Co warto wiedzieć – czyli aktywny informator.

Rozpoczynamy cykl przydatnych informacji, jakie mogą służyć mieszkańcom Czerwionki – Leszczyn. Planujmy publikować wiadomości o bieżących sprawach, dotyczących naszej gminy, które zwiększają poziom wiedzy obywateli o naszych sprawach. Pierwszy materiał poświęcony będzie wyjaśnieniu roli i funkcji radnego.
Wspólnota samorządowa, czyli ogół uprawnionych mieszkańców wybiera radnych dla reprezentowania interesów ogółu. Mandat radnego to zbiór praw i obowiązków reprezentanta mieszkańców, który obejmując swą funkcję zobowiązuje się przestrzegać prawa i rzetelnie wykonywać obowiązki. Radny poza działaniami na rzecz rozwoju gminy, w tym uczestniczeniem w obradach komisji i na sesjach, powinien aktywizować także innych do działania. Radny powinien również, za każdym razem szczegółowo uzasadniać wszystkie podejmowane decyzje oraz przedstawiać argumenty za postawionymi tezami i proponowanymi rozwiązaniami, aby móc być z nich rozliczanym. Powinien działać w sposób jawny, tj. publicznie przedstawiać swoje plany. Radny powinien jasno prezentować nawet najtrudniejsze sprawy, szczerze mówić o problemach i zagrożeniach, aby uczciwie postępować wobec wyborców.
Dobro gminy realizuje się poprzez skuteczne zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, np. z zakresu bezpieczeństwa, ochrony zdrowia, ekologii, pomocy społecznej, edukacji publicznej, kultury fizycznej i wielu innych dziedzin naszego życia. Mieszkańcy oczekują od radnego nie tylko szybkiej informacji i efektywnego działania, ale także składania sprawozdań z podejmowanych inicjatyw i pracy w radzie. Zgodnie z deklaracją składaną podczas kampanii wyborczej będę cyklicznie i konsekwentnie prowadził skuteczna politykę informacyjną. Odniosę się zatem do kilku bieżących spraw, którymi zajmowałem się w ostatnim czasie pracując w Radzie Dzielnicy oraz Radzie Miejskiej. Działając w imieniu mieszkańców, wnioskowałem m.in. o możliwość stworzenia monitoringu miejskiego, utworzenia miejsca dla gminnych seniorów, czy zwiększenia ilości infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Liczę, że w niedalekiej przyszłości będziemy mogli zacząć tworzyć system monitoringu miejskiego, ponieważ dwa pozostałe działania są już planowane do realizacji przez gminny samorząd tj. otwarcie strefy aktywności w Leszczynach (https://www.czerwionka-leszczyny.pl/urzad/aktualnosci/Otwarta-Strefa-Aktywnosci-przy-ul.-Sportowej/idn:7583 oraz możliwe utworzenie Klubu Seniora (https://www.czerwionka-leszczyny.pl/urzad/aktualnosci/Klub-Senior/idn:7616. Zgłaszałem również wnioski w zakresie zwiększenia liczby miejsc parkingowych oraz ilości miejsc w gminnych przedszkolach, nie podwyższania opłat dla handlujących na targowisku oraz prowadzących kluby malucha, remonty chodników i wiele innych kwestii.
Jestem zmotywowany do dalszej aktywności i zabiegania o rozwiązywanie problemów i zaspokajania potrzeb mieszkańców Czerwionki – Leszczyn. Zachęcam do kontaktu i zachęcam do brania spraw w swoje ręce, bo przecież my wszyscy jesteśmy gospodarzami naszej gminy. Samorząd to my – mieszkańcy.
Marcin Stempniak
Radny Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Previous post Śmieci – to nasz wspólny problem.
Next post Wysokie kary za palenie plastikiem w piecach.

Ja - Wioleta Grzybek, dziennikarka portalu lokalsi.net przeprasza Zarząd Partii Polska 2050, a także Mirosława Małka - kandydata w wyborach do senatu RP wyznaczonych na 15 października 2023 roku, którego zmierza zgłosić Komitet Wyborczy Polska 2050, za nieprawdziwe wypowiedzi poprzez nazywanie Partii Polska 2050 "podróbką", zarzucanie utworzonemu Komitetowi Wyborczemu Polska 2050, że wprowadza w błąd wyborców; zarzucanie, że Partia Polska 2050 przywłaszczyła sobie nazwę Stowarzyszenia Polska 2050 oraz, że start kandydata Komitetu Wyborczego Polska 2050 do Senatu RP jest formą zemsty na kontrkandydacie innej partii.

This will close in 0 seconds