sesja cenzura

Nie pozwolę sobie na kneblowanie ust przez burmistrza

Na ostatniej sesji rady miejskiej 11 grudnia 2020 roku próbowałem przedstawić władzom gminy, w tym burmistrzowi postulaty mieszkańców do rozpatrzenia, co jest również moim obowiązkiem zgodnie z art. 23 pkt. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Po aroganckiej wypowiedzi burmistrza Wiesława Janiszewskiego mam odczucie, że radni są niepotrzebni i sam wszystko wie najlepiej.

Dziękujemy, że jesteś z nami. Jesteśmy portalem obywatelskim. Nie finansują nas żądne samorządy. Jednak by działać i być niezależnym potrzebujemy Twojego wsparcia. Możesz nas wesprzeć poprzez serwis Patronite.

Dziękujemy za Twoje wsparcie.

Wszyscy uczestnicy dotychczasowych biegów przebieli już razem około 60 000 km. Już od kilkunastu dni trwają zapisy do XVI edycji biegu, a na liście startowej rejestracji dokonało już prawie 200 osób.

Tegoroczny limit uczestników wynosi 600 osób. Zapisów można dokonać na portalu w kwocie:

 • 55 zł do dnia 24.09.2023,
 • w późniejszym terminie (od 25.09.2023 do 05.10.2023) w kwocie 80 zł,
 • w dniu zawodów (15.10.2022) pod warunkiem niewyczerpania limitu 600 osób w kwocie 120 zł. 

Rywalizacji na dystansie 10 km w „biegu głównym”, zgodnie z tradycją będzie w tym dniu towarzyszył „bieg po zdrowie” na dystansie ok. 2,5 km.  Tu limit uczestników wynosi 750 osób.

Opłata startowa to”

 • 15 zł do dnia 5.10.2023 oraz
 • 25 zł w dniu biegu pod warunkiem niewykorzystania limitu uczestników.

Miło nam poinformować, że zamknęliśmy długą listę sponsorów biegu, którym już dziękujemy za  wsparcie. Prezentujemy ich w grafice.

mówią Organizatorzy

Wszystkie informacje można uzyskać na stronie internetowej. Już teraz serdecznie zapraszamy do udziału w XVI Żorskim Biegu Ulicznym!

Informacja i grafiki: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?


Cenzura, strach przed trudnymi pytaniami

Chcąc zadać pytania burmistrzowi gminy, odebrano mi głos poprzez przegłosowanie przez, tzw. radnych popierających burmistrza wniosku o zakończenie dyskusji. Cenzura, strach przed trudnymi pytaniami, czy obawa przed upublicznieniem ważnych dla mieszkańców spraw? Pan burmistrz w swojej wypowiedzi nie odniósł się merytorycznie do moich uwag dotyczących braku dialogu ze wszystkimi radnymi, konsultacji ważnych kwestii w zakresie planowania rozwoju gminy czy nieodpowiadania radnym na część zapytań, wniosków i postulatów.

Sesja RM: Uchwalono budżet gminy Czerwionka-Leszczyny i odebrano prawo do dyskusji

Niegrzeczna wypowiedź

Wypowiedź była dosyć niegrzeczna i dlatego postanowiłem nie zniżać się do takiego poziomu dyskusji, tylko zadać merytoryczne pytania dotyczące systemu zarządzania przez burmistrza gminą. Nie pozwolono mi ich zadać na sesji, wobec czego zgodnie z przysługującym mi prawem zadam je oczywiście w formie pisemnej. Burmistrz zarzucił mi zupełnie bezpodstawnie wyimaginowane odbieranie prawa do głosowania przez pozostałych radnych, podczas gdy ja nic takiego nie powiedziałem, a jedynie uzasadniałem swoje stanowisko. W wypowiedzi odnosiłem się jedynie do nieprawidłowej w mojej opinii kwestii wypracowywania i procedowania budżetu gminy.

Zarzucono mi także deprecjonowanie pracowników urzędu co jest kompletnym nonsensem i wymyśloną przez burmistrza „teorią spiskową”. Jestem bardzo zadowolony ze współpracy jako radny z kierownikami gminnych jednostek i naczelnikami oraz wszystkimi pracownikami urzędu gminy. Działając w imieniu mieszkańców, często kontaktuje się z pracownikami urzędu i gminnych jednostek, chcąc wyjaśnić różnego rodzaju sprawy i zawsze spotykam się z rzetelną i merytoryczną informacją, za co bardzo dziękuję. Burmistrz próbując dosyć nieumiejętnie mnie pouczać o obowiązujących przepisach chyba zapomniał o ważnych zapisach wynikających z ustawy o samorządzie gminnym. To rada gminy stanowi o kierunkach działania burmistrza (art. 18 pkt. 2 ust. 2 ustawy samorządowej) natomiast obowiązkiem burmistrza jest informowanie mieszkańców gminy o założeniach projektu budżetu (art. 61 pkt. 3 ww. ustawy). Ja będę zawsze popierał i głosował za każdą „dobrą” decyzją w zakresie wydatkowania środków z budżetu, natomiast nie będę się godził do sprowadzania roli radnego tylko jako „maszynki do głosowania”.

Pytania, których nie pozwolono mi zadać dotyczą m.in.:
 • uchylenia i zakwestionowania 4 uchwał rady miejskiej w ciągu ostatnich 6 miesięcy przez nadzór prawny wojewody;
 • „uznaniowego” udzielania dotacji mieszkańcom na wymianę pieców, tj. ok. 10% grantów, poprzez tzw. wyjątki od regulaminu (poza kolejnością);
 • roboczego spotkania burmistrza z częścią radnych oraz finansowania relacji telewizyjnej i internetowej z tego spotkania z budżetu gminy;
 • braku jakiejkolwiek dyskusji merytorycznej z radnymi o chęci znacznego zwiększenia opłaty dla mieszkańców za wywóz śmieci;
 • przegranej sprawy w sądzie z rybnickim ze stowarzyszeniem, ze względu na błędną decyzją burmistrza i koniecznością zwrotu kilkudziesięciu tysięcy złotych;
 • nie wprowadzeniu przez burmistrza tzw. wspólnych zakupów dla jednostek ograniczających wydatki z budżetu gminy;
 • zracjonalizowania gminnego systemu gospodarki odpadami, w tym wprowadzeniu skutecznych mechanizmów i instrumentów mających na celu zaoszczędzenie znacznych wydatków z kieszeni mieszkańców;
 • możliwości wdrożenia działań ograniczających wydatki gminy w zakresie dostawy np. prądu, wody i innych mediów;
 • podjęcia działań w zakresie wypracowania nowej strategii rozwoju gminy na kolejne lata (aktualna obowiązuje tylko do końca bieżącego roku);
 • skargi złożonej na Pełnomocnika ds. Społecznych;
 • wypracowania harmonogramu inwestycji drogowych na kolejne lata (brak aktualnie podobnego dokumentu) w celu zaplanowania priorytetów i informacji dla mieszkańców;
 • usprawnienia działań dotyczących planowania wydatków i efektywnej komunikacji z radnymi.

Całą sesję RM możecie zobaczyć tutaj.

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

Fundacja Ramża – upadek. Co na to Burmistrz i Wicestarosta?

śmieci Previous post Będą podwyżki za śmieci. Kiedy? Co na to radni?
pesel Next post Pesel – świadectwo wieku i doświadczeń!

Ja - Wioleta Grzybek, dziennikarka portalu lokalsi.net przeprasza Zarząd Partii Polska 2050, a także Mirosława Małka - kandydata w wyborach do senatu RP wyznaczonych na 15 października 2023 roku, którego zmierza zgłosić Komitet Wyborczy Polska 2050, za nieprawdziwe wypowiedzi poprzez nazywanie Partii Polska 2050 "podróbką", zarzucanie utworzonemu Komitetowi Wyborczemu Polska 2050, że wprowadza w błąd wyborców; zarzucanie, że Partia Polska 2050 przywłaszczyła sobie nazwę Stowarzyszenia Polska 2050 oraz, że start kandydata Komitetu Wyborczego Polska 2050 do Senatu RP jest formą zemsty na kontrkandydacie innej partii.

This will close in 0 seconds