sesja

Sesja rady miasta Rybnik

W czwartek, 21 maja, o godz. 8.00 odbędzie się kolejna sesja Rady Miasta Rybnika. Podobnie jak w kwietniu, także i tym razem odbywać się ona będzie w zdalnym trybie obradowania.

Dziękujemy, że jesteś z nami. Jesteśmy portalem obywatelskim. Nie finansują nas żądne samorządy. Jednak by działać i być niezależnym potrzebujemy Twojego wsparcia. Możesz nas wesprzeć poprzez serwis Patronite.

Dziękujemy za Twoje wsparcie.

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?


Sesja zdalna

Ze względu na sytuację pandemiczną rybniccy radni nie spotkają się jak zwykle w sali obrad magistratu. W posiedzeniu uczestniczyć będą dzięki urządzeniom pozwalającym na pracę zdalną.
Obrady miejskich radnych śledzić będzie można za pośrednictwem transmisji internetowej, na miejskim kanale YouTube. Projekty uchwał są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Sprawozdanie z działalności Prezydenta w okresie od poprzedniej sesji.
 3. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
 4. Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2020 rok.
 5. Przyjęcie Gminnego Programu Niskoemisyjnego Miasta Rybnika.
 6. Zasady udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiących własności gminy.
 7. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Alojzego Szewczyka (MPZP 58).
 8. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Marii Skłodowskiej-Curie (MPZP 59).
 9. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy gen. Józefa Hallera (MPZP 60).
 10. Zawarcie porozumienia dotyczącego przejęcia od Miasta Rydułtowy zadania zarządzania nieruchomościami położonymi pod ulicą Niewiadomską.
 11. Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
 12. Powołanie Zespołu ds. zaopiniowania zgłoszonych w wyborach uzupełniających kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023.
 13. Zmiana składów osobowych komisji Rady Miasta.
 14. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli w Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach, Wydziale Kultury oraz Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta Rybnika zrealizowanej w terminie 1 lutego – 31 marca 2020 roku.
 15. Zakończenie sesji.

Zobacz także: pandemia rządzi prawami budżetu obywatelskiego

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

koronawirusem Previous post JSW walczy z koronawirusem. Pierwsze zachorowania na Budryku
logo PGG Next post Jankowice wznawia wydobycie