szkoła podstawowa

Rybnik: nabór do szkół podstawowych

Ponownie ruszył nabór do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Rybnik na rok szkolny 2020/2021.

Dziękujemy, że jesteś z nami. Jesteśmy portalem obywatelskim. Nie finansują nas żądne samorządy. Jednak by działać i być niezależnym potrzebujemy Twojego wsparcia. Możesz nas wesprzeć poprzez serwis Patronite.

Dziękujemy za Twoje wsparcie.

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?


Do klas pierwszych szkół podstawowych miasto zaprasza wszystkie dzieci siedmioletnie, które obecnie uczęszczają do przedszkola oraz wszystkie chętne dzieci sześcioletnie. W tym roku wszystkie 32 szkoły podstawowe prowadzą nabór do klasy pierwszej (w tym 31 szkół obwodowych).

Szkoły obwodowe

Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły podstawowej w terminie do 16 czerwca br. (do godz. 15.00) mogą potwierdzić wolę uczęszczania do szkoły obwodowej swojego dziecka za pomocą witryny RYBNIK.ELEMENTO.PL, z której należy wydrukować stosowną deklarację, podpisać i dostarczyć do sekretariatu danej szkoły lub przesłać elektronicznie (skan, zdjęcie podpisanego dokumentu).

Potwierdzenia woli uczęszczania do szkoły obwodowej można również dokonać poprzez wypełnienie deklaracji, o której mowa powyżej, bezpośrednio w sekretariacie szkoły obwodowej (z pominięciem witryny internetowej). Szkoły są przygotowane na przyjęcie wszystkich dzieci zamieszkałych w obwodzie szkolnym.
Witryna naborowa po wpisaniu adresu zamieszkania kandydata wskaże, która szkoła jest szkołą obwodową.

Szkoły pozaobwodowe

Dla kandydatów, którzy nie chcą uczęszczać do swoich szkół obwodowych postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wolne miejsca w szkołach podstawowych.

Witryna naborowa dla rodziców jest dostępna do 16 czerwca br. (do godz. 15.00) RYBNIK.ELEMENTO.PL
• Wniosek należy wypełnić w systemie, wydrukować, podpisać i dostarczyć do szkoły „pierwszego wyboru”.
• We wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej można wskazać trzy szkoły. Należy tam określić kolejność wybranych szkół (oddziałów) w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.
• Wyniki postępowania rekrutacyjnego podane będą 18 czerwca (listy dzieci zakwalifikowanych do poszczególnych szkół – także na stronach internetowych szkoły).
• Rodzice kandydata zakwalifikowanego do szkoły podstawowej są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do tej szkoły w terminie od 18 czerwca do 23 czerwca br. (do godz. 15.00).

Szkoły sportowe

Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów, którzy chcą uczęszczać do klas sportowych:
• szachowej, w Szkole Podstawowej nr 2 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10)
• żeglarskiej, w Szkole Podstawowej nr 10 (Zespół Szkół Sportowych)
• wielodyscyplinowej (piłka nożna i judo) w Szkole Podstawowej nr 31 (Zespół Szkół nr 3)
jest prowadzone w krótszym terminie. Witryna naborowa dla rodziców jest dostępna tylko do 3 czerwca br. (do godz. 15.00) więcej informacji w szkole.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji klasa sportowa nie może liczyć mniej niż 20 uczniów. Zatem klasa taka nie powstanie, jeżeli grupa co najmniej 20 kandydatów nie zaliczy pozytywnie próby sprawności fizycznej.

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

Gmina Gaszowice wznawia działalność Previous post Gmina Gaszowice wznawia działanie świetlicy
objazd Next post Rybnik: Zamknięcie fragmentu ul. Żorskiej