ludzie noszący maski ochronne pokazujący znak stop

Od jutra maseczki obowiązkowe!

Ministerstwo Zdrowia przypomina: od jutra, 16.04., noszenie maseczek jest obowiązkowe. Kogo dotyczą nowe obostrzenia a kto będzie zwolniony z ich stosowania?

Resort zdrowia prowadzi intensywne prace nad nowelizacją rozporządzenia wprowadzającego obowiązek zasłaniania twarzy w miejscach publicznych. Zgodnie z najnowszą wersją projektu, będzie on dotyczył zakładów pracy, biur, części wspólnych nieruchomości, a także terenów zieleni. Z noszenia maseczek od 16.04. zwolnione zostają dzieci do lat 4 i duchowni.

Obowiązek noszenia w miejscach publicznych maseczek lub zasłaniania ust i nosa w inny sposób, ma obowiązywać od czwartku 16 kwietnia br.

Wprowadzono go na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z 10.04.2020 r., paragraf 18:

Od dnia 16 kwietnia 2020 r. do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy części odzieży, maski albo maseczki, ust i nosa podczas przebywania poza adresem miejsca zamieszkania lub stałego pobytu.

Ministerstwo Zdrowia cały czas prowadzi prace nad doprecyzowaniem wszystkich szczegółów związanych z tym obowiązkiem.

Dziękujemy, że jesteś z nami. Jesteśmy portalem obywatelskim. Nie finansują nas żądne samorządy. Jednak by działać i być niezależnym potrzebujemy Twojego wsparcia. Możesz nas wesprzeć poprzez serwis Patronite.

Dziękujemy za Twoje wsparcie.

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?


Przypominamy wypowiedź rzecznika Ministerstwa Zdrowia, Wojciecha Andrusiewicza z wtorku:

Chodzi o zasłanianie twarzy w miejscach publicznych, czyli na przykład, gdy wychodzimy na dwór, chociażby na spacer, do sklepu, do urzędu, na pocztę, apteki. Wszędzie w tych miejscach powinniśmy zasłaniać twarz. Nie musi to być maseczka, chodzi o konieczność zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych, także za pomocą chusty czy innego materiału.

Kto i gdzie musi zakrywać usta i nos?

Zgodnie z najnowszymi wytycznymi obligatoryjne zakrywanie ust i nosa dotyczy środków transportu zbiorowego oraz przestrzeni publicznej, w tym:

 • na drogach i placach,
 • w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,
 • w  obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach),
 • w obrębie nieruchomości wspólnych – zakrytą buzię czy nos od jutra będzie też trzeba mieć w częściach wspólnych nieruchomości, np. idąc wyrzucić śmiecie, schodząc do piwnicy czy podróżując jednym samochodem do pracy!
 • na terenach zielonych, w szczególności: w parkach, zieleńcach, promenadach, bulwarach, ogrodach botanicznych, zoologicznych, jordanowskich i zabytkowych, a także na plażach
 • na terenach leśnych, w szczególności: na terenie parkingów leśnych, miejsc postoju pojazdów, miejsc edukacji leśnej, miejsc małej infrastruktury leśnej i miejsc biwakowania.

Zapisy sprecyzowano, tym samym osoby pracujące w obiektach handlowych lub usługowych mogą nosić przyłbicę, ale pod warunkiem, że wszystkie stanowiska kasowe lub miejsca prowadzenia sprzedaży lub świadczenia usług w danym obiekcie lub placówce są oddzielone od klientów dodatkową przesłoną ochronną.

Kogo nakaz NIE dotyczy

 • dzieci do lat 4,
 • osób, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane,
 • osób wykonujących czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów. To oznacza, że osoby sprzątające, wykonujące czynności naprawcze są wyłączone z obowiązku zakrywania ust i nosa,
 • kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego,
 • duchownego sprawującego kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, podczas jego sprawowania,
 • żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego.

Przypominamy: w razie legitymowania celem ustalenia tożsamości przez organy uprawnione albo konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby przez inne osoby w związku ze świadczeniem usług lub wykonywaniem czynności zawodowych można żądać odkrycia ust i nosa.

Dziękujemy, że jesteś z nami. Jesteśmy portalem obywatelskim. Nie finansują nas żądne samorządy. Jednak by działać i być niezależnym potrzebujemy Twojego wsparcia. Możesz nas wesprzeć poprzez serwis Patronite.

Dziękujemy za Twoje wsparcie.

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?


dodatkowy zasiłek opiekuńczy Previous post Dodatkowy zasiłek opiekuńczy został wydłużony
convid-19 Next post Apel mieszkańca Żor, którego teść zmarł na koronaworusa. Rodzina nie może doczekać się testów!