śmieci

Będą podwyżki za śmieci. Kiedy? Co na to radni?

Potwierdziło się to, o czym informowaliśmy kilka dni temu. Będą podwyżki za wywóz śmieci. Zapytaliśmy radnych co sądzą o całej sytuacji.

Dziękujemy, że jesteś z nami. Jesteśmy portalem obywatelskim. Nie finansują nas żądne samorządy. Jednak by działać i być niezależnym potrzebujemy Twojego wsparcia. Możesz nas wesprzeć poprzez serwis Patronite.

Dziękujemy za Twoje wsparcie.

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?


Podwyżki – odpowiedź urzędu gminy

Informowaliśmy, że wydane zostało zarządzenie dotyczące konsultacji społecznych. Choć chcielibyśmy, by to była nieprawda (jak pisało wielu nie wierząc w tą informację, zarzucając nam że staliśmy się brukowcem), to znów potwierdziły się nasze informacje:

Dziś (10.12) opublikowane zostanie Zarządzenie uchylające do Zarządzenia nr 527/20 ws. konsultacji projektu uchwały RM w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.  Tak, planowane są podwyżki za wywóz odpadów, wynikają one z rozstrzygnięcia przetargu. Kwota za odebranie i zagospodarowanie odpadów wzrosła z 522, 29 zł brutto za 1 tonę odpadów na 656,64 zł. Zarządzenie zostało zdjęte, ponieważ przesunięty został termin ewentualnego podwyższenia stawek

poinformowała nas rzeczniczka urzędu gminy Hanna Piórecka- Nowak

Co na to radni?

Przypomnijmy, że w anulowanym zarządzeniu stawka wynosiła 29,50 zł. Zapytaliśmy radnych (wszystkich, którzy posiadają adres e-mail) o trzy sprawy:

1. Co Pan/Pani sądzi o podwyższeniu stawek za wywóz śmieci i czy je Pan poprze?

2. Czy wiedział/a Pan/i wcześniej o planowanej podwyżce za wywóz odpadów?

3. Co Pan/i myśli o wycofaniu zarządzenia, które dotyczyło konsultacji społecznych w tym temacie?

Oto jakie odpowiedzi otrzymaliśmy:

Adam Karaszewski (radny koalicji, przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska)

Na razie nikt z Radnych nie rozmawiał na temat ewentualnych podwyżek śmieci i przesłanek co do takiej konieczności. Temat z pewnością będzie przedmiotem najbliższej komisji branżowej. Zgodnie z Uchwałą nr XXII/253/16 z dnia 20 maj 2016 paragraf 2 pkt. 2. „Burmistrz Gminy i Miasta może zarządzić konsultacje z własnej inicjatywy” i w tym wypadku wygląda, że z tego uprawnienia zamierzał skorzystać i o ewentualne przyczyny wycofania należałoby zapytać Burmistrza.

Myślę, że nikt nie chce podwyżek, bo tak samo jak wszyscy mieszkańcy tej gminy, ja również ponoszę te same opłaty. Pytanie powinno brzmieć: co miało by warunkować konieczność podwyżek i dlaczego taka, a nie inna kwota? A tego, jak wcześniej pisałem, na razie nikt nam nie przedstawił…

Marek Szczech (radny koalicji)
(ze względu na obszerność wypowiedzi zamieszczamy skrót. Dla zainteresowanych tutaj pełna treść wypowiedzi)

(…)Ustawa śmieciowa mówi, że wywóz śmieci musi się bilansować, tzn że wpływy z opłat za śmieci powinny równoważyć wydatki. Co w związku z tym powinien zrobić Radny? Radny jest tu na przegranej pozycji, bo czego by nie zrobił, zawsze może zostać zaatakowany. Stawka uzyskana w przetargu powinna zostać podzielona przez liczbę mieszkańców i na tej podstawie powinna być skalkulowana opłata za śmieci.  (….)
Niewątpliwie stawki za wywóz śmieci rosną. Mówię tu o stawkach, jakie gminy otrzymują w wyniku przetargów na wywóz odpadów komunalnych. Przyczyn jest tu wiele – np. wzrost płacy minimalnej (za którą często pracują pracownicy przy odpadach), wzrost cen prądu, różnego rodzaju opłat i wymagań (np. tzw. opłaty marszałkowskiej). (…)Co tutaj może zrobić Radny? To zawsze trudna decyzja, bo budżet gminy musi się bilansować. Więc albo podnosi się opłaty dla mieszkańców albo dokłada się z budżetu, czyli też z pieniędzy mieszkańców, które zamiast pójść na budowę, np. drogi, pójdą na wywóz śmieci.
Reasumując – jestem przeciwny podwyższaniu stawek za wywóz śmieci przez firmy wywozowe i nie popieram tego działania, ale niestety – nie mam na nie wpływu, gdyż stawka ustalana jest w drodze przetargu.
Na dziś (08-12-2020) nic nie wiem o planowanej podwyżce opłat za wywóz dla mieszkańców, na najbliższej sesji Rady Miejskiej nie ma takiej uchwały. Prawdopodobnie taka dyskusja nas czeka, w jej rezultacie podejmę stosowną decyzję. Możliwość utrzymania dotychczasowej opłaty istnieje, jeśli mieszkańcy procentowo zmniejszą ilość generowanych śmieci.

Dzięki niniejszej korespondencji dowiedziałem się, że miało miejsce wycofanie zarządzenia, co świadczy, że żadna decyzja nie jest jeszcze przesądzona i zapewne będzie przedmiotem dalszych dyskusji. Za dwa dni mamy Komisję Ochrony Środowiska, temat na pewno będzie poruszany.

Artur Sola (radny koalicji)

(ze względu na obszerność wypowiedzi zamieszczamy skrót. Dla zainteresowanych tutaj pełna treść wypowiedzi)

W chwili obecnej nie mogę odnieść się, czy poprę podwyżkę opłat za wywóz odpadów komunalnych z uwagi na fakt, iż w programie najbliższej sesji zaplanowanej na dzień 11 grudnia 2020 roku nie ma projektu uchwały w przedmiotowym zakresie.

Jako Radny na dzień dzisiejszy nie mam wiedzy o planowanej podwyżce stawki za wywóz odpadów, jednak mając na uwadze rozstrzygnięte postępowanie przetargowe (….), do którego zgłosił się tylko jeden oferent, jak i widoczne w innych gminach podwyżki, nie wykluczam, iż takowa podwyżka czeka nas wszystkich. (…)W tym miejscu nadmienię, iż cena za 1 tonę odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych zaproponowana przez Wykonawcę jest wyższa, niż w poprzednio rozstrzyganym przetargu.

Co do wycofania zarządzenia ze strony internetowej Gminy, to osobiście nie widziałem tego dokumentu na stronie internetowej Gminy, ale zapoznałem się z jego screen’em umieszczonym na portalu społecznościowym Facebook. Nie wiem co stało u podstaw tego, że dokument ten został umieszczony na oficjalnej stronie gminy, jednak jeśli w chwili obecnej nie jest na stronie internetowej opublikowany, to uważam, że zarządzenie jest nieobowiązujące.

Jako Radni stajemy przed koniecznością głosowania nad uchwałami regulującymi trudne sprawy (…). W podejmowanych przez siebie decyzjach wyrażanych między innymi w głosowaniach na sesjach Rady Miejskiej kieruję się zawsze dobrem mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Marcin Stempniak (Aktywni Społecznie)

Na tą chwilę nie poparłbym tej podwyżki. Będę robił wszystko, aby do tego nie doszło w najbliższym czasie, tj. przekonuję od dłuższego czasu Burmistrza i jego służby, że należy uszczelnić i zracjonalizować cały gminny system gospodarki odpadami (w tym zaoszczędzić część środków tam, gdzie to możliwe), aby odsunąć w czasie planowane przez władze gminy podwyżki dla mieszkańców.
Nic wcześniej nie wiedziałem o planach w tym temacie. Dowiedziałem się od mieszkańca o planowanych podwyżkach w okresie, gdy zarządzenia i projektu uchwały nie było już na stronie internetowej gminy, wobec czego natychmiast skontaktowałem się z Naczelnikiem urzędu, która to osoba potwierdziła, że projekt uchwały podpisany przez Burmistrza został wycofany i usunięty ze strony gminy.

Wycofanie projektu uchwały zaproponowanego i podpisanego przez Burmistrza Wiesława Janiszewskiego w trakcie procesu trwających konsultacji społecznych z mieszkańcami, jest co najmniej działaniem budzącym wiele wątpliwości i zastrzeżeń w zakresie intencji władz gminy oraz zgodności takich działań z obowiązującym prawem. Należy szczegółowo wyjaśnić takie postępowanie, tj. oczekuję od Burmistrza podania do publicznej wiadomości uzasadnienia w zakresie podjętych decyzji w przedmiotowej sprawie.

Michał Toman (Aktywni Społecznie)

Tym razem nie poprę działań Pana Burmistrza. Głównie z powodu tego, że nie ma prób szukania rozwiązania, by te opłaty nie rosły tak znacząco. Poprzednią uchwałę poparłem warunkowo. Warunkiem było szukanie rozwiązania. Sam organizowałem spotkania z ekspertami. Niestety, nikt nie chciał podjąć tematu i dyskusji jak zwykle nie było. Jeśli nie szuka się rozwiązań to najprościej podwyższyć opłatę.

O podwyżkach nie wiedziałem, bo też skąd miałem wiedzieć? Burmistrz musiałby rozmawiać z radnymi, a tego nie ma. Wycofanie zarządzenia? To tylko jeden z nielicznych przykładów braku panowania nad urzędem.

Izabela Rajca (PiS)

Już przy pierwszej znacznej podwyżce stawki podatków za śmieci, Klub Radnych PiS sprzeciwiał się takiemu rozstrzygnięciu. To rolą samorządu jest podjęcie wysiłku, a nie przerzucanie wszystkich kosztów na mieszkańców. O planowanej podwyżce za wywóz odpadów nie wiedziałam. Osobiście nie widziałam takiej informacji na stronie urzędu (mowa o zarządzeniu), więc ciężko jest mi się do tego odnieść. Jednakże, jeżeli sytuacja, opisana w pytaniu miała miejsce, będę oczekiwała wyjaśnień ze strony Burmistrza. Po rozmowach z mieszkańcami, myślę, że ich próg wytrzymałości na informacje o podwyżkach za wywóz odpadów już dawno został przekroczony.

Gabriel Breguła (PiS)

Nie popieram podwyżki za wywóz śmieci, oficjalnej informacji na ten temat nie otrzymałem. Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Mienia i Ładu Przestrzennego zostało zaplanowane na jutro (10.12.2020r.). Nieoficjalnie słyszałem, że radni skupieni wokół burmistrza mieli w tej sprawie spotkanie.

Grzegorz Marek (PiS)

Jestem przeciw podwyżce śmieci. Radnym nie przedstawiono projektu dotyczącego podwyżki śmieci. O sprawę zarządzenia proszę zapytać Pana Burmistrza.

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

Sesja RM: Uchwalono budżet gminy Czerwionka-Leszczyny i odebrano prawo do dyskusji

hospicjum Previous post 10 mln zł rządowej dotacji na budowę hospicjum
sesja cenzura Next post Nie pozwolę sobie na kneblowanie ust przez burmistrza