Wstrząsy

Czerwionka-Leszczyny instaluje aparatury do rejestrowania zjawisk sejsmicznych

W Urzędzie Gminy i Miasta odbyło się spotkanie, dotyczące zainstalowania aparatury do rejestrowania zjawisk sejsmicznych w związku z częstymi wstrząsami, które zostały odnotowane na terenie gminy.

W październiku ubiegłego roku aparatura do rejestracji zjawisk sejsmicznych została zainstalowana przez GIG w pomieszczeniach budynku, przy Alei Św. Barbary 6. Jej testy wypadły pozytywnie, dlatego przygotowywane są dokumenty do zawarcia porozumienia z GIG-iem, które dotyczy bezpłatnej instalacji aparatury sejsmograficznej oraz innych niezbędnych urządzeń, związanych z rejestracją wstrząsów.

Jak mówi Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, Wiesław Janiszewski:

Ponieważ na obszarze Czerwionki-Leszczyn coraz częściej dochodzi do wstrząsów, które są następstwami działań kopalni, zależało nam na zainstalowaniu aparatury, dzięki której będziemy mogli pomagać naszym mieszkańcom w zgromadzeniu odpowiednich danych.

Zaś jego pełnomocnik – Grzegorz Wolnik, dodaje:

Za pośrednictwem tej aparatury, chcemy mieć możliwość weryfikacji danych otrzymywanych z kopalń. Mieszkańcy skarżą się na przegraną pozycję w sporach z górnictwem. Jak podkreślają, bazowanie na danych udostępnianych przez kopalnie jest często niewystarczające. Będziemy więc mogli sięgać po eksperckie dane porównawcze.

Jak informuje urząd, umowa obowiązywać będzie od 1 marca br. GIG będzie także przekazywał raz na kwartał na ręce pracowników UGiM zebrane dane na temat wszystkich zarejestrowanych drgań oraz komentarz ekspertów, dotyczący skali wystąpienia zjawisk.

W sprawie roszczeń i odszkodowań, dane kontaktowe znajdziecie tutaj.

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz się czymś pochwalić?

Previous post W rybnickim szpitalu będzie strajk
Next post Rusza punkt „Czyste powietrze” w Rybniku