Ponad 3 mln na walkę o czyste powietrze

19 grudnia 2019 r. Rada Miasta Jastrzębia-Zdrój podjęła uchwałę w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji ze środków budżetu miasta z zakresu ochrony środowiska. Przeznaczy ponad 3 mln na walkę o czyste powietrze.

O częściowy zwrot kosztów mogą ubiegać się osoby, które planują:

– budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku;

– likwidację pozaklasowego węglowego kotła c.o. i zastąpienie go energooszczędnym kotłem

– zakup i montaż w nowobudowanych budynkach mieszkalnych energooszczędnych kotłów c.o. na biomasę, opalanych gazem, energią elektryczną oraz ogrzewania elektrycznego;

– podłączenie jednorodzinnego budynku mieszkalnego do miejskiej sieci centralnego ogrzewania;

– budowę nowych przyłączy do sieci gazowych do budynków mieszkalnych;

– zakup i montaż w budynkach mieszkalnych urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

Dotacja może wynieść 50% poniesionych kosztów zakupu i montażu, ale nie więcej niż:

– 5.000,00 zł – dla kotłów olejowych, na biomasę z automatycznym podajnikiem,

– 4.000,00zł – dla kotłów gazowych, węglowych oraz systemu ogrzewania elektrycznego,

– 8.000,00 zł – do zakupu i montażu powietrznych i gruntowych pomp ciepła służących do ogrzewania budynku,

– budowy nowych sieci przyłączy do sieci gazowych do budynków mieszkalnych w wysokości 70% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 1200 zł,

– podłączenia jednorodzinnego budynku mieszkalnego do miejskiej sieci centralnego ogrzewania w wysokości 70% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 5.000,00 zł.

Są jednak pewne obostrzenia:

– kocioł węglowy z automatycznym podajnikiem oraz kocioł na biomasę musi spełniać kryteria sprawności cieplnej i wymagania w zakresie emisji według obowiązującej Polskiej Normy w klasie 5 potwierdzone w certyfikacie energetyczno-emisyjnym wydanym przez instytucję posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki akredytującej w Europie lub zgodnie z Dyrektywą w sprawie Ecodesign.

-dotacja do zakupu i montażu kotła c.o. węglowego z automatycznym podajnikiem, przysługuje tylko na terenach nieuzbrojonych w miejską sieć centralnego ogrzewania, w cieć gazową

-warunkiem udzielenia dotacji do wymiany kotła c.o. jest udokumentowanie złomowania starego urządzenia grzewczego.

Przypomnijmy, że użytkownicy pozaklasowego węglowego kotła c.o. zobowiązani są do 31.12.2021 r., do jego wymiany na kocioł co najmniej 5 klasy. Jest to obowiązek wynikający z zapisów uchwały antysmogowej.

W związku z wyczerpaniem się środków finansowych, nie są już przyjmowane wnioski na realizację zadań z zakresu zakupu i montażu urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, obejmujących: instalację fotowoltaiczną, wentylację mechaniczną z rekuperatorem oraz pompę ciepła do c.w.u.

W dalszym ciągu przyjmowane są wnioski o dotację celową na zakup i montaż kotłów grzewczych, pomp ciepła do ogrzewania budynku mieszkalnego oraz przyłączy do sieci gazowej i kanalizacji sanitarnej.

Na kotły i pompy ciepła zabezpieczono w budżecie 2,5 mln zł, na urządzenia OZE (prócz właśnie pomp ciepła do ogrzewania budynku) – 700 tys. zł.

W ubiegłym roku miasto udzieliło dotacji w kwocie 3.188.986,12 zł do 342 kotłów i 222 urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych oraz dotacji w kwocie 145.704,03 zł do 126 podłączeń kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych.

Previous post Ruszył klub seniora w Bełsznicy
Next post Leszczyny mogły być na banknotach