PGG

PGG zawiesi wykonanie części kontraktów

Niedawno pisaliśmy o poważnych kłopotach PGG. Teraz Polska Grupa Górnicza zawiadamia współpracujące firmy, że od 1 maja na miesiąc zawiesi wykonanie części kontraktów na roboty zlecone w kopalniach, a także na dzierżawę maszyn i urządzeń górniczych, w tym kombajnów.

Dziękujemy, że jesteś z nami. Jesteśmy portalem obywatelskim. Nie finansują nas żądne samorządy. Jednak by działać i być niezależnym potrzebujemy Twojego wsparcia. Możesz nas wesprzeć poprzez serwis Patronite.

Dziękujemy za Twoje wsparcie.

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?


Siła wyższa

Spółka pragnie wdrożyć działania ratunkowe, takie jak skrócenie czasu pracy, czy częściową redukcję wynagrodzeń, w celu poszukiwania oszczędności. Ta decyzja jest problemem dla wielu firm zewnętrznych, które współpracują z PGG. Jest to siła wyższa, która oznacza niezawinione i niemożliwe do przewidzenia ani uniknięcia nagłe zdarzenie zewnętrzne. Powołanie się na nią, może zwalniać firmę od obowiązku wykonania umowy

Jak tłumaczy spółka, czasowe zawieszenie wykonywania umów, wywarła sytuacja, związana ze stanem epidemii. Jak piszą pełnomocnicy zarządu w pismach do partnerów spółki:

Okoliczności te prowadzą do przymusowego, niemożliwego do przewidzenia wcześniej oraz niezależnego od PGG S.A. ograniczenia planowanych działań

Kombajny

Zasadnicze znaczenie ma konieczność ograniczenia kontaktów załogi kopalń z pracownikami innych podmiotów na terenie oddziałów PGG, w stosunku do firm zewnętrznych. Z powodu ograniczeń, wywołanych przez pandemię, jak argumentuje PGG – kontynuowanie przez firmy zewnętrzne umów na roboty górnicze nie leży w interesie publicznym, jakim jest konieczność zapewnienia bezpieczeństwa przed zarażeniem.Jak informuje PGG dostawców dzierżawionych maszyn górniczych – w maju planowane jest wstrzymanie ruchu przedmiotu dzierżawy i zawieszenie naliczania czynszu dzierżawnego za ten okres.

Mniejsze zapotrzebowanie na surowiec

Jak argumentuje spółka, epidemia spowodowała istotne obniżenie zapotrzebowania na rynku energii elektryczne:

Kluczowi odbiorcy naszego produktu w sposób bezprecedensowy i na niespotykaną dotychczas skalę zmniejszyli zapotrzebowanie na dostawy węgla i wezwali spółkę do renegocjowania warunków dostaw

Problemy spółki zaczęły się już jakiś czas temu. Pandemia jest tylko tak zwanym „ostatnim gwoździem do trumny”, gdyż spadło zapotrzebowanie na energię, a tym samym popyt na węgiel.

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

Lyski Rock Festival II Previous post Lyski Rock Festival II – odwołany
raport o koronawirusie Next post Dobre wieści na temat zakażeń w Czerwionce-Leszczynach!