Co warto wiedzieć – czyli aktywny informator.

Rozpoczynamy cykl przydatnych informacji, jakie mogą służyć mieszkańcom Czerwionki – Leszczyn. Planujmy publikować wiadomości o bieżących sprawach, dotyczących naszej gminy, które zwiększają poziom wiedzy obywateli o naszych sprawach. Pierwszy materiał poświęcony będzie wyjaśnieniu roli i funkcji radnego.
Wspólnota samorządowa, czyli ogół uprawnionych mieszkańców wybiera radnych dla reprezentowania interesów ogółu. Mandat radnego to zbiór praw i obowiązków reprezentanta mieszkańców, który obejmując swą funkcję zobowiązuje się przestrzegać prawa i rzetelnie wykonywać obowiązki. Radny poza działaniami na rzecz rozwoju gminy, w tym uczestniczeniem w obradach komisji i na sesjach, powinien aktywizować także innych do działania. Radny powinien również, za każdym razem szczegółowo uzasadniać wszystkie podejmowane decyzje oraz przedstawiać argumenty za postawionymi tezami i proponowanymi rozwiązaniami, aby móc być z nich rozliczanym. Powinien działać w sposób jawny, tj. publicznie przedstawiać swoje plany. Radny powinien jasno prezentować nawet najtrudniejsze sprawy, szczerze mówić o problemach i zagrożeniach, aby uczciwie postępować wobec wyborców.
Dobro gminy realizuje się poprzez skuteczne zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, np. z zakresu bezpieczeństwa, ochrony zdrowia, ekologii, pomocy społecznej, edukacji publicznej, kultury fizycznej i wielu innych dziedzin naszego życia. Mieszkańcy oczekują od radnego nie tylko szybkiej informacji i efektywnego działania, ale także składania sprawozdań z podejmowanych inicjatyw i pracy w radzie. Zgodnie z deklaracją składaną podczas kampanii wyborczej będę cyklicznie i konsekwentnie prowadził skuteczna politykę informacyjną. Odniosę się zatem do kilku bieżących spraw, którymi zajmowałem się w ostatnim czasie pracując w Radzie Dzielnicy oraz Radzie Miejskiej. Działając w imieniu mieszkańców, wnioskowałem m.in. o możliwość stworzenia monitoringu miejskiego, utworzenia miejsca dla gminnych seniorów, czy zwiększenia ilości infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Liczę, że w niedalekiej przyszłości będziemy mogli zacząć tworzyć system monitoringu miejskiego, ponieważ dwa pozostałe działania są już planowane do realizacji przez gminny samorząd tj. otwarcie strefy aktywności w Leszczynach (https://www.czerwionka-leszczyny.pl/urzad/aktualnosci/Otwarta-Strefa-Aktywnosci-przy-ul.-Sportowej/idn:7583 oraz możliwe utworzenie Klubu Seniora (https://www.czerwionka-leszczyny.pl/urzad/aktualnosci/Klub-Senior/idn:7616. Zgłaszałem również wnioski w zakresie zwiększenia liczby miejsc parkingowych oraz ilości miejsc w gminnych przedszkolach, nie podwyższania opłat dla handlujących na targowisku oraz prowadzących kluby malucha, remonty chodników i wiele innych kwestii.
Jestem zmotywowany do dalszej aktywności i zabiegania o rozwiązywanie problemów i zaspokajania potrzeb mieszkańców Czerwionki – Leszczyn. Zachęcam do kontaktu i zachęcam do brania spraw w swoje ręce, bo przecież my wszyscy jesteśmy gospodarzami naszej gminy. Samorząd to my – mieszkańcy.
Marcin Stempniak
Radny Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Previous post Śmieci – to nasz wspólny problem.
Next post Wysokie kary za palenie plastikiem w piecach.