sesja cenzura

Nie pozwolę sobie na kneblowanie ust przez burmistrza

Na ostatniej sesji rady miejskiej 11 grudnia 2020 roku próbowałem przedstawić władzom gminy, w tym burmistrzowi postulaty mieszkańców do rozpatrzenia, co jest również moim obowiązkiem zgodnie z art. 23 pkt. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Po aroganckiej wypowiedzi burmistrza Wiesława Janiszewskiego mam odczucie, że radni są niepotrzebni i sam wszystko wie najlepiej.

Dziękujemy, że jesteś z nami. Jesteśmy portalem obywatelskim. Nie finansują nas żądne samorządy. Jednak by działać i być niezależnym potrzebujemy Twojego wsparcia. Możesz nas wesprzeć poprzez serwis Patronite.

Dziękujemy za Twoje wsparcie.

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?


Cenzura, strach przed trudnymi pytaniami

Chcąc zadać pytania burmistrzowi gminy, odebrano mi głos poprzez przegłosowanie przez, tzw. radnych popierających burmistrza wniosku o zakończenie dyskusji. Cenzura, strach przed trudnymi pytaniami, czy obawa przed upublicznieniem ważnych dla mieszkańców spraw? Pan burmistrz w swojej wypowiedzi nie odniósł się merytorycznie do moich uwag dotyczących braku dialogu ze wszystkimi radnymi, konsultacji ważnych kwestii w zakresie planowania rozwoju gminy czy nieodpowiadania radnym na część zapytań, wniosków i postulatów.

Sesja RM: Uchwalono budżet gminy Czerwionka-Leszczyny i odebrano prawo do dyskusji

Niegrzeczna wypowiedź

Wypowiedź była dosyć niegrzeczna i dlatego postanowiłem nie zniżać się do takiego poziomu dyskusji, tylko zadać merytoryczne pytania dotyczące systemu zarządzania przez burmistrza gminą. Nie pozwolono mi ich zadać na sesji, wobec czego zgodnie z przysługującym mi prawem zadam je oczywiście w formie pisemnej. Burmistrz zarzucił mi zupełnie bezpodstawnie wyimaginowane odbieranie prawa do głosowania przez pozostałych radnych, podczas gdy ja nic takiego nie powiedziałem, a jedynie uzasadniałem swoje stanowisko. W wypowiedzi odnosiłem się jedynie do nieprawidłowej w mojej opinii kwestii wypracowywania i procedowania budżetu gminy.

Zarzucono mi także deprecjonowanie pracowników urzędu co jest kompletnym nonsensem i wymyśloną przez burmistrza „teorią spiskową”. Jestem bardzo zadowolony ze współpracy jako radny z kierownikami gminnych jednostek i naczelnikami oraz wszystkimi pracownikami urzędu gminy. Działając w imieniu mieszkańców, często kontaktuje się z pracownikami urzędu i gminnych jednostek, chcąc wyjaśnić różnego rodzaju sprawy i zawsze spotykam się z rzetelną i merytoryczną informacją, za co bardzo dziękuję. Burmistrz próbując dosyć nieumiejętnie mnie pouczać o obowiązujących przepisach chyba zapomniał o ważnych zapisach wynikających z ustawy o samorządzie gminnym. To rada gminy stanowi o kierunkach działania burmistrza (art. 18 pkt. 2 ust. 2 ustawy samorządowej) natomiast obowiązkiem burmistrza jest informowanie mieszkańców gminy o założeniach projektu budżetu (art. 61 pkt. 3 ww. ustawy). Ja będę zawsze popierał i głosował za każdą „dobrą” decyzją w zakresie wydatkowania środków z budżetu, natomiast nie będę się godził do sprowadzania roli radnego tylko jako „maszynki do głosowania”.

Pytania, których nie pozwolono mi zadać dotyczą m.in.:
 • uchylenia i zakwestionowania 4 uchwał rady miejskiej w ciągu ostatnich 6 miesięcy przez nadzór prawny wojewody;
 • „uznaniowego” udzielania dotacji mieszkańcom na wymianę pieców, tj. ok. 10% grantów, poprzez tzw. wyjątki od regulaminu (poza kolejnością);
 • roboczego spotkania burmistrza z częścią radnych oraz finansowania relacji telewizyjnej i internetowej z tego spotkania z budżetu gminy;
 • braku jakiejkolwiek dyskusji merytorycznej z radnymi o chęci znacznego zwiększenia opłaty dla mieszkańców za wywóz śmieci;
 • przegranej sprawy w sądzie z rybnickim ze stowarzyszeniem, ze względu na błędną decyzją burmistrza i koniecznością zwrotu kilkudziesięciu tysięcy złotych;
 • nie wprowadzeniu przez burmistrza tzw. wspólnych zakupów dla jednostek ograniczających wydatki z budżetu gminy;
 • zracjonalizowania gminnego systemu gospodarki odpadami, w tym wprowadzeniu skutecznych mechanizmów i instrumentów mających na celu zaoszczędzenie znacznych wydatków z kieszeni mieszkańców;
 • możliwości wdrożenia działań ograniczających wydatki gminy w zakresie dostawy np. prądu, wody i innych mediów;
 • podjęcia działań w zakresie wypracowania nowej strategii rozwoju gminy na kolejne lata (aktualna obowiązuje tylko do końca bieżącego roku);
 • skargi złożonej na Pełnomocnika ds. Społecznych;
 • wypracowania harmonogramu inwestycji drogowych na kolejne lata (brak aktualnie podobnego dokumentu) w celu zaplanowania priorytetów i informacji dla mieszkańców;
 • usprawnienia działań dotyczących planowania wydatków i efektywnej komunikacji z radnymi.

Całą sesję RM możecie zobaczyć tutaj.

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

Fundacja Ramża – upadek. Co na to Burmistrz i Wicestarosta?

śmieci Previous post Będą podwyżki za śmieci. Kiedy? Co na to radni?
pesel Next post Pesel – świadectwo wieku i doświadczeń!