Krzyż katolicki

Msze św. online z Czuchowa i Przegędzy

Przypominamy, że kościoły zostały także objęte ograniczeniami w związku z zagrożeniem epidemicznym. Jesteś mieszkańcem Czerwionki-Leszczyn? Możesz uczestniczyć w obrzędach za pomocą przekazu online. Msze św. online można znaleźć nawet z lokalnych parafii.

Ograniczenia i zarządzenie Metropolity

Zgodnie z zarządzeniem Metropolity Katowickiego w związku z ogłoszeniem w Polsce stanu epidemicznego przypominamy o udzielonej dyspensie od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej liturgii, która aktualnie dotyczy – ze względu na wprowadzony stan epidemiczny – wszystkich wiernych archidiecezji.

Należy ponadto:
a) ograniczyć możliwość uczestnictwa we Mszach św. wyłącznie do wiernych bezpośrednio związanych z przyjętą intencją Mszy św. lub w przypadku pogrzebu do najbliższej rodziny;
b) w kaplicach domów zakonnych i w zakładach opieki ograniczyć udział wiernych wyłącznie do mieszkańców i pracowników;
c) pamiętać o obowiązku otwarcia kościołów w ciągu dnia, celem umożliwienia wiernym indywidualnej modlitwy i adoracji Najświętszego Sakramentu oraz korzystania z sakramentu pokuty;
d) zwiesić posługę służby liturgicznej (ministrantów, lektorów, kantorów, animatorów);
e) zachęcić katechetów i katechetki, aby korzystając ze współczesnych możliwości komunikacji, utrzymywali łączność z katechizowanymi dziećmi i młodzieżą, i wspierali w ten sposób rodziców oraz opiekunów w okresie próby naszej jedności i solidarności;
f) ograniczyć posługę wobec osób chorych do wiatyku udzielanego wiernym w wypadku bezpośredniego zagrożenia życia;
g) podjąć codziennie pełnienie w kancelarii i przy parafialnym telefonie duszpasterskich dyżurów w celu udzielania informacji i duszpasterskiej pomocy oraz duchowego wsparcia.

Masze online z terenu Czerwionki-Leszczyn

Na terenie gminy Czerwionka-Leszczyny dwie parafie transmitują Msze św. online. Są to parafie z Przegędzy i Czuchowa. Co należy zrobić?

  1. Wejść na stronę https://rtspplayer.vxg.io i założyć konto
  2. Dodać kamerę za pomocą „Add Camera”
  3. W polu Type wybrać „IP Camera”
  4. W polu URL wpisać
    dla Przegędzy: rtsp://msza:[email protected]:554/live
    dla Czuchowa: rtsp://msza:[email protected]/live

Pomóżmy szczególnie osobom starszym wziąć udział w mszy świętej.

Dodatkowo można skorzystać z transmisji radiowych i telewizyjnych:

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Masz temat, który cię ciekawi i chcesz o nim napisać? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

Wiktor Pielewin Previous post [Recenzja] S.N.U.F.F. – Wiktor Pielewin
Higiena rąk Next post Pięć krótkich kwestii w czasie pandemii