sesja RM CPK

Sesja RM w Czerwionce-Leszczynach. „Stanowcze NIE dla przebiegu CPK w takiej formule”

31 marca odbyła się sesja RM w Czerwionce-Leszczynach. Na sesji był gość, by wygłosić stanowcze oświadczenie mieszkańców w sprawie CPK.

„Stanowcze NIE dla przebiegu CPK w takiej formule.”, „Załóżmy przyjeżdża mieszkaniec naszej Gminy, załóżmy Rzecznik Wojewody. I ja bym powiedział NIE, bo my się bawimy swoimi klockami.” – mówił Burmistrz Wiesław Janiszewski.

„Doszło do swoistej segregacji na schodach urzędu – segregacji, która cechuje zarządzanie w państwach” – mówił na sesji mieszkaniec Szczejkowic.

Dziękujemy, że jesteś z nami. Jesteśmy portalem obywatelskim. Nie finansują nas żądne samorządy. Jednak by działać i być niezależnym potrzebujemy Twojego wsparcia. Możesz nas wesprzeć poprzez serwis Patronite.

Dziękujemy za Twoje wsparcie.

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?


Sprawozdanie Burmistrza Wiesława Janiszewskiego

Podczas sprawozdania na sesji wybrzmiał temat CPK:

Teraz pojawia się CPK. Można powiedzieć rodzaj analogii. Duże przedsięwzięcie, które ma nam dać nową jakość. I tutaj duży znak zapytania. Pierwsza podstawowa rzecz – jaką jakość? Od początku mówimy – nie jesteśmy przeciwni budowie CPK. Jesteśmy przeciwni realizacji tego zadania w takiej formie, jaka została nam przedstawiona. Proszę wymyśleć taki przebieg, który z punktu widzenia społecznego będzie dla Gminy korzystny. Z wielu względów: dla ludzi, dla przyrody, na końcu dla terenów inwestycyjnych. Dlaczego mówię „tereny inwestycyjne”? Dlatego, że w roku 2000 zamknięto nam kopalnię. Do dzisiaj agencja restrukturyzacji kopalń ma w swoich zasobach tereny pokopalniane (blisko 100 hektarów). Tam nie mogliśmy stworzyć specjalnej strefy, bo to jest w dalszym ciągu w cudzysłowiu Spółka Skarbu Państwa, czyli nie decydujemy my, tylko oni. Mieliście Państwo ostatnio na komisji branżowej informację o tym, że pojawia się firma, która można powiedzieć realizuje zadanie pod nazwą „Wydobycie mułów węglowych” z ostatniego osadnika, który znajduje się na terenie Skarbu Państwa. Droga dojazdowa do ulicy Furgoła to Skarb Państwa, a ulica Furgoła to jest droga powiatowa. Jaki mamy wpływ? Żaden. Pierwsze informacje, które przyszły do Burmistrza w formie skargi – dlaczego droga jest brudna? I teraz wracam do CPK. Nie dla przebiegu na terenie naszej Gminy. W takiej formule, która godzi w mieszkańca, w przyrodę i tereny inwestycyjne. Na całe szczęście wszystkie samorządy zaczynają mówić tak samo. Można przeprowadzić te przedsięwzięcie inną trasą i o tym wszyscy wiedzą. I teraz 3 ważne wydarzenia: niedzielne popołudnie protest na naszym Pojezierzu Palowickim. Jeden z samorządowców mówi: „Jakie Pojezierze”? Będę z nim rozmawiał. Zaproszę go żeby zobaczył jak ono wygląda. Serce tej Gminy (nie tylko tej Gminy) – mówię o „zielonych płucach”. Organizujemy protest. Dziękuję mieszkańcom. Nie tylko naszej Gminy, byli to mieszkańcy Szczejkowic, Palowic, Bełku, Stanowic, ale wszystkich miejscowości naszej Gminy. Byli także z sąsiednich Gmin. Dziękuję im za to, że przybyli. Ale co dzieje się w następnym tygodniu? Informacja o tym (nieoficjalna), że pełnomocnik do spraw budowy CPK, przyjeżdża do Urzędu Wojewódzkiego (do wojewody) po to, żeby ogłosić wariant inwestorski. Wszyscy jesteśmy ciekawi, który to będzie wariant – samorządowcy, także mieszkańcy. Spotkanie u wojewody, w budynku wojewody, więc miejscu, gdzie możemy pójść, możemy się spotkać (…) I nagle okazuje się, że jest możliwość wysłuchania informacji o tym jaka jest decyzja, który wariant, ale już mieszkańcy, powtarzam: mieszkańcy, czyli Ci najbardziej zainteresowani, którzy mieli prawo oczekiwać odpowiedzi na pytania: „Jeżeli już to proszę nam powiedzieć na jakich warunkach”, „Dlaczego ten wariant?”, „Jak uwzględniono nasze protesty?”. Na przestrzeni kilkunastu miesięcy żeśmy konsultowali i żadna nasza sugestia/wniosek nie został uwzględniony.

Ja się cieszę, że większość samorządowców (proszę to sprawdzić) dzisiaj podnosi te same argumenty. Nie – dlatego, że godzi w interesy mieszkańców, nie – dlatego, że godzi w interesy przyrody. Cieszę się, że sąsiednie miasto, duże miasto, rozwojowe – Żory, mówi tak samo, jak my. Jesteśmy niezadowoleni dlatego, że pokazywaliśmy, żeby ten świat był inny – niekolizyjny. Mieszkaniec nie dowiedział się bezpośrednio od ministra, dlatego że nie został wpuszczony do budynku Urzędu Wojewódzkiego. To jest tak, jakbym dzisiaj też zabronił, mając jakiś regulamin tutaj wejścia. Załóżmy przyjeżdża mieszkaniec naszej Gminy, załóżmy Rzecznik Wojewody. I ja bym powiedział NIE, bo my się bawimy swoimi klockami.

Z punktu widzenia tego wszystkiego, co obserwuję na co dzień – a na co dzień obserwuję mieszkańców, spotykam się z nimi, widzę ich żal, widzę ich bezradność, widzę ich zwątpienie i powiem tak: oni nie mają siły się nawet wkurzyć. Żeby to zrobić to trzeba mieć na co (…) Ja na terenie naszej Gminy nie spotkałem się z ministrem Horałą. A minister Horała powiedział, że się spotkał z mieszkańcami(…) Spotkania w Warszawie, czy Katowicach to nie są spotkania z mieszkańcami. Trzeba przyjść, posłuchać, popatrzeć prosto w oczy, zrozumieć tragedię (…)

Tego człowieka, który wybudował dom – (nie tak, jak mieszkańca, którego z dobrego serca burmistrza czy urzędników trafił na mieszkania komunalne czy socjalne w familokach). Wybudował swój dom, chce budować ogrodzenie, chce posadzić drzewo i on od kilkunastu miesięcy nie robi nic! Czeka i dowiaduje się w końcu – jednak ta linia przejdzie, zabiorą mi mój dom. Teraz kolejna tragedia, a mógł się tego dowiedzieć na spotkaniu u wojewody. On nie wie teraz czy przyjdą i powiedzą: „ma Pan opuścić swój dom jeszcze bez odszkodowania (…) czy to odszkodowanie, które dostanie pokryje odtworzenie majątku – tej ciężkiej pracy(…) z drugiej strony wie, że wartość gruntów, które są o kilometr znacznie wzrosła, tylko dlatego, że będą chętni na budowę.

Następnie Burmistrz podziękował zaangażowanym w tą walkę i mówił, że nie można się poddawać.

W tym miejscu warto przypomnieć inne nasze artykuły:

Całą sesję RM można zobaczyć tutaj. My opisujemy dla Was najciekawsze urywki.

Wolne głosy

Zwykle najwięcej dzieje się podczas wolnych głosów, tak było i tym razem.

Głos zabrał mieszkaniec Szczejkowic – Pan Piotr Flajszok:

Jestem tutaj, bo czuję potrzebę wygłoszenia oświadczenia. Jest związane z wydarzeniami ubiegłego tygodnia, o których już Pan Burmistrz wspominał. Wydarzenie, na którym ogłoszono wariant inwestorski kolei dużych prędkości przez województwo śląskie. Oczytam:

„My, mieszkańcy GiM Czerwionka-Leszczyny sołectw: Bełk, Palowice i Szczejkowice pragniemy wyrazić ogromny sprzeciw wobec pozbawienia nas prawa wejścia do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w celu wzięcia udziału w spotkaniu, na którym ogłoszono kluczowe decyzje w sprawie przebiegu kolei dużych prędkości przez nasze sołectwa. Byliśmy społeczną delegacją mieszkańców, która wraz z parlamentarzystami i samorządowcami chciała uczestniczyć w tym wydarzeniu. Niestety, decyzje decydentów politycznych Prawa i Sprawiedliwości pozbawiły nas możliwości uczestniczenia w wydarzeniu o znaczeniu egzystencjalnym dla nas i naszych współmieszkańców. Doszło do swoistej segregacji na schodach urzędu – segregacji, która cechuje zarządzanie w państwach totalitarnych i reżimowych. A zachowanie podwładnych Pana Wojewody było dalekie od zasad współżycia w społeczeństwie demokratycznym. Brak należytego dialogu i niezauważanie uwag i sugestii samorządów oraz mieszkańców w trakcie projektowania wariantów kolei dużych prędkości linii 170 Ostrawa-Katowice przed ogłoszeniem wybranego wariantu dodatkowo potęguje nasze niezadowolenie i frustrację. Wobec powyższego wzywamy do uruchomienia kanałów politycznych w oddolnych strukturach Prawa i Sprawiedliwości dla zorganizowania swoistego, okrągłego stołu z obecnością wszystkich stron w sprawie kolei dużych prędkości linii 170, czyli inwestycji rządowej w województwie śląskim.

Oświadczenie zostało złożone na ręce radnego Gabriela Breguły w celu przekazania radnej Izabeli Rajca (przewodniczącej Klubu radnych PiS, która była nieobecna) oraz Panu Bolesławowi Piecha (pełnomocnika okręgu).

Ja bym bardzo prosił, aby radni swoim podpisem wyrazili poparcie dla tego oświadczenia

poprosił Pan Piotr FLajszok

Podczas, gdy radni podpisywali, Pan Piotr wspomniał jeszcze raz o zdarzeniu, kiedy to nie zostali wpuszczeni do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Opisywaliśmy to szeroko w artykule tutaj.

Pan Piotr mówił, że kiedyś wojny, grabienie sąsiadów czy niewolnictwo to też był rozwój. Zaniechano tego. Jednak teraz rząd mówi mieszkańcom, że wyrzucanie ich z domów i niszczenie przyrody to też jest rozwój. Zaapelował o zrównoważony rozwój:

Róbmy ten rozwój, ale bez krzywdy dla obywateli, mieszkańców, bez krzywdy dla przyrody. Konkretne rozwiązania tematu kolei u nas na Śląsku są przygotowane – bez niszczenia przyrody, bez wyrzucania mieszkańców. Dziękuję.

Został nagrodzony brawami radnych. Przewodniczący zapewnił, że Rada jest po stronie mieszkańców. Pan Piotr podziękował za wparcie samorządu i opowiedział w jakim stresie żyją mieszkańcy zagrożeni wywłaszczeniem.

Także Burmistrz podziękował mieszkańcom za przedstawicielstwo i zapewnił, że to problem całej gminy.

PiS wycofał się z poparcia

Jak jednak poinformował Piotr Flajszok w swoich mediach społecznościowych zaledwie kilka godzin temu:

Oświadczenie wygłoszone na sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w dniu 31.03.2023r. w reakcji na wydarzenia w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim z udziałem Alina Kucharzewska i delegacji mieszkańców z sołectw Bełk, Palowice i Szczejkowice podczas ogłaszania wariantu inwestorskiego linii Kolei Dużych Prędkości przez województwo śląskie.
Poparcia swoim podpisem, dla tego oświadczenia udzielili wszyscy obecni radni Rady Miejskiej ( również radni Klubu Radnych PiS, przy nieobecności przewodniczącej klubu Izabela Rajca ). Jednakże w dniu 3.04 2023r. podczas komisji d/s KDP-CPK radni Klubu Radnych PiS wycofali swoje poparcie oraz odmówili przekazania oświadczenia Pełnomocnikowi Okręgowemu PiS Bolesław Piecha – poseł na Sejm RP

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

Previous post Druga odsłona rybnickiej akcji „Świece okopowe dla ukraińskich żołnierzy”
Podcast Subregionu Zachodniego odc. XVII Next post Podcast Subregionu Zachodniego odc. XVII