Artur Sola (radny koalicji)

Odpowiadając na pierwsze z pytań, w chwili obecnej nie mogę odnieść się, czy poprę podwyżkę opłat za wywóz odpadów komunalnych z uwagi na fakt, iż w programie najbliższej sesji zaplanowanej na dzień 11 grudnia 2020 roku nie ma projektu uchwały w przedmiotowym zakresie.

Jako Radny na dzień dzisiejszy nie mam wiedzy o planowanej podwyżce stawki za wywóz odpadów, jednak mając na uwadze rozstrzygnięte postępowanie przetargowe zorganizowane przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny pod nazwą „Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”, do którego zgłosił się tylko jeden oferent, jak i widoczne w innych Gminach podwyżki, nie wykluczam, iż takowa podwyżka czeka nas wszystkich. Oczekuję, aż Burmistrz przedstawi Radnym propozycję w tym zakresie i po zapoznaniu się z kwotą ewentualnej podwyżki, jak również po przeanalizowaniu wszystkich czynników mających wpływ na kształtowanie się cen i przedstawieniu stosownego projektu uchwały podejmę decyzję o tym jak zagłosuję. W tym miejscu nadmienię, iż cena za 1 tonę odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych zaproponowana przez Wykonawcę jest wyższa, niż w poprzednio rozstrzyganym przetargu.

Co do wycofania zarządzenia ze strony internetowej Gminy, które dotyczyło przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty, to osobiście nie widziałem tego dokumentu na stronie internetowej Gminy, ale zapoznałem się z jego screen’em umieszczonym na portalu społecznościowym Facebook. Nie wiem co stało u podstaw tego, że dokument ten został umieszczony na oficjalnej stronie Gminy, jednak jeśli w chwili obecnej nie jest na stronie internetowej opublikowany, to uważam, że zarządzenie jest nieobowiązujące.

Z pewnością będę rozmawiał z Burmistrzem oraz Naczelnikiem Wydziału Gospodarki Odpadami w kwestii ewentualnych podwyżek opłat za wywóz śmieci, a następnie, po zapoznaniu się z wszystkimi danymi , będę w stanie podjąć decyzję.

Jako Radni stajemy przed koniecznością głosowania nad uchwałami regulującymi trudne sprawy, często wywołującymi protesty wielu osób, a które dotyczącą codziennej egzystencji mieszkańców Gminy, a tym samym samych radnych. Radni przyjmują na siebie odpowiedzialność za losy nie tylko swoje, ale wszystkich mieszkańców Gminy i w racjonalny sposób muszą rozwiązać sprawy, które wywołują skrajne emocje. W podejmowanych przez siebie decyzjach wyrażanych między innymi w głosowaniach na sesjach Rady Miejskiej kieruję się zawsze dobrem mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Previous post
Next post Karolinki 2019

Ja - Wioleta Grzybek, dziennikarka portalu lokalsi.net przeprasza Zarząd Partii Polska 2050, a także Mirosława Małka - kandydata w wyborach do senatu RP wyznaczonych na 15 października 2023 roku, którego zmierza zgłosić Komitet Wyborczy Polska 2050, za nieprawdziwe wypowiedzi poprzez nazywanie Partii Polska 2050 "podróbką", zarzucanie utworzonemu Komitetowi Wyborczemu Polska 2050, że wprowadza w błąd wyborców; zarzucanie, że Partia Polska 2050 przywłaszczyła sobie nazwę Stowarzyszenia Polska 2050 oraz, że start kandydata Komitetu Wyborczego Polska 2050 do Senatu RP jest formą zemsty na kontrkandydacie innej partii.

This will close in 0 seconds