Inicjatywa Sołecka

Inicjatywy Sołeckie nie dla Czerwionki-Leszczyny

W wielu gminach nie odpuszcza się tematów pozyskiwania środków na inwestycje. Niestety walka z koronawirusem uniemożliwiła gminie Czerwionka-Leszczyny wystartowanie w konkursie „Inicjatywy Sołeckie”. Czy aby na pewno?

Dziękujemy, że jesteś z nami. Jesteśmy portalem obywatelskim. Nie finansują nas żądne samorządy. Jednak by działać i być niezależnym potrzebujemy Twojego wsparcia. Możesz nas wesprzeć poprzez serwis Patronite.

Dziękujemy za Twoje wsparcie.

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?


W zeszły piątek odbyła się sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. Jednym z zagadnień, poruszonych podczas sesji był powód rezygnacji gminy w konkursie ogłoszonym przez zarząd województwa śląskiego.

Zapytanie radnego

Mowa o Marszałkowskim Konkursie „Inicjatywa Sołecka” 2020. Temat poruszył radny Gabriel Breguła. Radny zapytał o powody rezygnacji z udziału w tym konkursie. Pan Breguła czekał na ogłoszenie konkursu, w którym można było pozyskać 60 tysięcy złotych. Jak zaznacza radny podczas sesji nie trzeba było wypełniać wielu wniosków, dla każdego sołectwa, można było wypełnić tylko jeden. A stawka była całkiem wysoka, bo aż 60 000zł. Jak zaznaczył radny pieniądze można by przeznaczyć na wiele inicjatyw w sołectwie Przegędza. Dodają, że oprócz pieniędzy z funduszu sołeckiego nie ma żadnych innych inwestycji na terenie tego sołectwa. Jak trafnie podkreślił radny, pieniądze te mogły pośrednio także wspomóc lokalne biznesy.

Niestety szansa została zaprzepaszczona przez…pandemię.  

Nawał obowiązków i koronawirus

Odpowiedzi udzieliła Aleksandra Chudzik, Pełnomocnik Burmistrza ds. społecznych, która od ostatnich dwóch lat zajmuje się inicjatywami sołeckimi. Według Pani pełnomocnik złożenie wymaganych dokumentów było niemożliwe, ze względu na nawał innych obowiązków w czasie pandemii. Pani Chudzik stwierdziła, że nieprzystąpienie do projektu było spowodowane trudnościami w zebraniu odpowiedniej dokumentacji.

Następnie wypowiedział się Burmistrz, Wiesław Janiszewski, który przyznał, że gmina zauważa problem niewystarczającego funduszu sołeckiego. Podkreślił, że pieniądze z inicjatywy sołeckiej powinny być przekazane na jedno zadanie dla całej gminy, jak np. wymiana przystanków autobusowych. Wytłumaczenia burmistrza były bardzo nieklarowne i ciężko wyciągnąć z niej konkretną odpowiedź na zadanie przez radnego Bregułę pytanie o powód niezłożenia wniosku. Burmistrz także stwierdził, że „prysła atmosfera” sesji ze względu na wypowiedź pana radnego Gabriela Breguły. 

Pan radny Breguła, w odpowiedzi do pani Chudzik, stwierdził, że czekał na informację oraz wysyłał maile, dotyczące konkursu, na które nie dostał odpowiedzi. Popiera przeznaczenie funduszy na wspólny cel, którym jest np. wymiana przystanków. Co nie zmienia faktu, że okazja na nowy fundusz została zaprzepaszczona ze względu na brak komunikacji. 

Święta i niewygodny termin.

Radna Jolanta Szejka, w swojej krótkiej wypowiedzi podkreśliła, że czas, który był wyznaczony przez urząd marszałkowski, czyli do 22 kwietnia był niewystarczający na złożenie dokumentów w konkursie, ze względu na święta i zaistniałą pandemię.  

Pieniądze można było przekazać, jak zauważa burmistrz, na jeden wspólny cel. Czy warto mówić o celach na jakie można było przeznaczyć fundusze, skoro nie zostały poczynione żadne starania, żeby je pozyskać? Po wysłuchaniu wypowiedzi pani Szejki może nasunąć się pytanie, czy w takim razie żadna gmina nie wzięła udziału w konkursie? Przecież wszyscy obchodzili święta i wszyscy żyjemy w czasach pandemii, a mimo to pewne gminy przystąpiły do konkursu.

W rozmowie telefonicznej z panem Bregułą dowiedzieliśmy się, że nasz urząd miasta informację o konkursie otrzymał dokładnie na samym początku kwietnia. W dniu 24 marca 2020 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął uchwałę w sprawie organizacji Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2020 roku. Czyli na złożenie wniosku było około 20 dni, jednak sołtysi nie zostali poinformowani o tym konkursie z urzędu miasta.

Interesowałem się konkursem już w styczniu, a także telefonowałem w tej sprawie do wydziału terenów wiejskich. Poinformowano mnie, że wydział przygotowuje się do tego konkursu. Złożenie dokumentacji potrzebnej do podejścia do konkursu nie jest sprawą trudną. Szczególnie jeśli zdecydowano by o złożeniu jednego wniosku. Sołtysi czekali na informacje, miała odbyć się także narada w urzędzie na ten temat. Bez konsultacji z sołtysami urząd stwierdził, że w tym roku nie podejdzie do konkursu. 

relacjonuje Radny Gabriel Breguła

W jaki sposób wykorzystano pieniądze z inicjatywy w poprzednich latach? Stworzono między innymi place zabaw dla dzieci i siłownię na otwartym powietrzu oraz tablicę upamiętniającą. Mając nadzieję na kolejny konkurs w tym roku radny chciał zbudować plac zabaw, piaskownicę przy szkole lub doinwestować już istniejące działania z funduszu sołeckiego.

fot. UGiM Czerwionka-Leszczyny (Inicjatywa Sołecka 2019)

Autorka: Klaudia Garbacz

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

Komunikacja miejska Previous post Zmiana rozkładu jazdy ZTZ Rybnik
remont na Chrobrego Next post Remont kamienicy w Śródmieściu