Kontener na bioodpady

Odpady komunalne w Marklowicach

Od początku 2021 r. odpady komunalne pochodzące z nieruchomości zamieszkałych będą odbierane przez nową firmę.

Dziękujemy, że jesteś z nami. Jesteśmy portalem obywatelskim. Nie finansują nas żądne samorządy. Jednak by działać i być niezależnym potrzebujemy Twojego wsparcia. Możesz nas wesprzeć poprzez serwis Patronite.

Dziękujemy za Twoje wsparcie.

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?


Jak informuje gmina Marklowice, od początku 2021 r. odpady komunalne pochodzące z nieruchomości zamieszkałych będzie odbierał i zagospodarowywał nowy podmiot. Wyłoniony w drodze przetargu tj.: firma EKO M. Golik, J. Konsek, A. Serwotka S. J. z siedzibą w Rybniku przy ul. Kościuszki 45a.

Przed pierwszymi odbiorami odpadów do każdej posesji wykonawca dostarczy harmonogram. Nie zmieni się zakres i sposób odbierania, natomiast teren gminy w harmonogramie został podzielony na trzy główne rejony zamiast czterech jak to było w latach poprzednich. Dodatkowo indywidualny harmonogram został przewidziany dla trudno dostępnych nieruchomości, które będą obsługiwane przez mniejszą śmieciarkę oraz dla budynku wielolokalowego przy ul. Osiedle Kolorowe 13.

Podział na rejony

Przy weryfikacji do którego rejonu przypisana jest nieruchomość należy sprawdzić, czy nie została wymieniona w rejonie posesji o utrudnionym dojeździe (rejon IV).

Zmiana firmy obsługującej gminę i okres świąteczny w przypadku niektórych rejonów spowodowały nieznaczne wydłużenie czasu pomiędzy ostatnim odbiorem w grudniu, a pierwszym w styczniu. Ze względu na nowego wykonawcę, który dotychczas nie jeździł po Marklowicach, gmina prosi o cierpliwość i wyrozumiałość podczas pierwszych odbiorów. Gmina podkreśla, że dokłada wszelkich starań żeby obsługa przebiegała bezproblemowo. Kierowcy firmy Eko są już po pierwszych przejazdach ulicami gminy.

W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych mieszkańcy mogą zgłosić nieprawidłowości. Właściciele nieruchomości w terminie 3 dni od daty zaistniałych nieprawidłowości mogą zgłosić ten fakt. Telefonicznie na numer telefonu 32-4592835, pisemnie na adres Urzędu Gminy Marklowice, adres e-mail: [email protected] lub poprzez aplikację ecoharmonogram.pl Gminy Marklowice. Zgłoszenie nieprawidłowości powinno zawierać w szczególności:

  • dane właściciela nieruchomości tj. imię i nazwisko
  • telefon kontaktowy
  • adres nieruchomości
  • datę i opis wydarzenia

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych od nowego roku będzie funkcjonował w nowym miejscu przy ul. Cmentarnej – za bazą Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Źródło: Gmina Marklowice

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

Czyste powietrze plakat Previous post Opowiedzą o programie „Czyste Powietrze”
Boża rodzina figurki drewniane Next post Tradycje świąteczne: oczywiście! Tylko po co?