przetarg

Przetarg na odbiór odpadów komunalnych w Wodzisławiu Śląskim

Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, iż wszczęta została procedura przetargowa na świadczenie usługi w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z Wodzisławia Śląskiego.

Dziękujemy, że jesteś z nami. Jesteśmy portalem obywatelskim. Nie finansują nas żądne samorządy. Jednak by działać i być niezależnym potrzebujemy Twojego wsparcia. Możesz nas wesprzeć poprzez serwis Patronite.

Dziękujemy za Twoje wsparcie.

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?


Zamówienie dotyczy:

  • Usługa odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości z terenu miasta Wodzisławia Śląskiego (wskazanych w załącznikach) w sposób umożliwiający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji przekazanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz przepisami regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego.
  • Zakup i dystrybucja worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w zabudowie zamieszkałej, objętej systemem workowym.
  • Dystrybucja pojemników do selektywnej zbiórki bioodpadów (zakupionych przez Zamawiającego, magazynowanych na terenie Służb Komunalnych Miasta w Wodzisławiu Śląskim).
  • Utrzymanie we właściwym stanie sanitarnym, higienicznym i technicznym (w tym dokonywanie drobnych napraw) pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (stanowiących własność Zamawiającego).
  • Organizowanie selektywnych zbiórek odpadów komunalnych.

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 5 sierpnia 2020 r. godz. 10:30.
Warunki otwarcia ofert: 5 sierpnia 2020 r., godz. 11:00.
Miejsce: Urząd Miasta, ul. Bogumińska 4b, 44-300 Wodzisław Śląski, sala nr 206.

Źródło: Wodzisław Śląski

Zobacz także: Gminy powiatu wodzisławskiego chcą powołać swoją spółkę. Mają dość rosnących cen za wywóz śmieci

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

olza Previous post Wał przeciwpowodziowy w Olzie będzie naprawiony
gok Next post Trwają zapisy na lato z GOK Kornowac