budowa przedszkola ruszyła

Przedszkole w Dębieńsku – wreszcie ruszyły prace

Ruszyły prace przy budowie przedszkola w Dębieńsku Wielkim. Teraz przedszkole będzie się znajdowało na terenie Szkoły Podstawowej im. Romana i Zdzisława Pietrasów, czyli prawie naprzeciwko obecnego przedszkola.

O oddziale przedszkolnym w Dębieńsku Wielkim pisaliśmy już bardzo wiele. Budynek, który znajduje się w nie najlepszym stanie został po prostu zaniedbany. Powstało na ten temat kilka artykułów, nie tylko w naszych mediach.

Wszystko zaczęło się w 2018 roku, gdy Aktywni Społecznie ASy poruszyli ten trudny temat, bo dopiero wtedy ktoś zaczął zwracać na niego uwagę.

Budowa nowego przedszkola była odwlekana, przekładana – aż wreszcie ruszyły prace nad nowym budynkiem.

Zapytaliśmy gminę jak daleko posunięte są prace i dlaczego tak długo zwlekano z tym przedsięwzięciem

Na terenie nowej inwestycji trwają obecnie roboty ziemne. Jak tłumaczy nam rzecznik Czerwionki-Leszczyn, Hanna Piórecka-Nowak:

Na terenie nowej inwestycji trwają obecnie roboty ziemne. Dodam, że plac budowy został przekazany wykonawcy przez gminę już w marcu, więc czekaliśmy dość długo na rozpoczęcie prac, ale wreszcie się toczą. Nam również zależało, aby dzieci mogły korzystać z komfortowego obiektu, jak tylko pojawiły się możliwości budżetowe ogłosiliśmy przetarg, mamy nadzieję, że inwestycja zostanie zrealizowana w terminie i przekazana naszym najmłodszym mieszkańcom, bo jest to bardzo ważne i – jak Pani zauważa – oczekiwane zadanie

Na przedmiot zamówienia, określony w przetargu, składa się w szczególności zakres rzeczowy obejmujący m.in.:

  • dobudowę nowego segmentu do budynku istniejącej szkoły,
  • adaptację istniejących pomieszczeń szkoły w jednym z jej istniejących segmentów na potrzeby przedszkola i węzła kuchennego,
  • przebudowę i wykonanie nowych odcinków instalacji: elektrycznej, wod. – kan., c.o., a także wentylacji mechanicznej,
  • wykonanie utwardzenia terenu wraz z wykonaniem dojazdu i miejsc postojowych,
  • wykonanie zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe,
  • budowę placu zabaw wraz z ogrodzeniem.

Na podstawie przepisów prawa zamówień publicznych w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielnie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn.: „Adaptacja pomieszczeń parteru Szkoły Podstawowej nr 8 na pomieszczenia Przedszkola” wybrano ofertę złożoną przez: Konsorcjum Firm: Lider: REMELIT Sp. z o.o. ul. J. Wolnego 12 40-857 Katowice, Partner: REMELIT Tomasz Wolak ul. J. Wolnego 12/7 40-857 Katowice.

Zadanie ma zostać zakończone w kwietniu 2022 r. Wartość tej inwestycji wynosi ok. 2,3 mln zł.

Co ze starym budynkiem?

Rodzicom i mieszkańcom, mimo wszystko żal jest starego przedszkola. Nie milkną głosy, że teren przedszkola jest fajny – dzieci mają sporo miejsca na podwórku do zabaw i biegania. Mieszkańcy twierdzą, że gdyby budynek przez tyle lat nie został „pozostawiony sam sobie” przez gminę to nadal byłby wspaniałym przedszkolem. Warto w tym miejscu podkreślić, że obwiniani o ten stan rzeczy są tylko i wyłącznie włodarze gminy. Przedszkole – chociaż stare ma fantastycznych pracowników, którzy bardzo się starają, by dzieci spędziły tam czas miło i efektywnie.

Naprawdę szkoda tego terenu. Teren jest ogrodzony i dzieci maja gdzie pobiegać. Gdyby ktoś wcześniej wyremontował ten budynek i nie zapuścił go do aż takiego stanu, może wystarczyłby remont. A tak nie wiadomo, co się z nim teraz stanie

mówi mama jednego z przedszkolaków

Zapytaliśmy gminę co się stanie z budynkiem, gdy dzieci już przeprowadzą się do nowego przedszkola.

Wykonana zostanie ekspertyza budowlana obiektu, a po otrzymaniu jej wyników podjęte będą decyzje dotyczące dalszego przeznaczenia budynku

odpowiada rzecznik gminy, Hanna Piórecka-Nowak

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

pociąg potrącił rowerzystkę Previous post Pociąg potrącił rowerzystkę
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków Next post Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. Mamy rok na spisanie