Sąd

Czerwionka-Leszczyny odda 38 tys. zł z odsetkami

Kwotę 38 tys. zł z odsetkami odda Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny organizacji pozarządowej. To efekt rozstrzygnięcia sądu w sporze pomiędzy tymi podmiotami.

Poszło o wynagrodzenia

Wszystko zaczęło się 1 lipca 2016 roku. To wtedy CRIS złożył pozew do sądu o zwrot niewypłaconych środków. Pozew dotyczył zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych środków, uzyskanych w związku z realizacją projektu, pn. „Zrobię to sam! Metoda projektowania dla efektywności nauczania” finansowanego ze środków UE w ramach POKL.

Sprawa dotyczyła wynagrodzeń dyrektorów szkół, którzy w projekcie pełnili funkcję koordynatorów. Jak podkreśliła gmina w wyniku kontroli samorządu woj. śląskiego wykazano nieprawidłowości w zatrudnieniu właśnie koordynatorów. Nakazano zwrot środków. Stowarzyszenie CRiS wykazywało, że to właśnie gmina powinna zwrócić środki ze względu na złą formę zatrudnienia.

CRIS poinformował, że dyrektorzy powinni otrzymywać dodatek do wynagrodzenia w czasie realizacji projektu, Gmina dostosowała się do tego polecenia, zwiększając dodatki funkcyjne, o czym poinformowała CRIS odrębnym pismem.

mówi rzeczniczka gminy Hanna Piórecka-Nowak

Warto podkreślić, że w tego typu projektach obie strony są partnerami. Co to oznacza w praktyce? Równość w projekcie. Zarówno gmina jak i stowarzyszenie miało te same prawa, a co ważne obowiązki. Dziwne zatem wydaje się tłumaczenie jakie przekazała nam Pani Rzeczniczka:

W trakcie realizacji projektu Gmina sporządzała cykliczne sprawozdania z wykonywanych obowiązków i składała je CRIS-owi, zaś Stowarzyszenie nie kwestionowało ich prawidłowości. (…) Gmina zaznaczała, że to CRIS nie dołożył należytej staranności, nie dokonując sprawdzenia kwalifikowalności wydatków w Urzędzie Marszałkowskim.

W związku z wezwaniem przez Samorząd Województwa do zwrotu kwoty wydatkowanej nieprawidłowo, CRIS dokonał stosownego zwrotu środków finansowych oraz wezwał gminę do zapłaty utraconych w wyniku jej uchybień kosztów. Gmina odmówiła.

Sąd: wygrywa CRIS

Sprawą zajął się sąd, a w marcu 2020 roku zapadł wyrok w tej sprawie, w którym Sąd Rejonowy w Rybniku zasądził od Gminy zwrot kosztów na rzecz CRIS-u.

W tej sprawie zapadły dwa wyroki (pierwszy dotyczy jednej szkoły, drugi dwóch kolejnych): Sąd Rejonowy zasądził na rzecz CRIS kwotę 8194,37 zł oraz kwotę 20.169,39 zł wraz z odsetkami umownymi liczonymi jak dla zaległości podatkowej od dnia 19 października 2015r.

informuje nas Emila Naglewski z CRIS

Jak dowiadujemy się od rzecznik gminy, kwota odsetek wynosi 10 000 tys zł.

Przypomnijmy, że wypłaconych wynagrodzeń nie da się już odzyskać, więc gmina poniosła stratę na kwotę ponad 38 000 zł.

Jak dziś wyglądają relacje Urzędu Gminy ze stowarzyszeniem, zapytaliśmy Emila Naglewskiego:

Realizacja wspólnych projektów finansowanych ze środków europejskich to bardzo skomplikowana materia. W projekcie „Zrobię to sam! Metoda projektowania dla efektywności nauczania” pojawiły się wątpliwości dotyczące kwalifikowalności wydatków, które musiał rozstrzygnąć Sąd Rejonowy w Rybniku. W naszej ocenie sprawa nie wpłynęła na współpracę pomiędzy CRIS a Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny. Cały czas realizujemy wspólne projekty z pożytkiem dla mieszkańców.  

Wypowiedź przedstawiciela organizacji brzmi bardzo dyplomatycznie. Nam jednak wydaje się, że po stronie gminy zdanie jest odmienne.

Wystarczy przypomnieć, że pół roku po wystąpieniu z pozwem, CRIS wraz z dwoma organizacjami z terenu gminy wystąpiła z wnioskiem w konkursie na prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych. Konkurs ofert z niewyjaśnionych przyczyn został nierozstrzygnięty. Czyżby zemsta za złożony pozew?

fot. Photo by Tingey Injury Law Firm on Unsplash

Leszczyński Zakątek Aktywnego Ruchu

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

Karate Kyokushin Previous post 40 Jubileuszowe Mistrzostwa Makr. Śląskiego Karate Kyokushin
Next post #dzieńszpilek z rekordowym wynikiem