Narodowy Spis Powszechny

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Trwają prace organizacyjne i przygotowawcze do Narodowego Spisu Powszechnego 2021. Spis powszechny będzie przeprowadzony od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. Samospis jest obowiązkowy.

Dziękujemy, że jesteś z nami. Jesteśmy portalem obywatelskim. Nie finansują nas żądne samorządy. Jednak by działać i być niezależnym potrzebujemy Twojego wsparcia. Możesz nas wesprzeć poprzez serwis Patronite.

Dziękujemy za Twoje wsparcie.

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?


Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy. Odmowa udziału w spisie powszechnym wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny, co jest ujęte w art. 57 ustawy o statystyce publicznej.

Spis był poprzedzony dwoma spisami próbnymi:

 • pierwszy spis próbny odbył się w dniach od 1 do 31 października 2019 r., w dwóch województwach (po jednej gminie w każdym),
 • drugi spis próbny odbył się w dniach od 1 do 30 kwietnia 2020 r. w 16 gminach (po jednej w każdym województwie).

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań będzie w pełni realizowany przy użyciu interaktywnego formularza spisowego dostępnego na stronie GUS. Obowiązkiem spisowym będą objęte:

 • osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;
 • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Jeśli dany mieszkaniec Polski nie ma możliwości przeprowadzić samospisu przez internet, ustawa zobowiązuje następujące podmioty do udostępnienia odpowiedniego pomieszczenia i sprzętu:

 • urzędy statystyczne i pozostałe jednostki statystyki publicznej,
 • urzędy wojewódzkie,
 • urzędy obsługujące wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz gminne jednostki organizacyjne.

Lista takich miejsc będzie opublikowana w odpowiednim czasie na stronie GUS i stronie spisu.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach (kiedy osoba nie może spisać się online) rachmistrze spisowi będą kontaktowali się z tymi osobami telefonicznie lub osobiście, aby pomóc w dopełnieniu obowiązku spisowego

Wykaz pytań:
 • dane osoby (imię, nazwisko, płeć, pesel, data urodzenia, itp.),
 • ustalenie adresu zamieszkania,
 • ilość osób mieszkających pod jednym dachem,
 • przebywanie za granicą,
 • relacje rodzinne,
 • kwestionariusz mieszkania,
 • kwestionariusz osobowy,
 • charakterystyka demograficzno-społeczna,
 • aktywność ekonomiczna,
 • kwestionariusz osobowy emigrantów.

Dokładny wykaz pytań znajduje się tutaj.

Więcej informacji znajduje się na stronie.

rekrutacja uczniów Previous post Dębieńsko: rekrutacja uczniów do szkół
porozumienie Next post Porozumienie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Rybniku