Photo by Josh Appel on Unsplash

Asystent osoby niepełnosprawnej w Gaszowicach

Gmina Gaszowice planuje przystąpić do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024”. Poszukiwane są osoby, które mogą być zainteresowane skorzystaniem z programu.

Dziękujemy, że jesteś z nami. Jesteśmy portalem obywatelskim. Nie finansują nas żądne samorządy. Jednak by działać i być niezależnym potrzebujemy Twojego wsparcia. Możesz nas wesprzeć poprzez serwis Patronite.

Dziękujemy za Twoje wsparcie.

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?


Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

  1. dzieci do ukończenia 16 roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
  2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
  • o znacznym stopniu niepełnosprawności
  • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
  • z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością m. in.:

wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej, wsparciu uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie, wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,

wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Przystąpienie do programu jest zależne od ilości osób nim zainteresowanych przy równoczesnym spełnieniu wszystkich założeń programu.

Osoby, które chciałyby skorzystać z tej formy wsparcia do kontaktu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gaszowicach drogą mailową ([email protected]), pod nr telefonu 032 43 99 600 lub osobiście w godzinach pracy Ośrodka (poniedziałek – środa w godzinach od 7.00 do 15.00, czwartek w godzinach od 7.00 do 17.00 i piątek w godzinach od 7.00 do 13.00).

Zgłoszenia przyjmowane są do czwartku 31 sierpnia 2023 r.

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

fot. Rada Dzielnicy Leszczyny Osiedle Previous post Piaskownice na klomby
ulicówka Bełk Next post Uklicówka w Bełku po raz dwunasty