Ramża

Fundacja Ramża – upadek. Co na to Burmistrz i Wicestarosta?

Wielu mieszkańców w jakiś sposób miało styczność z Funduszem Lokalnym „Ramża”. Dziś krótka historia upadku. Jaką rolę w niej pełni Burmistrz Janiszewski i Wicestarosta Profaska?

Dziękujemy, że jesteś z nami. Jesteśmy portalem obywatelskim. Nie finansują nas żądne samorządy. Jednak by działać i być niezależnym potrzebujemy Twojego wsparcia. Możesz nas wesprzeć poprzez serwis Patronite.

Dziękujemy za Twoje wsparcie.

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?


Fundacja Ramża, a konkretnie Fundusz Lokalny Ramża, bo taką nosi nazwę fundacja, powstała w marcu 2002 roku. Gdy jednak po 18 latach, wydawałoby się, że wchodzi w pełną dojrzałość, jej istnienie wydaje się sięgać kresu.

Fundacja z dorobkiem

Fundacja powstała w 2002 roku, a jej założycielami jak czytamy w statucie, byli Ignacy Piotr, Chrostek Krystyna, Jankowski Damian, Kluczniok Krzysztof, Stencel Romuald oraz osoba prawna: Gmina i Miasto Czerwionka – Leszczyny. Na szczególną uwagę zasługuje ostatni założyciel, bo w kontekście dalszej części artykułu będzie to miało duże znaczenie.

Ramża
zdjęcie z FB fundacji

Na przestrzeni lat FL Ramża wniosła wiele dobrego dla społeczności lokalnej w Czerwionce-Leszczynach. Warto wspomnieć chociażby programy stypendialne, dotacje w ramach programu „Działaj Lokalnie”, czy wiele projektów dofinansowanych ze środków unijnych. To właśnie Ramża była jednym z pierwszych współkreatorów Centrum Organizacji Pozarządowych w tej gminie.

Nierozliczone dotacje i oszukane organizacje

Dziś, jak się dowiadujemy, sytuacja nabrała diametralnie innego obrazu. Fundacja przez lata pośredniczyła w pozyskiwaniu 1% na rzecz lokalnych organizacji. Mniejsze, które nie miały tak dobrego zaplecza mogły pozyskiwać środki na swoją działalność. W rozmowie z Panią Ewą Kluczniok (pierwszą i długoletnią prezeską) fundacji dowiadujemy się:

Pozostał niesmak z powodu nierozliczonej Akcji Razem po 1 % w roku 2018 r. Nasi sympatycy wpłacali 1 % na Stowarzyszenie Przyjaciół Leszczyn Dzwon z przekonaniem, że część tych środków trafi do SPL Dzwon. Mimo kilku prób nie udało się nawiązać kontaktu z funduszem .FL Ramża z wiarygodnej i wiodącej organizacji w gminie stał się w moich oczach organizacją nierzetelną i mało transparentną

Pytamy o jej zdanie na temat sytacji w fundacji:

W czerwcu 2015 r. złożyłam ówczesnej Radzie Fundacji rezygnację z członkostwa oraz funkcji Prezesa Zarządu. Rezygnacja została przyjęta jednogłośnie. Rada Fundacji powołała na Prezesa Fundacji Panią Justynę Domżoł. Byłam jedną z osób, które aktywnie zakładały fundusz i realizowały pierwsze programy, a prezeską od początku tj. od marca 2002r. do czerwca 2015. Przyznam, że nie śledziłam aktywności funduszu

Nierozliczone dotacje z gminy

Jeszcze ciekawszą sprawą są nierozliczone dotacje z gminy. W 2018 i 2019 roku Ramża uzyskała dotację z Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, dofinansowanie do wkładu własnego na projekty Działaj Lokalnie po 10 tys. zł w każdym roku. Projekty te nie zostały rozliczone.

Zadaliśmy pytanie do UGiM. Po dwóch tygodniach dostaliśmy dość lakoniczne odpowiedzi:

Tytuły wykonawcze już zostały skierowane przez tutejszy Urząd Gminy i Miasta do Urzędu Skarbowego, aby w konsekwencji tych działań mógł nastąpić zwrot środków

informuje Hanna Piórecka-Nowak, rzecznik UGiM

I tutaj wracamy do początku artykułu. Fundator FL Ramża dotuje swoją fundację, która nie rozlicza tej dotacji. Organem nadzoru jest Rada Fundacji, a w niej oprócz Romulada Stencla i Jana Królaka zasiadają… burmistrz gminy i wicestarosta powiatu rybnickiego.

Wicestarosta Profaska ucieka z tonącego okrętu

Z naszych informacji wynika, że zarząd fundacji w osobach Jolanty Bansik i Eweliny Wołoch jakiś czas temu zrezygnował z pełnionych funkcji. Co zatem robiła Rada Fundacji, która powołuje zarząd?

W tej chwili znajdujemy się w trudnej sytuacji epidemiologicznej, ale w najbliższym możliwym terminie ma być zwołana Rada Fundacji, która ma podjąć ostateczną decyzję dotyczącą dalszego funkcjonowania FL Ramża

odpowiada nam rzeczniczka UGIM-

Przypomnijmy, że nierozliczona dotacja dotyczy lat 2018-2019. Mamy rok 2020 i to koniec! Jak zatem kontrolowała rada powołany przez siebie zarząd?

Zadaliśmy pytanie drugiemu członkowi Rady Fundacji Panu Wicestaroście Markowi Profasce. Pytaliśmy o to co dzieje się w fundacji, o nierozliczone dotacje. Oto jaką otrzymaliśmy odpowiedź:

W odpowiedzi pragnę poinformować, że zrezygnowałem z członka Rady Fundacji „RAMŻA” z dniem 18 sierpnia bieżącego roku. Proszę zapytania kierować do Przewodniczącego Rady Fundacji pana Romualda Stencla lub członka Rady Fundacji pana Wiesława Janiszewskiego

Dopytaliśmy jeszcze raz o dotacje, które dotyczyły lat 2018-2019, kiedy to Pan Marek był członkiem rady. Zapytaliśmy również czy opuszcza fundację w pośpiechu ze względu na pojawiające się problemy:

Z informacji, które otrzymywałem projekty zostały rozliczone i wszystkie sprawy formalne załatwione. Nie muszę się tłumaczyć z moich osobistych decyzji

Ramża praktycznie nie istnieje

Fundacja obecnie nie jest w likwidacji. Dostaliśmy informację, że zalega z płatnościami różnym wierzycielom. Oczywiście głównie swojemu fundatorowi – gminie.

Sytuację w Ramży kwituje jej pierwsza prezeska Pani Ewa Kluczniok:

Z wielkim trudem dzięki wsparciu samorządu (Burmistrza M.Kornasa i P.Ignacego) udało się zebrać kapitał żelazny w kwocie 80.000, 00 zł, który miał zapewniać ciągłość finansową. Przyznam ,że nie wiem co stało się z kapitałem. Kto i w jaki sposób nim dysponuje. Moim zdaniem w ,przypadku likwidacji funduszu powinien trafić do najbardziej aktywnych organizacji w gminie. Ja teraz aktywnie wspieram merytorycznie lokalne leszczyńskie stowarzyszenia – SPL Dzwon i przynosi mi to wiele satysfakcji. Mam swoją teorię „upadku Ramży” jednak ujawnienie jej nic nie zmieni. FL Ramża
praktycznie nie istnieje

Do sprawy z pewnością będziemy wracać.

fot. 1 www.czerwionka-leszczyny.pl
fot. 2 z Facebooka fundacji.

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

Czerwionka-Leszczyny odda 38 tys. zł z odsetkami

śmieci Previous post Ktoś kolejny raz wysypał śmieci w Czuchowie. Zarejestrowała go kamera
pszczoła Next post „Mała pszczoła – Wielki problem” – sobotnie warsztaty w Nędzy