Nie pozwolę sobie na kneblowanie ust przez burmistrza

Nie pozwolę sobie na kneblowanie ust przez burmistrza

Na ostatniej sesji rady miejskiej 11 grudnia 2020 roku próbowałem przedstawić władzom gminy, w tym burmistrzowi postulaty mieszkańców do rozpatrzenia, co jest również moim obowiązkiem zgodnie z art. 23 pkt. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Po aroganckiej wypowiedzi burmistrza Wiesława Janiszewskiego mam odczucie, że radni są niepotrzebni i sam wszystko wie najlepiej.

Dziękujemy, że jesteś z nami. Jesteśmy portalem obywatelskim. Nie finansują nas żądne samorządy. Jednak by działać i być niezależnym potrzebujemy Twojego wsparcia. Możesz nas wesprzeć poprzez serwis Patronite.

Dziękujemy za Twoje wsparcie.

Cenzura, strach przed trudnymi pytaniami

Chcąc zadać pytania burmistrzowi gminy, odebrano mi głos poprzez przegłosowanie przez, tzw. radnych popierających burmistrza wniosku o zakończenie dyskusji. Cenzura, strach przed trudnymi pytaniami, czy obawa przed upublicznieniem ważnych dla mieszkańców spraw? Pan burmistrz w swojej wypowiedzi nie odniósł się merytorycznie do moich uwag dotyczących braku dialogu ze wszystkimi radnymi, konsultacji ważnych kwestii w zakresie planowania rozwoju gminy czy nieodpowiadania radnym na część zapytań, wniosków i postulatów.

Sesja RM: Uchwalono budżet gminy Czerwionka-Leszczyny i odebrano prawo do dyskusji

Niegrzeczna wypowiedź

Wypowiedź była dosyć niegrzeczna i dlatego postanowiłem nie zniżać się do takiego poziomu dyskusji, tylko zadać merytoryczne pytania dotyczące systemu zarządzania przez burmistrza gminą. Nie pozwolono mi ich zadać na sesji, wobec czego zgodnie z przysługującym mi prawem zadam je oczywiście w formie pisemnej. Burmistrz zarzucił mi zupełnie bezpodstawnie wyimaginowane odbieranie prawa do głosowania przez pozostałych radnych, podczas gdy ja nic takiego nie powiedziałem, a jedynie uzasadniałem swoje stanowisko. W wypowiedzi odnosiłem się jedynie do nieprawidłowej w mojej opinii kwestii wypracowywania i procedowania budżetu gminy.

Zarzucono mi także deprecjonowanie pracowników urzędu co jest kompletnym nonsensem i wymyśloną przez burmistrza „teorią spiskową”. Jestem bardzo zadowolony ze współpracy jako radny z kierownikami gminnych jednostek i naczelnikami oraz wszystkimi pracownikami urzędu gminy. Działając w imieniu mieszkańców, często kontaktuje się z pracownikami urzędu i gminnych jednostek, chcąc wyjaśnić różnego rodzaju sprawy i zawsze spotykam się z rzetelną i merytoryczną informacją, za co bardzo dziękuję. Burmistrz próbując dosyć nieumiejętnie mnie pouczać o obowiązujących przepisach chyba zapomniał o ważnych zapisach wynikających z ustawy o samorządzie gminnym. To rada gminy stanowi o kierunkach działania burmistrza (art. 18 pkt. 2 ust. 2 ustawy samorządowej) natomiast obowiązkiem burmistrza jest informowanie mieszkańców gminy o założeniach projektu budżetu (art. 61 pkt. 3 ww. ustawy). Ja będę zawsze popierał i głosował za każdą „dobrą” decyzją w zakresie wydatkowania środków z budżetu, natomiast nie będę się godził do sprowadzania roli radnego tylko jako „maszynki do głosowania”.

Pytania, których nie pozwolono mi zadać dotyczą m.in.:
 • uchylenia i zakwestionowania 4 uchwał rady miejskiej w ciągu ostatnich 6 miesięcy przez nadzór prawny wojewody;
 • „uznaniowego” udzielania dotacji mieszkańcom na wymianę pieców, tj. ok. 10% grantów, poprzez tzw. wyjątki od regulaminu (poza kolejnością);
 • roboczego spotkania burmistrza z częścią radnych oraz finansowania relacji telewizyjnej i internetowej z tego spotkania z budżetu gminy;
 • braku jakiejkolwiek dyskusji merytorycznej z radnymi o chęci znacznego zwiększenia opłaty dla mieszkańców za wywóz śmieci;
 • przegranej sprawy w sądzie z rybnickim ze stowarzyszeniem, ze względu na błędną decyzją burmistrza i koniecznością zwrotu kilkudziesięciu tysięcy złotych;
 • nie wprowadzeniu przez burmistrza tzw. wspólnych zakupów dla jednostek ograniczających wydatki z budżetu gminy;
 • zracjonalizowania gminnego systemu gospodarki odpadami, w tym wprowadzeniu skutecznych mechanizmów i instrumentów mających na celu zaoszczędzenie znacznych wydatków z kieszeni mieszkańców;
 • możliwości wdrożenia działań ograniczających wydatki gminy w zakresie dostawy np. prądu, wody i innych mediów;
 • podjęcia działań w zakresie wypracowania nowej strategii rozwoju gminy na kolejne lata (aktualna obowiązuje tylko do końca bieżącego roku);
 • skargi złożonej na Pełnomocnika ds. Społecznych;
 • wypracowania harmonogramu inwestycji drogowych na kolejne lata (brak aktualnie podobnego dokumentu) w celu zaplanowania priorytetów i informacji dla mieszkańców;
 • usprawnienia działań dotyczących planowania wydatków i efektywnej komunikacji z radnymi.

Całą sesję RM możecie zobaczyć tutaj.

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

Więcej w lokalsi.net

Więcej w lokalsi.net

Fundacja Ramża – upadek. Co na to Burmistrz i Wicestarosta?

Marcin Stempniak

Społecznik, działacz lokalny i pracownik samorządowy. Pomysłodawca i realizator projektów społecznych, w tym dofinansowanych z UE. Współzałożyciel i Prezes stowarzyszenia Aktywni Społecznie ASy. Radny Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.