podwyżka dla Wiesława Janiszewskiego

Podwyżka dla Burmistrza Czerwionki-Leszczyn? Zdecydują radni

Na najbliższej sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się 26.11.2021 r. radni zdecydują o podwyżce dla Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny – Wiesława Janiszewskiego. Jeśli jesteście ciekawi kto zagłosuje za podwyżką dla Burmistrza to tradycyjnie możecie śledzić sesję online na gminnym kanale You Tube. Start sesji o godzinie 12:00.

Dziękujemy, że jesteś z nami. Jesteśmy portalem obywatelskim. Nie finansują nas żądne samorządy. Jednak by działać i być niezależnym potrzebujemy Twojego wsparcia. Możesz nas wesprzeć poprzez serwis Patronite.

Dziękujemy za Twoje wsparcie.

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?


Już na najbliższej sesji (26.11) radni zdecydują czy Wiesław Janiszewski otrzyma sporą podwyżkę.

Jak pisze w projekcie uchwały:

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach uchwala:

Ustalić dla Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Pana Wiesława Janiszewskiego
miesięczne wynagrodzenie, w następującej wysokości:
1) wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 100% maksymalnego poziomu wynagrodzenia
zasadniczego dla stanowiska burmistrza w gminie powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców, określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,
2) dodatek funkcyjny w wysokości 100% maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego dla stanowiska
burmistrza w gminie powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców, określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,
3) dodatek specjalny w kwocie wynoszącej 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku
funkcyjnego, o których mowa w pkt 1 i 2. Ponadto, zgodnie z właściwymi przepisami, Burmistrzowi przysługuje dodatek za wieloletnią
pracę.

Jest także uzasadnienie tej decyzji:

Ustalanie wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny należy do wyłącznej
właściwości Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach (art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym
oraz art. 8 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych).
W związku z ustawą z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób
zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U., poz. 1834), która
zasadniczo zmieniła m.in. wysokość wynagrodzenia Burmistrza, koniecznym jest dostosowanie obecnego
jego wynagrodzenia do zapisów ustawowych. W ustawie tej określone zostało maksymalne wynagrodzenie,
które nie może przekroczyć w okresie miesiąca 11,2 krotności kwoty bazowej określonej w ustawie
budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz minimalne wynagrodzenie, które
nie może być niższe niż 80% maksymalnego wynagrodzenia określonego dla poszczególnych stanowisk w
przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych.
Z dniem 1 listopada 2021 r. weszło w życie rozporządzenie z dnia 25 października 2021 r. w
sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, z którego wynika, że dla burmistrza w gminie
powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców, wynagrodzenie kształtuje się następująco:
1) maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego, który wynosi: 10 430,00 zł,
2) maksymalny poziom dodatku funkcyjnego, który wynosi: 3 450,00 zł,
3) dodatek specjalny w wysokości 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, który
wynosi: 4 164,00 zł.
Mając na uwadze w szczególności, iż z mocy prawa w 2018 roku Burmistrzowi Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny obniżone zostało miesięczne wynagrodzenie oraz fakt, że kwota bazowa, dla osób
zajmujących kierownicze stanowiska państwowe pozostaje na tym samym poziomie od wielu lat,
zasadnym jest podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Gminy i
Miasta Czerwionka-Leszczyny w maksymalnych wysokościach (tj. 100%) określonych w ww.
rozporządzeniu w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.
Ponadto, na mocy art. 18 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu
osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw, wynagrodzenie w
wysokości ustalonej Uchwałą będzie należne również za okres od dnia 1 sierpnia 2021 roku do dnia 31
października 2021 roku. Z powyższego przepisu wynika, że zmienione przepisy art. 37 ust. 1 pkt 4, ust. 3 i
dodany ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych, mają zastosowanie do ustalania wysokości
wynagrodzenia od dnia 1 sierpnia 2021 r. W związku z tym, Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach ma
kompetencję do ustalenia nowej wysokości wynagrodzenia należnego od daty wskazanej w tym przepisie.
W tym celu w § 4 postanowiono o wejściu w życie uchwały z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2021 r.

W takiej samej sytuacji znalazły się wszystkie samorządy.

Szykują się także podwyżki dla radnych, o czym napiszemy w oddzielnym artykule.

Czy Gminę na to stać?

22 listopada 2018 roku RM w Czerwionce-Leszczynach przyjęła, iż wynagrodzenie Wiesława Janiszewskiego wynosi łącznie 10 620,00 zł.
Jeśli radni na najbliższej sesji zagłosują za podwyżką, Jego wynagrodzenie wyniesie około 18 044,00 zł. Należy do wynagrodzenia doliczyć dodatek za wieloletnią pracę.

Czy Czerwionkę-Leszczyny stać na takie podwyżki, zwłaszcza z ostatnim brakiem funduszy na linię 194? Czy Burmistrz zasłużył na takie podwyżki? Czy Burmistrz Czerwionki-Leszczyn powinien otrzymywać takie samo wynagrodzenie jak, np. Prezydent Rybnika?

To pytania dla Was – mieszkańców Czerwionki-Leszczyn. Dajcie nam znać, co o tym sądzicie w naszej ankiecie (widoczna z boku artykułu na komputerze bądź na samym dole w przypadku smartfona).

Sesję będzie można śledzić online na gminnym kanale You Tube, napiszemy także dla Was streszczenie już po sesji.

Zdjęcie: UGiM Czerwionka-Leszczyny (FB)

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

Linia 194 pozostaje bez zmian!

debiut mieszkańca Czerwionki Previous post Debiut mieszkańca Czerwionki w formule MMA!
Rock Pszów Ponad Podziałami Next post Rock Pszów – koncert Ponad Podziałami