Sesja zdalna Kużnia Raciborska

Rada Miejska Kuźni Raciborskiej zwalnia z podatków

W czwartek (23.04) Rada Miejska Kuźni Raciborskiej podjęła dwie uchwały, które mają wspomóc przedsiębiorców w trudnym czasie epidemii.

Jak większość samorządów, również w Kuźni Raciborskiej sesja Rady Miejskiej odbyła się zdalnie. Radni obradowali z własnych domów lub budynku Urzędu. Nie przeszkodziło im to w podjęciu korzystnych dla przedsiębiorców uchwał.

Zwolnienia dla przedsiębiorców

W celu wsparcia przedsiębiorców w czasie trwającej epidemii COVID-19, podczas sesji, Rada Miejska przyjęła dwie uchwały. Pierwszą w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości, drugą w sprawie opłaty prolongacyjnej.

Pierwsza z nich wprowadza zwolnienia od podatku od nieruchomości grunty oraz budynki i budowle lub ich części, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców. Zwolnienie przysługuje za okres kwietnia, maja i czerwca 2020 roku.

W celu uzyskania ulgi należy złożyć formularz załączony do uchwały oraz korektę deklaracji podatkowej lub korektę informacji podatkowej. Dokumenty należy złożyć do 31 grudnia 2020 roku.

Druga z uchwał wprowadza na czas epidemii nienaliczanie opłaty prolongacyjnej.

Obie uchwały wejdą w życie po ogłoszeniu ich w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. O ich ogłoszeniu poinformujemy w kolejnym materiale informacyjnym.


Rybnik pomoże przedsiębirocom


Uprawnienia z tarczy antykryzysowej

Samorządy mogą podjąć tego typu uchwały na podstawie wprowadzonej przez sejm tzw. Tarczy Antykryzysowej. Konkretnie na podstawie art. 15p ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.poz. 374 ze zm.)

1.  Rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

2.  W uchwale, o której mowa w ust. 1, rada gminy może wprowadzić również zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli zajętych na prowadzenie działalności przez:1) organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz2) podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, o której mowa w pkt 1
– których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Art. 15p ustawy z dnia 2 marca 2020r.

Previous post Poczta Polska chce naszych danych!
pellet Next post 5000zł na wymianę kotła w Mszanie