Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. Mamy rok na spisanie

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. Mamy rok na spisanie

1 lipca rusza Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. Jest to system informatyczny umożliwiający złożenie deklaracji online, dotyczący głównie źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw w domach. Deklaracje będzie także można złożyć w formie tradycyjnej, wysyłając listem i wypełniając w urzędzie gminy.


Dziękujemy, że do nas wpadłeś. Pamiętaj, że jesteśmy medium obywatelskim.
Nie jesteśmy na pasku żadnej lokalnej władzy czy firmy.
Szukamy prawdy!
Już teraz możesz pomóc nam się rozwijać. Zerknij tutaj!
lokalsi.net

Jeszcze nie wszyscy wypełnili Narodowy Spis Powszechny, a już rusza kolejny – Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków.

Jakie dane znajdują się w CEEB?

Uzupełniając deklarację trzeba będzie podać następujące dane:

  • dane osobowe lub nazwę właściciela/zarządcy budynku czy lokalu,
  • adres miejsca zamieszkania lub siedziby,
  • adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw,
  • informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego informuje, że taką deklarację będzie musiał złożyć każdy właściciel lub zarządca, nawet jeżeli wcześniej gmina, w której zamieszkuje przeprowadziła inwentaryzację źródeł ogrzewania.

Prawidłowość danych będzie weryfikowana przez chociażby kominiarza, przeprowadzającego przegląd komina. Potwierdzi on to, co zostało wskazane w deklaracji, uzupełni o dodatkowe dane lub dokona modyfikacji danych.

Urzędnicy

Deklaracje, które zostaną złożone w formie papierowej, urzędnicy i tak będą musieli wprowadzić do systemu. Będą na to mieli pół roku – w przypadku budynków już istniejących oraz miesiąc – w przypadku nowo powstałych budynków, gdzie źródło ciepła zostało uruchomione po 1 lipca.

Dane do systemu będzie mógł wprowadzać tylko urzędnik uwierzytelniony przez administratora lokalnego, który otrzyma dostęp do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Nie przewidziano jednak kwestii finansowania dodatkowego zatrudnienia pracowników na szczeblu gmin.

GUNB zakłada dostarczenie do blisko 2500 gmin w Polsce oraz do Inspekcji Ochrony Środowiska urządzeń mobilnych (tabletów) z dostępem do internetu oraz funkcją druku, by przyspieszyć i usprawnić pracę realizacji projektu.

Konsekwencje

Za niezłożenie deklaracji wójt, burmistrz czy prezydent miasta będzie mógł nałożyć grzywnę w drodze mandatu karnego, które będą stanowić dochód własny gminy.

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

Więcej w lokalsi.net

Wioleta Grzybek

Współzałożycielka i członkini Stowarzyszenia Aktywni Społecznie ASy, redaktorka i administratorka wielu stron firm i instytucji w mediach społecznościowych. Dzięki platformom społecznościowym, takim jak Facebook, dociera do nowych odbiorców i potencjalnych klientów. Działa lokalnie na rzecz poprawy warunków życiowych i oświatowych mieszkańców Czerwionki - Leszczyn.