diety radnych

Diety radnych także pójdą w górę?

Na najbliższej sesji Rady Miasta w Czerwionce-Leszczynach radni zagłosują nie tylko w sprawie podwyżki dla Burmistrza Wiesława Janiszewskiego, ale także w sprawie swoich diet. Po przyjęciu przez Radę Miejską projektu uchwały w sprawie przyznawania i wysokości diety oraz zwrotu kosztów podróży radnym Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach, do obliczania diet radnych, jako podstawę będzie się przyjmowało 2,4-krotność kwoty bazowej, która wynosi 1789.42 zł. Zaś podwyżki włodarzy są podyktowane z góry narzuconą ustawą.

Dziękujemy, że jesteś z nami. Jesteśmy portalem obywatelskim. Nie finansują nas żądne samorządy. Jednak by działać i być niezależnym potrzebujemy Twojego wsparcia. Możesz nas wesprzeć poprzez serwis Patronite.

Dziękujemy za Twoje wsparcie.

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?


Oprócz burmistrza również diety radnych

Przed radnymi stoi trudne i dyskusyjne głosowanie, które budzi spore kontrowersje. Przypomnijmy, że jutro będą musieli zagłosować nie tylko w sprawie swojej diety, ale także jeśli chodzi o wynagrodzenie burmistrza, Wiesława Janiszewskiego. Jak już wspominaliśmy (wklejając uzasadnienie do projektu uchwały) wszystko z powodu ustawy, z której wynika:

Ustalanie wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny należy do wyłącznej
właściwości Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach (art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym
oraz art. 8 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych).
W związku z ustawą z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób
zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U., poz. 1834), która
zasadniczo zmieniła m.in. wysokość wynagrodzenia Burmistrza, koniecznym jest dostosowanie obecnego
jego wynagrodzenia do zapisów ustawowych. W ustawie tej określone zostało maksymalne wynagrodzenie,
które nie może przekroczyć w okresie miesiąca 11,2 krotności kwoty bazowej określonej w ustawie
budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz minimalne wynagrodzenie, które
nie może być niższe niż 80% maksymalnego wynagrodzenia określonego dla poszczególnych stanowisk w
przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych.
Z dniem 1 listopada 2021 r. weszło w życie rozporządzenie z dnia 25 października 2021 r. w
sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, z którego wynika, że dla burmistrza w gminie
powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców, wynagrodzenie kształtuje się następująco:
1) maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego, który wynosi: 10 430,00 zł,
2) maksymalny poziom dodatku funkcyjnego, który wynosi: 3 450,00 zł,
3) dodatek specjalny w wysokości 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, który
wynosi: 4 164,00 zł.
Mając na uwadze w szczególności, iż z mocy prawa w 2018 roku Burmistrzowi Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny obniżone zostało miesięczne wynagrodzenie oraz fakt, że kwota bazowa, dla osób
zajmujących kierownicze stanowiska państwowe pozostaje na tym samym poziomie od wielu lat,
zasadnym jest podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Gminy i
Miasta Czerwionka-Leszczyny w maksymalnych wysokościach (tj. 100%) określonych w ww.
rozporządzeniu w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.
Ponadto, na mocy art. 18 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu
osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw, wynagrodzenie w
wysokości ustalonej Uchwałą będzie należne również za okres od dnia 1 sierpnia 2021 roku do dnia 31
października 2021 roku. Z powyższego przepisu wynika, że zmienione przepisy art. 37 ust. 1 pkt 4, ust. 3 i
dodany ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych, mają zastosowanie do ustalania wysokości
wynagrodzenia od dnia 1 sierpnia 2021 r. W związku z tym, Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach ma
kompetencję do ustalenia nowej wysokości wynagrodzenia należnego od daty wskazanej w tym przepisie.
W tym celu w § 4 postanowiono o wejściu w życie uchwały z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2021 r.

W samorządach całej Polski w najbliższym czasie muszą zapaść decyzje o dużych, a często bardzo dużych podwyżkach dla włodarzy. Byliśmy ciekawi Waszego zdania w tej sprawie. W większości było ono nieprzychylne, jednak fakt ten wynika z ustawy, którą podpisał Prezydent Andrzej Duda. Faktem jest także to, że zagłosować muszą radni.

Po tym artykule pytaliście o wzrost diety radnych.

Jak poinformowała nas rzecznik Czerwionki-Leszczyn, Hanna Piórecka-Nowak:

Diety radnych obliczane są zgodnie z zapisami uchwały Nr XXVIII/357/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży radnym Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. Do obliczania diet radnych, jako podstawę przyjmuje się 1,5-krotność kwoty bazowej, określonej na dany rok w ustawie budżetowej państwa, dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1658)

Jeśli zmiana zostanie przegłosowana, diety radnych będą kształtowały się następująco (pierwsza kolumna tabeli to obecna stawka, druga po ewentualnej podwyżce):

Kto jakie pełni funkcje jest widoczne na stronie gminy, tutaj. Podobnie jak komisje, w których zasiadają radni.

Przypominamy, sesję będzie można śledzić online na gminnym kanale You Tube. Oczywiśćie, opiszemy ją dla Was.

Jak zwykle pytamy – jakie jest Wasze zdanie w tej sprawie? Czy radni zasłużyli na podwyżkę? Wreszcie – czy to radni powinni o niej decydować skoro powstała ta ustawa?

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

Integracja europejska poprzez wolontariat Previous post Integracja europejska poprzez wolontariat
są podwyżki dla włodarzy Next post Są podwyżki dla włodarzy