diety radnych

Diety radnych także pójdą w górę?

Na najbliższej sesji Rady Miasta w Czerwionce-Leszczynach radni zagłosują nie tylko w sprawie podwyżki dla Burmistrza Wiesława Janiszewskiego, ale także w sprawie swoich diet. Po przyjęciu przez Radę Miejską projektu uchwały w sprawie przyznawania i wysokości diety oraz zwrotu kosztów podróży radnym Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach, do obliczania diet radnych, jako podstawę będzie się przyjmowało 2,4-krotność kwoty bazowej, która wynosi 1789.42 zł. Zaś podwyżki włodarzy są podyktowane z góry narzuconą ustawą.

Dziękujemy, że jesteś z nami. Jesteśmy portalem obywatelskim. Nie finansują nas żądne samorządy. Jednak by działać i być niezależnym potrzebujemy Twojego wsparcia. Możesz nas wesprzeć poprzez serwis Patronite.

Dziękujemy za Twoje wsparcie.

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?


Oprócz burmistrza również diety radnych

Przed radnymi stoi trudne i dyskusyjne głosowanie, które budzi spore kontrowersje. Przypomnijmy, że jutro będą musieli zagłosować nie tylko w sprawie swojej diety, ale także jeśli chodzi o wynagrodzenie burmistrza, Wiesława Janiszewskiego. Jak już wspominaliśmy (wklejając uzasadnienie do projektu uchwały) wszystko z powodu ustawy, z której wynika:

Ustalanie wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny należy do wyłącznej
właściwości Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach (art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym
oraz art. 8 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych).
W związku z ustawą z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób
zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U., poz. 1834), która
zasadniczo zmieniła m.in. wysokość wynagrodzenia Burmistrza, koniecznym jest dostosowanie obecnego
jego wynagrodzenia do zapisów ustawowych. W ustawie tej określone zostało maksymalne wynagrodzenie,
które nie może przekroczyć w okresie miesiąca 11,2 krotności kwoty bazowej określonej w ustawie
budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz minimalne wynagrodzenie, które
nie może być niższe niż 80% maksymalnego wynagrodzenia określonego dla poszczególnych stanowisk w
przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych.
Z dniem 1 listopada 2021 r. weszło w życie rozporządzenie z dnia 25 października 2021 r. w
sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, z którego wynika, że dla burmistrza w gminie
powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców, wynagrodzenie kształtuje się następująco:
1) maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego, który wynosi: 10 430,00 zł,
2) maksymalny poziom dodatku funkcyjnego, który wynosi: 3 450,00 zł,
3) dodatek specjalny w wysokości 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, który
wynosi: 4 164,00 zł.
Mając na uwadze w szczególności, iż z mocy prawa w 2018 roku Burmistrzowi Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny obniżone zostało miesięczne wynagrodzenie oraz fakt, że kwota bazowa, dla osób
zajmujących kierownicze stanowiska państwowe pozostaje na tym samym poziomie od wielu lat,
zasadnym jest podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Gminy i
Miasta Czerwionka-Leszczyny w maksymalnych wysokościach (tj. 100%) określonych w ww.
rozporządzeniu w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.
Ponadto, na mocy art. 18 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu
osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw, wynagrodzenie w
wysokości ustalonej Uchwałą będzie należne również za okres od dnia 1 sierpnia 2021 roku do dnia 31
października 2021 roku. Z powyższego przepisu wynika, że zmienione przepisy art. 37 ust. 1 pkt 4, ust. 3 i
dodany ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych, mają zastosowanie do ustalania wysokości
wynagrodzenia od dnia 1 sierpnia 2021 r. W związku z tym, Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach ma
kompetencję do ustalenia nowej wysokości wynagrodzenia należnego od daty wskazanej w tym przepisie.
W tym celu w § 4 postanowiono o wejściu w życie uchwały z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2021 r.

W samorządach całej Polski w najbliższym czasie muszą zapaść decyzje o dużych, a często bardzo dużych podwyżkach dla włodarzy. Byliśmy ciekawi Waszego zdania w tej sprawie. W większości było ono nieprzychylne, jednak fakt ten wynika z ustawy, którą podpisał Prezydent Andrzej Duda. Faktem jest także to, że zagłosować muszą radni.

Po tym artykule pytaliście o wzrost diety radnych.

Jak poinformowała nas rzecznik Czerwionki-Leszczyn, Hanna Piórecka-Nowak:

Diety radnych obliczane są zgodnie z zapisami uchwały Nr XXVIII/357/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży radnym Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. Do obliczania diet radnych, jako podstawę przyjmuje się 1,5-krotność kwoty bazowej, określonej na dany rok w ustawie budżetowej państwa, dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1658)

Jeśli zmiana zostanie przegłosowana, diety radnych będą kształtowały się następująco (pierwsza kolumna tabeli to obecna stawka, druga po ewentualnej podwyżce):

Kto jakie pełni funkcje jest widoczne na stronie gminy, tutaj. Podobnie jak komisje, w których zasiadają radni.

Przypominamy, sesję będzie można śledzić online na gminnym kanale You Tube. Oczywiśćie, opiszemy ją dla Was.

Jak zwykle pytamy – jakie jest Wasze zdanie w tej sprawie? Czy radni zasłużyli na podwyżkę? Wreszcie – czy to radni powinni o niej decydować skoro powstała ta ustawa?

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

Integracja europejska poprzez wolontariat Previous post Integracja europejska poprzez wolontariat
są podwyżki dla włodarzy Next post Są podwyżki dla włodarzy

Ja - Wioleta Grzybek, dziennikarka portalu lokalsi.net przeprasza Zarząd Partii Polska 2050, a także Mirosława Małka - kandydata w wyborach do senatu RP wyznaczonych na 15 października 2023 roku, którego zmierza zgłosić Komitet Wyborczy Polska 2050, za nieprawdziwe wypowiedzi poprzez nazywanie Partii Polska 2050 "podróbką", zarzucanie utworzonemu Komitetowi Wyborczemu Polska 2050, że wprowadza w błąd wyborców; zarzucanie, że Partia Polska 2050 przywłaszczyła sobie nazwę Stowarzyszenia Polska 2050 oraz, że start kandydata Komitetu Wyborczego Polska 2050 do Senatu RP jest formą zemsty na kontrkandydacie innej partii.

This will close in 0 seconds