grafika powietrze slaskie

Oczyszczacze powietrza dla przedszkoli na Śląsku

Nawet tysiąc oczyszczaczy powietrza może trafić do przedszkoli z województwa śląskiego. Startuje kampania „Mogę! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku, złap oddech”.

Dziękujemy, że jesteś z nami. Jesteśmy portalem obywatelskim. Nie finansują nas żądne samorządy. Jednak by działać i być niezależnym potrzebujemy Twojego wsparcia. Możesz nas wesprzeć poprzez serwis Patronite.

Dziękujemy za Twoje wsparcie.

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?


Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił nabór dla placówek przedszkolnych do drugiej edycji kampanii „Mogę! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech”. Możliwość składania wniosków potrwa od 15 do 30 czerwca 2020 roku.

Jak mówi Izabela Domogała, członek Zarządu Województwa Śląskiego:

Ta inicjatywa jest przejawem troski o zdrowie najmłodszych mieszkańców, ale także kontynuacją długoterminowych działań prowadzonych przez samorząd województwa śląskiego w celu kształtowania właściwych postaw wobec środowiska, w którym żyjemy. Chcemy edukować najmłodszych, ich rodziców i opiekunów i wspólnie zadbać o jakość powietrza w regionie, bo od niej zależy jakość naszego zdrowia i życia

Kto może wziąć udział?

Udział w kampanii mogą wziąć przedszkola publiczne, które nie uczestniczyły w pierwszej edycji, dla których organem prowadzącym jest gmina z terenu województwa śląskiego. Projekt zakłada udział w kampanii około 500 placówek przedszkolnych z terenu województwa śląskiego.

Dyrektor przedszkola zainteresowany udziałem w kampanii powinien przesłać drogą elektroniczną wypełnioną deklarację na adres [email protected]. O zakwalifikowaniu placówki przedszkolnej na listę decyduje przede wszystkim kolejność zgłoszeń.

Podsumowując, do przedszkoli na Śląsku może zostać przekazanych nawet tysiąc sztuk oczyszczaczy powietrza. Są to maksymalnie 2 oczyszczacze powietrza dla każdej z wybranych placówek.

Cele kampanii

Celem kampanii jest rozwijanie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa śląskiego. W szczególności dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie, zagrożeń wynikających ze złej jakości powietrza, sposobów zapobiegania niskiej emisji i unikania ekspozycji na zanieczyszczenia.

Kampania obejmuje przeprowadzenie zajęć edukacyjno-informacyjnych w grupach przedszkolnych i zorganizowanie akcji skierowanej do rodziców lub opiekunów dzieci. Dlatego placówkom zakwalifikowanym do udziału w kampanii, oprócz oczyszczaczy powietrza, przekazane zostaną materiały edukacyjno-informacyjne, tj. zestawy ćwiczeń, książeczki. Rodzice otrzymają także ulotki na temat wpływu smogu na zdrowie. W przedszkolach pojawią się plakaty edukacyjno-informacyjne oraz tablice informujące o stanie jakości powietrza.

Koszty

Podsumowując, koszt przeprowadzenia tej edycji kampanii oszacowano na kwotę prawie 1,5 mln zł, przy współudziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Kampania stanowi kontynuację działań podjętych w ramach pierwszej edycji realizowanej w przedszkolach w roku szkolnym 2019/2020.

Pierwsza edycja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Chęć udziału w kampanii zgłosiło 495 przedszkoli, do których uczęszcza blisko 60 tys. dzieci. Ostatecznie udział wzięło 121 placówek przedszkolnych, zaangażowanych zostało blisko 14 tys. przedszkolaków. Do przedszkoli trafiło m.in. 500 szt. oczyszczaczy powietrza.

Informacje na temat kampanii oraz jej regulamin dostępne są na stronie https://powietrze.slaskie.pl/content/slaskie-dba-o-zdrowie-najmlodszych_20200610083516 oraz https://powietrze.slaskie.pl/content/moge-zatrzymac-smog–przedszkolaku-zlap-oddech

Wcześniej pisaliśmy także o Gminnym Programie Niskoemisyjnym
oraz rządowym programie „Stop Smog”. Program finansuje wymianę bądź likwidację źródeł ciepła i termomodernizację w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie.

Żródło: Powietrze Śląskie

Graf. UMWS

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

marihuana Previous post Zatrzymani za posiadanie marihuany i haszyszu
Raport o stanie gminy Next post Raport o stanie gminy. Zadaj pytanie burmistrzowi