Flaga Polski

Flaga Polski- instrukcja obsługi

Święto Flagi przed nami. Świętować będziemy je na różne sposoby, ale zawsze na pierwszym miejscu będzie flaga Polski . Dzięki naszej świadomości historycznej i tożsamości traktujemy symbole państwowe z pietyzmem. Śmiem jednak twierdzić, że w dużej części jest to pietyzm iluzoryczny wynikający z niewiedzy.

Dziękujemy, że jesteś z nami. Jesteśmy portalem obywatelskim. Nie finansują nas żądne samorządy. Jednak by działać i być niezależnym potrzebujemy Twojego wsparcia. Możesz nas wesprzeć poprzez serwis Patronite.

Dziękujemy za Twoje wsparcie.

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?


Warto wiedzieć

Jeden z moich nauczycieli powtarzał często, że mamy cztery stopnie wiedzy. Jednym z nich była nieświadoma niewiedza. Nie ganił za nią. Tłumaczył i nauczał, aby uczeń doświadczył stanu świadomej wiedzy. Przyglądając się na dowolność w eksponowaniu symboli narodowych w przestrzeni publicznej oraz prywatnej, można odnieść wrażenie, że pomimo dumy narodowej rozpierającej każdego z nas w czasie chociażby sukcesów sportowych naszych reprezentantów, o samych symbolach wiemy mało i zatrzymaliśmy się na etapie wierszyka „Kto ty jesteś?”. Wynika to z faktu braku jednoznacznego prawodawstwa w sprawie symboli, takich jak herby, godła, pieczęcie czy flagi. Istnieje jednak coś takiego jak etykieta flagowa oraz kilka aktów prawnych traktujących o symbolach.

Co mówi prawo?

Symbole Rzeczypospolitej Polskiej określa Ustawa z 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz.U. 05.235.2000). Znajdziemy tam wzory flagi państwowej oraz ich definicje. Zgodnie z zasadami heraldyki kolor biały oznacza niewinność a kolor czerwony reprezentuje majestat. Istnieją dwie oficjalne flagi państwowe. Flaga państwowa Rzeczpospolitej Polskiej i flaga państwowa z godłem Rzeczpospolitej Polskiej, powszechnie zwana banderą, chociaż jest nią tylko w określonych okolicznościach. Powszechnie znana flaga państwowa składa się z dwóch barw, białej i czerwonej.

Najczęstsze błędy

Aby najlepiej zrozumieć jak rozszyfrowywać flagi, należy przyjąć założenie, że robimy to w sposób identyczny jak z czytaniem, zatem od góry do dołu i od lewej do prawej. Jeśli barwy na fladze RP znajdują się poziomo i równolegle do siebie, to barwa biała musi znajdować się od góry. Gdy barwy na fladze RP są w układzie pionowym, to barwa biała musi być z lewej strony. Flagi posiadają identyczny awers i rewers, są zatem odbiciami lustrzanymi. Najczęściej błąd popełniamy przy wywieszaniu flagi w układzie pionowym, gdzie barwa czerwona omylnie trafia na lewą stronę. Inne państwa czy regiony posiadają flagi bardzo podobne do naszej. Indonezja czy Monako mają flagi czerwono-białe różniące się także proporcjami szerokości (wysokości) do długości, odpowiednio 2:3 i 4:5. Biało-czerwona posiada zawsze proporcje 5:8. Warto na to zwracać uwagę przy wyborze flagi, gdyż w innym przypadku zakupimy szarfę w barwach państwowych.Flaga z godłem? Nie dla wszystkich.

Istnieje także wspominana flaga państwowa z godłem Rzeczpospolitej Polskiej. Godło znajduje się pośrodku pasa barwy białej. To bardzo ważne, ponieważ bardzo często można spotkać flagę z godłem umieszczonym pośrodku flagi, zatem na obu barwach. Chociaż z punktu widzenia obywatela, flaga państwowa z godłem RP, wydaje się bardziej dostojniejsza, nie możemy jej eksponować w czasie świąt państwowych. Została ona zarezerwowana wyłącznie dla przedstawicieli naszej dyplomacji za granicą, lotnisk cywilnych w kraju i lotów cywilnych za granicą, kapitanatów portów, wojska w kontaktach międzynarodowych oraz statków morskich i wtedy występuje jako bandera cywilna. Istnieje jeszcze bandera wojenna, która wygląda jak bandera cywilna, ale posiada wcięcie po prawej i zarezerwowana jest wyłącznie dla jednostek Marynarki Wojennej RP.

Jak eksponować flagę?

Jak zatem obywatel powinien wyeksponować biało-czerwoną przed swoim domem czy na balkonie? Powinna być to flaga państwowa Rzeczpospolitej Polskiej (biało-czerwona) bez godła, w proporcjach 5:8. Flagę państwową możemy eksponować na maszcie pionowym lub skośnym. Maszt pionowy postawiony przed budynkiem mieszkalnym na lewo od wejścia, dla patrzącego na budynek. Szerokość flagi nie może być mniejsza niż 1/6 i większa niż 1/4 wysokości masztu. Maszt skośny przytwierdzony do budynku, także powinien być po lewej stronie od wejścia. Nie możemy umieszczać flagi państwowej na dachu domów czy innych budynków. Ten przywilej mają tylko urzędy państwowe. Flagę państwową można wywiesić na drążku prostopadłym do ściany budynku. Tak najczęściej czynimy wywieszając flagę w oknie czy na balkonie. Zalecana jest strona lewa okna lub balkonu dla patrzącego na budynek, czyli prawa dla wywieszającego flagę. Flagę państwową można wywiesić pomiędzy budynkami, nad ulicą, ale barwy powinny być wtedy eksponowane pionowo, czyli białym od lewej dla patrzącego na flagę, w kierunku narastającej numeracji domów.

Musimy zwracać uwagę na to, aby flaga była czysta i niepostrzępiona a barwy żywe. Flaga nie może dotykać ziemi czy wody i nie można umieszczać na fladze żadnych napisów oraz rysunków. Flaga nie powinna być też splątana. Jeśli zdarzy się, że flaga państwowa nie będzie nadawała się do dalszego eksponowania, należy taką flagę zniszczyć. Najlepiej rozdzielić barwy i w pomieszczeniu zamkniętym spalić obie części flagi.

Flaga Polski

Urzędy też robią błędy.

Problem z niewłaściwym eksponowaniem flag dotyczy także jednostek administracji rządowej i samorządowej oraz instytucji im podległych, a także firm prywatnych. Najczęściej popełniany błąd to niewłaściwe rozmieszczenie flag na trzech masztach. Zasady w tym przypadku są proste do zapamiętania. Z trzech masztów z flagami najważniejszy jest maszt środkowy. Kolejnymi w hierarchii jest maszt lewy oraz prawy. Dotyczy to sytuacji, gdy patrzymy na budynek z wejściem głównym, przed którym umieszczono flagi. Podobnie mamy, gdy maszty stoją przed pomnikami czy za frontem pomników. Maszty muszą być równej wysokości a flagi tego samego rozmiaru. Flagi takie nocą powinny być podświetlone i nie powinny być wywieszone w czasie ulewnego deszczu. Jeśli mamy do dyspozycji flagę państwową, flagę samorządową (miejską, powiatową, wojewódzką) i flagę Unii Europejskiej to ich ekspozycja przedstawia się następująco: maszt środkowy – flaga państwowa, maszt lewy – flaga samorządowa, maszt prawy – flaga Unii Europejskiej. Gdy wywieszamy dwie flagi, to flaga państwowa zawsze będzie z lewej strony. Hierarchiczność flag wyznacza ich kolejność na masztach.

Autor: Juliusz Gaj

fot. kyryll ushakov on Unsplash

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

flaga Polski Previous post Majowe święta Rybnik uczci inaczej niż zwykle
wizualizacja tężnia Rybnik Next post Nie tylko tężnia w Rybniku