Sesja zdalna Kużnia Raciborska

Rada Miejska Kuźni Raciborskiej zwalnia z podatków

W czwartek (23.04) Rada Miejska Kuźni Raciborskiej podjęła dwie uchwały, które mają wspomóc przedsiębiorców w trudnym czasie epidemii.

Jak większość samorządów, również w Kuźni Raciborskiej sesja Rady Miejskiej odbyła się zdalnie. Radni obradowali z własnych domów lub budynku Urzędu. Nie przeszkodziło im to w podjęciu korzystnych dla przedsiębiorców uchwał.

Zwolnienia dla przedsiębiorców

W celu wsparcia przedsiębiorców w czasie trwającej epidemii COVID-19, podczas sesji, Rada Miejska przyjęła dwie uchwały. Pierwszą w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości, drugą w sprawie opłaty prolongacyjnej.

Pierwsza z nich wprowadza zwolnienia od podatku od nieruchomości grunty oraz budynki i budowle lub ich części, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców. Zwolnienie przysługuje za okres kwietnia, maja i czerwca 2020 roku.

W celu uzyskania ulgi należy złożyć formularz załączony do uchwały oraz korektę deklaracji podatkowej lub korektę informacji podatkowej. Dokumenty należy złożyć do 31 grudnia 2020 roku.

Druga z uchwał wprowadza na czas epidemii nienaliczanie opłaty prolongacyjnej.

Obie uchwały wejdą w życie po ogłoszeniu ich w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. O ich ogłoszeniu poinformujemy w kolejnym materiale informacyjnym.


Rybnik pomoże przedsiębirocom


Uprawnienia z tarczy antykryzysowej

Samorządy mogą podjąć tego typu uchwały na podstawie wprowadzonej przez sejm tzw. Tarczy Antykryzysowej. Konkretnie na podstawie art. 15p ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.poz. 374 ze zm.)

1.  Rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

2.  W uchwale, o której mowa w ust. 1, rada gminy może wprowadzić również zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli zajętych na prowadzenie działalności przez:1) organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz2) podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, o której mowa w pkt 1
– których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Art. 15p ustawy z dnia 2 marca 2020r.

Previous post Poczta Polska chce naszych danych!
pellet Next post 5000zł na wymianę kotła w Mszanie

Ja - Wioleta Grzybek, dziennikarka portalu lokalsi.net przeprasza Zarząd Partii Polska 2050, a także Mirosława Małka - kandydata w wyborach do senatu RP wyznaczonych na 15 października 2023 roku, którego zmierza zgłosić Komitet Wyborczy Polska 2050, za nieprawdziwe wypowiedzi poprzez nazywanie Partii Polska 2050 "podróbką", zarzucanie utworzonemu Komitetowi Wyborczemu Polska 2050, że wprowadza w błąd wyborców; zarzucanie, że Partia Polska 2050 przywłaszczyła sobie nazwę Stowarzyszenia Polska 2050 oraz, że start kandydata Komitetu Wyborczego Polska 2050 do Senatu RP jest formą zemsty na kontrkandydacie innej partii.

This will close in 0 seconds