Monitoring w gminie Czerwionka-Leszczyny

Dzisiaj piszemy o długo wyczekiwanym monitoringu, o którym mówi się już od ponad 10 lat. W ostatnich dniach zamontowano próbny monitoring w jednej z dzielnic gminy Czerwionka-Leszczyny.

Dziękujemy, że jesteś z nami. Jesteśmy portalem obywatelskim. Nie finansują nas żądne samorządy. Jednak by działać i być niezależnym potrzebujemy Twojego wsparcia. Możesz nas wesprzeć poprzez serwis Patronite.

Dziękujemy za Twoje wsparcie.

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?


Po wielu latach starań o monitoring w naszej gminie w końcu możemy zobaczyć pierwsze efekty ciężkiej pracy radnych i Komisji do Spraw Monitoringu w gminie Czerwionka-Leszczyny.

Powołanie Komisji

20 czerwca 2016 roku powołano Komisję do Spraw Monitoringu w gminie Czerwionka-Leszczyny. W skład komisji wchodzą radni, komendant komisariatu policji, a także pracownicy Urzędu Gminy. Komisja podjęła wniosek o konieczności przeprowadzenia ankiety z zakresu bezpieczeństwa i monitoringu wizyjnego. Ankieta skierowana była do dorosłych mieszkańców gminy i składała się z 16 pytań.

Oprócz przeprowadzenia ankiety Komisja zapoznała się z ofertami firm świadczących usługi monitoringu, a także miała okazję przyjrzeć się istniejącemu już monitoringowi w Rybniku, Knurowie i Wodzisławiu Śląskim. Dodatkowo, dwóch członków komisji przeszło szkolenie z zakresu monitoringu wizyjnego.

Wyniki ankiety

Termin przeprowadzenia ankiety ustalono na październik 2017 roku. W ankiecie wzięły udział 452 osoby. Ankieta została wypełniona elektronicznie przez 323 osoby oraz w formie papierowej przez 129 osoby. Łącznie w ankiecie wzięło zatem udział 1,1 % mieszkańców gminy Czerwionka-Leszczyny. Poniżej publikujemy poszczególne pytania oraz wyniki ankiety, natomiast wszystkie pytania i wyniki można znaleźć tutaj.

Większość uczestników ankiety wypowiedziała się negatywnie na temat poziomu skuteczności pracy służb mających na celu dbanie o bezpieczeństwo. Dlatego ważnym aspektem dla ankietowanych było wprowadzenie zwiększonej liczby patroli. Komisja także utwierdziła się w przekonaniu, że wprowadzenie monitoringu jest niezbędne by podnieść poziom poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców.

Są wyniki ankiety. I co teraz?

Ankietę przeprowadzono pod koniec roku 2017 i według niej aż 85% ankietowanych opowiedziało się za budową systemu monitoringu. Niestety sprawa przeciągała się bardzo długo. 5 lutego 2019 roku burmistrz Wiesław Janiszewski otrzymał prośbę o podjęcie konkretnych działań w sprawie monitoringu miejskiego. Prośbę skierował radny Marcin Stempniak, który w piśmie podkreślił:

[…] jedną z kluczowych funkcji monitoringu jest profilaktyka bezpieczeństwa oraz ograniczenie kosztów na skutki braku monitoringu, np.: naprawy infrastruktury miejskiej, interwencji służb w miejscach publicznych, czy archiwizowania dowodów (nagrań) w ewentualnych sprawach procesowych/sądowych dotyczących wykroczeń lub przestępstw.

Radny zaproponował zorganizowanie spotkanie z przedstawicielami firm zajmujących się świadczeniem usług monitoringowych w celu zebrania informacji i danych potrzebnych do założenia takiego systemu w gminie Czerwionka-Leszczyny.

Plany na 2020

Pod koniec 2019 roku na sesji Rady Miejskiej radny Marcin Stempniak poruszył znowu temat monitoringu. Jak powiedział radny:

Chciałbym żebyśmy postawili sobie jakiś cel […] żebyśmy przeszli z etapu planowania do realizacji.

Radny zainicjował spotkanie z firmą zewnętrzną, która podjęła się testowego monitoringu. Komisja zdecydowała się na monitoring w dzielnicy Czerwionka w okolicach skateparku na osiedlu zabytkowych familoków, które było często wskazywane przez mieszkańców jako miejsce, w którym nie czują się bezpiecznie. Wstępna wycena takiego monitoringu, w tym 3 kamery, serwery i instalacja wraz z przeszkoleniem pracowników gminy to ok. 50 tysięcy złotych. Jest to koszt inwestycji, który jednak nie zawiera obsługi monitoringu.

Wyniki ciężkiej pracy

Poniżej można zobaczyć wyniki ciężkiej pracy radnego Marcina Stempniaka oraz Komisji do spraw monitoringu. Kamerę zainstalowano na skateparku w Czerwionce w ostatnią sobotę.

Od wielu lat mówimy o monitoringu w naszej gminie i wreszcie możemy zobaczyć pierwsze efekty tych rozmów. Mamy nadzieję, że sieć monitoringowa będzie się powiększać, a poczucie bezpieczeństwa w naszej gminie będzie rosnąć. Zapytaliśmy również radnego o jego opinię w kwestii monitoringu.

„Miejski monitoring zwiększy przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa wśród naszych mieszkańców, co jest absolutnym priorytetem moich działań. Zależy mi na niezwłocznym rozpoczęciu praktycznych działań i sfinansowaniu pierwszego etapu tworzenia systemu monitoringu, ponieważ zakładam, że może on być w przyszłości rozbudowywany o kolejne miejsca szczególnie niebezpieczne na obszarze gminy. W czasach globalnej pandemii i trudnej sytuacji finansowej samorządów, według mnie moglibyśmy część środków planowanych m.in. na promocję gminy przeznaczyć na poprawę bezpieczeństwa.” – komentuje Marcin Stempniak.

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

Szychta na kwarantannie Previous post Startuje niezwykły Grill+Run=Fun 2020!
dywany łąk kwietnych Next post Kolorowe dywany łąk kwietnych