Godów przygotowuje mieszkańców na podwyżki

To co wydarzyło się już w wielu miejscowościach, wydarzy się również w Godowie. Urząd Gminy Godów przygotowuje mieszkańców na podwyżki cen za odbiór odpadów. Wprowadzi za to zniżki za kompostowanie bioodpadów.

Stawka w górę

W Godowie stawka za wywóz odpadów komunalnych zbieranych selektywnie wynosi 18,00 zł od osoby. Natomiast stawka opłaty za odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych wynosi 40,00 zł. Jak informuje samorząd w pierwszym kwartale tego roku rozpisany zostanie nowy przetarg. Można przypuszczać, że stanie się to co w innych miastach (chociażby Gaszowicach). Do końca lipca jednak mieszkańcy będą płacili te same stawki. Urząd już informuje, że stawki „prawdopodobnie ulegną zmianie”, czyli w domyśle będziemy mieli podwyżki cen za odbiór odpadów.

Razem ze zmianą stawek wejdzie w życie nowy regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie Godów. Zgodnie z ustawą każdy mieszkaniec jest już zobowiązany do segregacji. W związku z tym, urząd planuje naliczanie kar administracyjnych dla osób, u których segregacja nie działa jak należy. Dodajmy, że stawka karna może wynieść 2-4 krotności opłaty. Kolejną zmianą będzie wprowadzenie do regulaminu możliwości odbioru odpadów tekstylnych w PSZOK-ach.

Co z kompostowaniem

Nowością w ustawie jest obligatoryjna zniżka dla kompostujących bioodpady. Jak do tej pory samorządy na te zniżki mają różne pomysły. Nie podano jeszcze jaka wysokość zniżki wyniesie w Godowie. Wiemy jedynie, że osoby które zdecydują się na kompostowanie muszą liczyć się z tym, że bioodpady z ich posesji nie będą odbierane. Ten pomysł może być dość ryzykowany. Przecież nie wszyscy są wstanie skompostować to co wyprodukują.

Wielu mieszkańców podnosi temat zniżek dla osób opalających domy gazem. Nie wytwarzają bowiem oni frakcji popiołu. Argument jest dość sensowny. Niestety w nowej ustawie i regulaminie czystość w Gdowie tej zniżki się nie przewiduje.

Previous post Jakie będą skutki likwidacji Straży Miejskiej w Orzeszu?
Czerwionka-Leszczyny tonie w śmieciach? Next post Czerwionka-Leszczyny tonie w śmieciach?