodzice wraz z małymi pociechami, ale też seniorzy i zainteresowani mieszkańcy. Nie odbyło się bez wsparcia wolontariuszy: na początku trzeba było przygotować teren, wywieźć ściągniętą darń … to pomogła lokalna firma: ŁAD sp. z o.o, a także wolontariusze z dzielnicy. Nie mogło być inaczej, bo przecież razem lepiej

Na łamach portalu obywatelskiego Lokalsi.net będziemy Was informować o dalszych działaniach nowo powstałego stowarzyszenia.

Brudny Harry Previous post Wotum zaufania a „Brudny Harry”, czyli skandaliczne wpisy Grzegorza Wolnika
numer posesji Next post Pamiętaj: numer posesji to twój obowiązek!