odpady bio

W Czerwionce-Leszczynach również warto zaopatrzyć się w kompostownik!

Na najbliższej sesji w Czerwionce-Leszczynach radni rozpatrzą projekt uchwały, w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady, stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Dziękujemy, że jesteś z nami. Jesteśmy portalem obywatelskim. Nie finansują nas żądne samorządy. Jednak by działać i być niezależnym potrzebujemy Twojego wsparcia. Możesz nas wesprzeć poprzez serwis Patronite.

Dziękujemy za Twoje wsparcie.

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?


Zwolnienie z części opłat

Wczoraj pisaliśmy, że Rybnik zmniejsza o 2 zł odbiór odpadów, dla osób, które będą używały kompostownika. W podobne ślady idzie Czerwionka-Leszczyny, z tą różnicą, że koszty będą mniejsze o 1 zł.

Na najbliższej sesji, która nie wiadomo, czy odbędzie się online, jak w Rybniku (jak udało nam się dowiedzieć być może odbędzie się w sali widowiskowej, w CKE) radni rozpatrzą projekt uchwały „w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady, stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym”.

Jest to możliwe, dzięki ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Projekt uchwały wygląda następująco:

  • Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady, stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
  • Wysokość zwolnienia, o którym mowa, wynosi 1 zł od stawki obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny, od osoby.
  • Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
  • Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2020 r.

Zaopatrzycie się w kompostownik?

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

kościół Previous post Więcej wiernych w kościołach
podatek PIT 1% Next post Więcej czasu na przekazanie 1%! Nowa tarcza dla NGO